ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ /

ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ / HENTCHAK : Organe Du Parti Rév. Arménien Hentchakiste / - Լոնդոն, 1901-1903. Բոստոն, 1904-1907. - 8 երես ; 30 x 23 սմ. - 1901-1907.

1896 թ.-ից՝ ներկուսակցական վեճերից հետո, Հնչակեան կուսակցութեան երկու հատվածները գործում եւ հրատարակում էին «Հնչակ»-ը առանձին: 1902 թ.-ին երկու հատվածները միավորվում են /տե՛ս «ՀՆՉԱԿ» Լոնդոն, 1902, Թիւ 1՝ «Հնչակեան միութիւն» երես 1:
1903 թ.-ին կրկին ներկուսակցական խնդիրների պատճառով Վերակազմ. Հնչակեանները առանձնանում են եւ հրատարակում են «ՀՆՉԱԿ» ամսագիրը. «...որպէս նախկին Վեր. հերձւածի ներկայացուցիչներ իրենք իրենց կենտրօն թխելով, սկսեցին իսկական «ՀՆՉԱԿ»-ի հետ զուգընթացաբար մի կեղծ Հնչակ հրատարակել տարբեր հասցէով և A. Colbard կեղծանունով» (տե՛ս «Հնչակ» 1903, Թիւ 1` «Պաշտօնական յայտարարութիւններ» երես 1):
Տե՛ս նաեւ «ՀՆՉԱԿ», 1903 Թիւ 1՝ Յայտարարութիւն Ամերիկայի Հնչակեան մասնաճիւղերու:

*** ԲԱԺԱՆՈՒԱԾ Է ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ = Henthchak: Organe Du Parti Rév. Arménien Hentchakiste***
1902, ՏԱՍՆԵՒՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ՆՈՅԵՄԲԵՐ, ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Լօնդօն:
1903, ՏԱՍՆԵՒՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 5 ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Լօնդօն:
1904, ՏԱՍՆԵՒԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 6 ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Բոստոն /ԱՄՆ/:
1905, ՏԱՍՆԵՒՈւԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 6 ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Բոստոն /ԱՄՆ/:
1907, ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Բոստոն /ԱՄՆ/:
1907, ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 2 - Թիւ 5 ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՎԵՐ. ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Բոստոն /ԱՄՆ/:

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։

1903 Թիւ 1 «Յայտարարութիւն Ամերիկայի Հնչակեան մասնաճիւղերու:1897, 30 մարտ» (4 էջ), «Շրջաբերական Հնչակեան կուսակցութեան Գահիրէի մասնաճիւղին: 1897, 5 ապրիլ» (2 էջ), «Պաշտօնական յայտարարութիւն: 1903, 8 փետր.» (4 էջ):


Բնագիրը՝ հայերէն

Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանձին թղթածրարներում.
1905-1914 եւ 1904-1907 (բաժանուած)` մէկ ծրար, դասիչն է 1815 X-3:

1902 եւ 1903 (բաժանուած)` մէկ ծրար, դասիչն է 1817 X-3:


Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում
առկայ են հետեւեալ թիւերը՝


1895 Ութերորդ տարի Թիւ 12 և 13 (Օգոստոս), Թիւ 14 (15 Սեպտեմբեր), Թիւ 15 (25 Սեպտեմբեր), Թիւ 16 (5 Հոկտեմբեր), Թիւ 17 (12 Հոկտեմբեր), Թիւ 18 (20 Հոկտեմբեր), Թիւ 19 (1 Նոյեմբեր), Թիւ 20 (10 Նոյեմբեր), Թիւ 21 (20 Նոյեմբեր), Թիւ 22 (1 Դեկտեմբեր), Թիւ 23 (20 Դեկտեմբեր), Թիւ 24 (31 Դեկտեմբեր)
1896 Իններորդ տարի Թիւ 1 (15 Յունվար), Թիւ 2 (31 Յունվար), Թիւ 3 (15 Փետրվար), Թիւ 4 (29 Փետրվար), Թիւ 5 (5 Մարտ), Թիւ 6 (21 Մարտ), Թիւ 7 (2 Ապրիլ), Թիւ 8 (15 Ապրիլ), Թիւ 9 (30 Ապրիլ), Թիւ 10 (15 Մայիս), Թիւ 11 (31 Մայիս), Թիւ 12 (10 Յունիս), Թիւ 13 (21 Յունիս), Թիւ 14 (5 Յուլիս), Թիւ 15 (20 Յուլիս), Թիւ 16 (10 Օգոստոս), Թիւ 17 (1 Սեպտեմբեր), Թիւ 18 (28 Սեպտեմբեր), Թիւ 19 (25 Հոկտեմբեր), Թիւ 20 (18 Նոյեմբեր), Թիւ 21 (18 Դեկտեմբեր), Թիւ 22 (31 Դեկտեմբեր)
1897 Տասներորդ տարի Թիւ 1 (25 Յունվար), Թիւ 2 (20 Փետրվար), Թիւ 3 (10 Մարտ), Թիւ 4 (5 Ապրիլ), Թիւ 5 (25 Ապրիլ), Թիւ 6 (25 Մայիս), Թիւ 7 (25 Յունիս), Թիւ 8 (25 Յուլիս), Թիւ 9 (20 Օգոստոս)
Թիւ 10 (25 Սեպտեմբեր), Թիւ 11 (25 Հոկտեմբեր), Թիւ 12 (10 Դեկտեմբեր)
1898 Տասնեւմէկերորդ տարի Թիւ 1 (10 Փետրվար), Թիւ 2 (25 Մարտ), Թիւ 3 (2 Յունիս)
1899 Տասնեւերկրորդ տարի Թիւ 1 (9 Նոյեմբեր), Թիւ 2 (15 Դեկտեմբեր)
1900 Տասնեւերրորդ տարի Թիւ 1 (1 Մարտ), Թիւ 2 (10 Ապրիլ), Թիւ 3 (15 Մայիս), Թիւ 4 (25 Յունիս), Թիւ 5 (30 Յուլիս), Թիւ 6 (20 Հոկտեմբեր), Թիւ 7 (15 Դեկտեմբեր)
1901 Տասնեւչորրորդ տարի Թիւ 1 (10 Յունուար),Թիւ 2 (10 Փետրվար), Թիւ 3 (30 Մարտ), Թիւ 4 (30 Մայիս), Թիւ 5 (20 Յուլիս), Թիւ 6 (5 Նոյեմբեր)
1902 Տասնեւհինգերորդ տարի Թիւ 1 (1 Ապրիլ), Թիւ 2 (1 Մայիս), Թիւ 3 (1 Յունիս), Թիւ 4 (1 Յուլիս), Թիւ 5 (1 Նոյեմբեր)
1903 Տասնեւվեցերորդ տարի Թիւ 1 (1 Յունվար), Թիւ 2 (1 Փետրվար), Թիւ 3-4 (1 Մարտ-Ապրիլ), Թիւ 5-6 (1 Մայիս-Յունիս), Թիւ 7-8 (Հոկտեմբեր-Նոյեմբեր ), Թիւ 9-10 (Դեկտեմբեր )
1903 Տասնեւվեցերորդ տարի Թիւ 1 (Յունուար), Թիւ 2 (Փետրուար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Մայիս), Թիւ 5 (Յուլիս)
1904 Տասնեւեօթերորդ տարի Թիւ 1-2 (Յունուար-Փետրուար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4-5 (Ապրիլ-Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս), Թիւ 7 (Յուլիս), Թիւ 8 (Օգոստոս), Թիւ 9, 10 և 11 (Սեպտ․, Հոկտեմբ և Նոյ․), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր)
1904 Տասնեւեօթերորդ տարի Թիւ 1 (Յունուար), Թիւ 2 (Ապրիլ), Թիւ 3 (Յունիս), Թիւ 4 (Յուլիս), Թիւ 5 (Սեպտեմբեր)
1905 Տասնեւութերորդ տարի Թիւ 1 (Յունուար), Թիւ 2 (Փետրուար), Թիւ 3 (20 Փետրուար), Թիւ 3 (Յաւելուած), Թիւ 4-5 (Ապրիլ-Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս), Թիւ 8 (Օգոստոս), Թիւ 9-10 (Նոյ․-Դեկտ․)
1906 Տասնեւիններորդ տարի Թիւ 1-2 (Յունվ․-Փետր․), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս), Թիւ 7 (Յուլիս), Թիւ 8 (Օգոստոս), Թիւ 9-10 (Սեպտ․-Հոկտ․), Թիւ 11 (Նոյ․) Թիւ 12 (Դեկտ․)
1907 Քսաներորդ տարի Թիւ 1-2 (Յունվ․-Փետր․), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս), Թիւ 7 (Յուլիս), Թիւ 8 (Օգոստոս), Թիւ 9-10 (Սեպտ․-Հոկտ․), Թիւ 11 (Նոյ․) Թիւ 12 (Դեկտ․)
1907 Քսաներորդ տարի Թիւ 1 (Յունվար), Թիւ 2 (Փետրվար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս)
1908 Քսաներորդ տարի Թիւ 1 (Յունվ․), Թիւ 2-3 (Փետր․-Մարտ), Թիւ 4-5 (Ապր․-Մայիս), Թիւ 6-7 (Յուն․-Յուլիս), Թիւ 8-12 (Օգոստ․-Դեկտեմբեր)
1910 Քսանեւերեքերորդ տարի Թիւ 1-2 (Օգոստոս-Սեպտ․), Թիւ 3-4-5 (Հոկտ․-Նոյեմբ․-Դեկտ․)
1911 Քսանեւչորրորդ տարի Թիւ 1-2-3 (Յունուար-Փետր․-Մարտ), Թիւ 4-5-6 (Ապրիլ-Մայիս-Յունիս)
1913 Քսանեւհինգերորդ տարի Թիւ 1 (Յունուար)
1913 Քսանեւվեցերորդ տարի Թիւ 2 (Փետրւար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4-5 (Ապրիլ-Մայիս)
1914 Քսանեւեօթներորդ տարի Թիւ 1 (Մայիս)։
Բաժանուած է «Հնչակ»-ից (1887-1915 թթ.):


Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութիւն--XX դ--1901-1907--Պարբերականներ


Կուսակցական մամուլ--XX դ--1901-1907--Պարբերականներ


Լոնդոն
Մեծն Բրիտանիա
Եւրոպա
Բոստոն
ԱՄՆ
Հիւսիսային Ամէրիկա

Շարժ արտաքին (Լոնդոն -> Բոստոն)


Ամսագիր