ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ / (Record no. 202)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 12324nas a2200481 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field VMC202
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MEC
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20231114110800.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 141113d19011907enk|||pd|||||||| ||arm||
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency AM-YeNLA
Language of cataloging arm
Transcribing agency AM-YeHGA
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title arm
245 00 - TITLE STATEMENT
Title ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ /
246 13 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title HENTCHAK :
Remainder of title Organe Du Parti Rév. Arménien Hentchakiste /
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. Լոնդոն,
Date of publication, distribution, etc. 1901-1903.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. Բոստոն,
Date of publication, distribution, etc. 1904-1907.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 8 երես ;
Dimensions 30 x 23 սմ.
362 0# - DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION
Dates of publication and/or sequential designation 1901-1907.
500 ## - GENERAL NOTE
General note 1896 թ.-ից՝ ներկուսակցական վեճերից հետո, Հնչակեան կուսակցութեան երկու հատվածները գործում եւ հրատարակում էին «Հնչակ»-ը առանձին: 1902 թ.-ին երկու հատվածները միավորվում են /տե՛ս «ՀՆՉԱԿ» Լոնդոն, 1902, Թիւ 1՝ «Հնչակեան միութիւն» երես 1: <br/>1903 թ.-ին կրկին ներկուսակցական խնդիրների պատճառով Վերակազմ. Հնչակեանները առանձնանում են եւ հրատարակում են «ՀՆՉԱԿ» ամսագիրը. «...որպէս նախկին Վեր. հերձւածի ներկայացուցիչներ իրենք իրենց կենտրօն թխելով, սկսեցին իսկական «ՀՆՉԱԿ»-ի հետ զուգընթացաբար մի կեղծ Հնչակ հրատարակել տարբեր հասցէով և A. Colbard կեղծանունով» (տե՛ս «Հնչակ» 1903, Թիւ 1` «Պաշտօնական յայտարարութիւններ» երես 1):<br/>Տե՛ս նաեւ «ՀՆՉԱԿ», 1903 Թիւ 1՝ Յայտարարութիւն Ամերիկայի Հնչակեան մասնաճիւղերու:
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. *** ԲԱԺԱՆՈՒԱԾ Է <b>ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ = Henthchak: Organe Du Parti Rév. Arménien Hentchakiste</b>*** <br/><b>1902, ՏԱՍՆԵՒՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ՆՈՅԵՄԲԵՐ, ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Լօնդօն:<br/><b>1903, ՏԱՍՆԵՒՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 5</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Լօնդօն:<br/><b>1904, ՏԱՍՆԵՒԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 6</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Բոստոն /ԱՄՆ/:<br/><b>1905, ՏԱՍՆԵՒՈւԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 6</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Բոստոն /ԱՄՆ/:<br/><b>1907, ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Բոստոն /ԱՄՆ/:<br/><b>1907, ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 2 - Թիւ 5</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՎԵՐ. ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Բոստոն /ԱՄՆ/:
521 ## - TARGET AUDIENCE NOTE
Target audience note Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։
525 ## - SUPPLEMENT NOTE
Supplement note 1903 Թիւ 1 «Յայտարարութիւն Ամերիկայի Հնչակեան մասնաճիւղերու:1897, 30 մարտ» (4 էջ), «Շրջաբերական Հնչակեան կուսակցութեան Գահիրէի մասնաճիւղին: 1897, 5 ապրիլ» (2 էջ), «Պաշտօնական յայտարարութիւն: 1903, 8 փետր.» (4 էջ):
546 ## - LANGUAGE NOTE
Language note Բնագիրը՝ հայերէն
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանձին թղթածրարներում. <br/><b>1905-1914 եւ 1904-1907 (բաժանուած)</b>` մէկ ծրար, դասիչն է <b>1815 X-3</b>:<br/> <br/><b>1902 եւ 1903 (բաժանուած)</b>` մէկ ծրար, դասիչն է <b>1817 X-3</b>:<br/><b><br/><br/>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են հետեւեալ թիւերը՝ <br/><br/><br/>
-- <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/395091?language=hyw#structure"> <b> 1895 </a> Ութերորդ տարի </b> Թիւ 12 և 13 (Օգոստոս), Թիւ 14 (15 Սեպտեմբեր), Թիւ 15 (25 Սեպտեմբեր), Թիւ 16 (5 Հոկտեմբեր), Թիւ 17 (12 Հոկտեմբեր), Թիւ 18 (20 Հոկտեմբեր), Թիւ 19 (1 Նոյեմբեր), Թիւ 20 (10 Նոյեմբեր), Թիւ 21 (20 Նոյեմբեր), Թիւ 22 (1 Դեկտեմբեր), Թիւ 23 (20 Դեկտեմբեր), Թիւ 24 (31 Դեկտեմբեր)<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/395105?language=hyw#structure"> <b> 1896 </a> Իններորդ տարի </b> Թիւ 1 (15 Յունվար), Թիւ 2 (31 Յունվար), Թիւ 3 (15 Փետրվար), Թիւ 4 (29 Փետրվար), Թիւ 5 (5 Մարտ), Թիւ 6 (21 Մարտ), Թիւ 7 (2 Ապրիլ), Թիւ 8 (15 Ապրիլ), Թիւ 9 (30 Ապրիլ), Թիւ 10 (15 Մայիս), Թիւ 11 (31 Մայիս), Թիւ 12 (10 Յունիս), Թիւ 13 (21 Յունիս), Թիւ 14 (5 Յուլիս), Թիւ 15 (20 Յուլիս), Թիւ 16 (10 Օգոստոս), Թիւ 17 (1 Սեպտեմբեր), Թիւ 18 (28 Սեպտեմբեր), Թիւ 19 (25 Հոկտեմբեր), Թիւ 20 (18 Նոյեմբեր), Թիւ 21 (18 Դեկտեմբեր), Թիւ 22 (31 Դեկտեմբեր)<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/395130?language=hyw#structure"> <b> 1897 </a> Տասներորդ տարի </b> Թիւ 1 (25 Յունվար), Թիւ 2 (20 Փետրվար), Թիւ 3 (10 Մարտ), Թիւ 4 (5 Ապրիլ), Թիւ 5 (25 Ապրիլ), Թիւ 6 (25 Մայիս), Թիւ 7 (25 Յունիս), Թիւ 8 (25 Յուլիս), Թիւ 9 (20 Օգոստոս)<br/> Թիւ 10 (25 Սեպտեմբեր), Թիւ 11 (25 Հոկտեմբեր), Թիւ 12 (10 Դեկտեմբեր)<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/395143?language=hyw#structure"> <b> 1898 </a> Տասնեւմէկերորդ տարի </b> Թիւ 1 (10 Փետրվար), Թիւ 2 (25 Մարտ), Թիւ 3 (2 Յունիս)<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/395147?language=hyw#structure"> <b> 1899 </a> Տասնեւերկրորդ տարի </b> Թիւ 1 (9 Նոյեմբեր), Թիւ 2 (15 Դեկտեմբեր)<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/395150?language=hyw#structure"> <b> 1900 </a> Տասնեւերրորդ տարի </b> Թիւ 1 (1 Մարտ), Թիւ 2 (10 Ապրիլ), Թիւ 3 (15 Մայիս), Թիւ 4 (25 Յունիս), Թիւ 5 (30 Յուլիս), Թիւ 6 (20 Հոկտեմբեր), Թիւ 7 (15 Դեկտեմբեր)<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/395158?language=hyw#structure"> <b> 1901 </a> Տասնեւչորրորդ տարի </b> Թիւ 1 (10 Յունուար),Թիւ 2 (10 Փետրվար), Թիւ 3 (30 Մարտ), Թիւ 4 (30 Մայիս), Թիւ 5 (20 Յուլիս), Թիւ 6 (5 Նոյեմբեր)<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/395188?language=hyw#structure"> <b> 1902 </a> Տասնեւհինգերորդ տարի </b> Թիւ 1 (1 Ապրիլ), Թիւ 2 (1 Մայիս), Թիւ 3 (1 Յունիս), Թիւ 4 (1 Յուլիս), Թիւ 5 (1 Նոյեմբեր)<br/>
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/395195?language=hyw#structure"> <b> 1903 </a> Տասնեւվեցերորդ տարի </b> Թիւ 1 (1 Յունվար), Թիւ 2 (1 Փետրվար), Թիւ 3-4 (1 Մարտ-Ապրիլ), Թիւ 5-6 (1 Մայիս-Յունիս), Թիւ 7-8 (Հոկտեմբեր-Նոյեմբեր ), Թիւ 9-10 (Դեկտեմբեր )<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/395373?language=hyw#structure"> <b> 1903 </a> Տասնեւվեցերորդ տարի </b> Թիւ 1 (Յունուար), Թիւ 2 (Փետրուար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Մայիս), Թիւ 5 (Յուլիս)<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/395195?language=hyw#structure"> <b> 1904 </a> Տասնեւեօթերորդ տարի </b> Թիւ 1-2 (Յունուար-Փետրուար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4-5 (Ապրիլ-Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս), Թիւ 7 (Յուլիս), Թիւ 8 (Օգոստոս), Թիւ 9, 10 և 11 (Սեպտ․, Հոկտեմբ և Նոյ․), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր)<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/395316?language=hyw#structure"> <b> 1904 </a> Տասնեւեօթերորդ տարի </b> Թիւ 1 (Յունուար), Թիւ 2 (Ապրիլ), Թիւ 3 (Յունիս), Թիւ 4 (Յուլիս), Թիւ 5 (Սեպտեմբեր)<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/395316?language=hyw#structure"> <b> 1905 </a> Տասնեւութերորդ տարի </b> Թիւ 1 (Յունուար), Թիւ 2 (Փետրուար), Թիւ 3 (20 Փետրուար), Թիւ 3 (Յաւելուած), Թիւ 4-5 (Ապրիլ-Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս), Թիւ 8 (Օգոստոս), Թիւ 9-10 (Նոյ․-Դեկտ․)<br/>
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/395316?language=hyw#structure"> <b> 1906 </a> Տասնեւիններորդ տարի </b> Թիւ 1-2 (Յունվ․-Փետր․), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս), Թիւ 7 (Յուլիս), Թիւ 8 (Օգոստոս), Թիւ 9-10 (Սեպտ․-Հոկտ․), Թիւ 11 (Նոյ․) Թիւ 12 (Դեկտ․)<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/395316?language=hyw#structure"> <b> 1907 </a> Քսաներորդ տարի </b> Թիւ 1-2 (Յունվ․-Փետր․), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս), Թիւ 7 (Յուլիս), Թիւ 8 (Օգոստոս), Թիւ 9-10 (Սեպտ․-Հոկտ․), Թիւ 11 (Նոյ․) Թիւ 12 (Դեկտ․)<br/>
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/395329?language=hyw#structure"> <b> 1907 </a> Քսաներորդ տարի </b> Թիւ 1 (Յունվար), Թիւ 2 (Փետրվար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս)<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/395296?language=hyw#structure"> <b> 1908 </a> Քսաներորդ տարի </b> Թիւ 1 (Յունվ․), Թիւ 2-3 (Փետր․-Մարտ), Թիւ 4-5 (Ապր․-Մայիս), Թիւ 6-7 (Յուն․-Յուլիս), Թիւ 8-12 (Օգոստ․-Դեկտեմբեր)<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/395302?language=hyw#structure"> <b> 1910 </a> Քսանեւերեքերորդ տարի </b> Թիւ 1-2 (Օգոստոս-Սեպտ․), Թիւ 3-4-5 (Հոկտ․-Նոյեմբ․-Դեկտ․)<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/395305?language=hyw#structure"> <b> 1911 </a> Քսանեւչորրորդ տարի </b> Թիւ 1-2-3 (Յունուար-Փետր․-Մարտ), Թիւ 4-5-6 (Ապրիլ-Մայիս-Յունիս)<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/395308?language=hyw#structure"> <b> 1913 </a> Քսանեւհինգերորդ տարի</b> Թիւ 1 (Յունուար)<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/395308?language=hyw#structure"> <b> 1913 </a> Քսանեւվեցերորդ տարի </b> Թիւ 2 (Փետրւար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4-5 (Ապրիլ-Մայիս)<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/395314?language=hyw#structure"> <b> 1914 </a> Քսանեւեօթներորդ տարի </b> Թիւ 1 (Մայիս)։<br/><br/><br/>
580 ## - LINKING ENTRY COMPLEXITY NOTE
Linking entry complexity note Բաժանուած է «Հնչակ»-ից (1887-1915 թթ.):
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութիւն
Chronological subdivision XX դ
-- 1901-1907
Form subdivision Պարբերականներ
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Կուսակցական մամուլ
Chronological subdivision XX դ
-- 1901-1907
Form subdivision Պարբերականներ
651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Geographic name Լոնդոն
651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Geographic name Մեծն Բրիտանիա
651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Geographic name Եւրոպա
651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Geographic name Բոստոն
651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Geographic name ԱՄՆ
651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Geographic name Հիւսիսային Ամէրիկա
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term Շարժ արտաքին (Լոնդոն -> Բոստոն)
655 #4 - INDEX TERM--GENRE/FORM
Genre/form data or focus term Ամսագիր
710 1# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութիւն
780 07 - PRECEDING ENTRY
Related parts 1887-1915
Title ՀՆՉԱԿ
856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Link text Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online
Uniform Resource Identifier <a href="https://arar.sci.am/dlibra/publication/395083?language=hyw#structure">https://arar.sci.am/dlibra/publication/395083?language=hyw#structure</a>
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Universal Decimal Classification
Koha item type Ամսագրեր / Periodicals
Suppress in OPAC No

No items available.