ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԼՈՅՍ ։ (Record no. 142)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 46108nas a22006977a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field VMC142
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MEC
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20231009085135.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 131106d18741885tu |||pd|||||||| ||arm||
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency AM-YeNLA
Language of cataloging arm
Transcribing agency AM-YeHGA
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title arm
245 00 - TITLE STATEMENT
Title ԼՈՅՍ ։
Remainder of title Հանդէս կիսամսեայ : Կրօնական, Ազգային, Բարոյական ԵՒ Ընտանեկան :
Statement of responsibility, etc. ՏԷՐ-ԽՄԲԱԳԻՐ՝ ՀՄԱՅԵԱԿ Ծ․ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԴԻՄԱՔՍԵԱՆ, ԽՄԲԱԳԻՐ՝ Մ․ ԳԱՓԱՄԱՃԵԱՆ, ԽՄԲԱԳԻՐ-ՏՆՕՐԷՆ՝ Յ․ Յ․ ՊԱՐՈՆԵԱՆ, ԽՄԲԱԳԻՐ՝ ԲԻՒԶԱՆԴ Մ․ ՊՕԶԱՃԵԱՆ։
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. Կ. Պoլիս ։
Name of publisher, distributor, etc. ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՄԵԱՆ,
-- ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Ղ․ Պարտիզպանեան եւ ընկ․,
-- Ի ՏՊԱՐԱՆԻ Հայաստանեայց,
-- ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յ. ԳԱՎԱՖԵԱՆ,
-- ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Մ․ Սարըեան,
-- ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Տնտեսեան,
-- ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ա. Աշճեան,
-- Ի ՏՊԱՐԱՆԻ Մարգարեան,
Date of publication, distribution, etc. 1874-1885 .
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 16 երես, ապայ 8 երես, ապայ 4 երես :
Dimensions 27 x 18.5 սմ.
362 0# - DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION
Dates of publication and/or sequential designation 1874-1885.
500 ## - GENERAL NOTE
General note 1885 Թիւ 526։ ԱՌ ԸՆԹԵՐՑՈՂՍ ""ԼՈՅՍ ազգային Հանդէսն, որ վեզ ամաց հետէ մեր ի Կ․ Պոլսէ բացակայութեան պատճառաւ՝ այլոց խմբագրութեան և տնօևենութեան ներքև կը հրատարակուէր, յետ այսորիկ մեր իսկ տրամադրութեան տակ պիտի հրատարակուի իւր նախկին նպատակով և ուղղութեամբ յորոց ժամանակէ մ՛ի վերխոտորած էր դժբաղդաբա հակառակ մեր բացորոշ կամաց"։ ՀՄԱՅԵԱԿ ԵՊԻՍԿ․ ԴԻՄԱՔՍԵԱՆ
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. <b>ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐԻ․</b> 1874, Թիւ 1 (1 ՅՈՒՆԻՍ) - 1875, Թիւ 17 (1 ՓԵՏՐՎԱՐ), Տպագրութիւն Արամեան.<br/><b>ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐԻ․</b> 1875, Թիւ 18 (15 ՓԵՏՐՎԱՐ) - Թիւ 24, Տպագրութիւն Ս․ Ղ․ Պարտիզպանեան եւ ընկ․<br/>ԱՒԱՐՏ ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԵՒ ՅԱՅՏԱԳԻՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ՇՐՋԱՆԻ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԵՍԻ։<br/><b>ՇՐՋԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ, ՏԱՐԻ Բ.</b> 1875, Թիւ Ա․ (12 ՅՈՒԼԻՍ) - Թիւ ԻԵ․ (20 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ) , ԼՈՅՍ, ՀԱՆԴԷՍ ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ․ Տպագրութիւն Ս․ Ղ․ Պարտիզպանեան եւ ընկ․<br/><b>ՇՐՋԱՆ ԵՐՐՈՐԴ, ՏԱՐԻ Բ.</b> 1876, Թիւ Ա․ (3 ՅՈՒՆՎԱՐ) - Թիւ Ի․ (29 ՄԱՅԻՍ) , ԼՈՅՍ, ՀԱՆԴԷՍ ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ․ Տպագրութիւն Ս․ Ղ․ Պարտիզպանեան եւ ընկ․<br/><b>ՇՐՋԱՆ ԵՐՐՈՐԴ, ՏԱՐԻ Բ.</b> 1876, Թիւ ԻԱ․ (5 ՅՈՒՆԻՍ) - Թիւ ԻԴ․ (26 ՅՈՒՆԻՍ) , ԼՈՅՍ, ՀԱՆԴԷՍ ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ․ Ի Տպարանի Հայաստանեայց․<br/><b>ՇՐՋԱՆ ՉՈՐՐՈՐԴ, ՏԱՐԻ Բ.</b> 1876, Թիւ Ա․ (5 ՅՈՒՆԻՍ) - Թիւ ԻԴ․ (3 ՅՈՒԼԻՍ) , ԼՈՅՍ, ՀԱՆԴԷՍ ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ․ Կրօնական, Ազգային, Բարոյական, Ուսումնակա, Ընտանեկան Եւ Այլն․ Ի Տպարանի Հայաստանեայց․<br/><b>ՇՐՋԱՆ Դ․ ՏԱՐԻ Գ.</b> 1876, Թիւ Ա․ (5 ՅՈՒՆԻՍ) - Թիւ ԻԳ․ (29 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ) , ԼՈՅՍ, ՀԱՆԴԷՍ ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ․ Կրօնական, Ազգային, Բարոյական, Ուսումնակա, Ընտանեկան Եւ Այլն․ Ի Տպարանի Հայաստանեայց․<br/><b>ՇՐՋԱՆ Դ․ ՏԱՐԻ Դ.</b> 1877, Թիւ ԻԴ․ (1 ՅՈՒՆՎԱՐ) - Թիւ ԿԷ․ (22 ՅՈՒՆԻՍ) , ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ․ Ի Տպարանի Հայաստանեայց․<br/><b>ՇՐՋԱՆ Ե․ ՏԱՐԻ Դ.</b> 1877, Թիւ Ա․ (2 ՅՈՒԼԻՍ) - 1878, Թիւ 76 (15 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ) , ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ․ Ի Տպարանի Հայաստանեայց․<br/><b>ՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1879, Թիւ 1 - Թիւ 37․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ․ Տպագրութիւն Յ․ Գավաֆեան․ Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Խմբագիր-Տնօրէն Յ․ Յ․ Պարոնեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։<br/><b>ՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1880, Թիւ 39 - Թիւ 51․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ․ Տպագրութիւն Մ․ Սարըեան․ Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Խմբագիր-Տնօրէն Յ․ Յ․ Պարոնեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։<br/><b>ՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1880, Թիւ 52 - Թիւ 57․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ․ Տպագրութիւն Ս․ Ղ․ Պարտիզպանեան եւ ընկ․․ Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Խմբագիր-Տնօրէն Յ․ Յ․ Պարոնեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։<br/><b>ՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1880, Թիւ 58 - Թիւ 62․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ․ Տպագրութիւն Յովսեփայ Գավաֆեան․ Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։<br/><b>ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1880, Թիւ 94 - Թիւ 125․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ Տպագրութիւն Միքայէլ Սարըեան, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։<br/><b>ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1881, Թիւ 126 - Թիւ 165․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ Տպագրութիւն Միքայէլ Սարըեան, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։<br/><b>ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1881, Թիւ 167 - Թիւ 184․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ Տպագրութիւն Տնտեսեան, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։<br/><b>ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1881, Թիւ 185 - Թիւ 214․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ Տպագրութիւն Տնտեսեան, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։<br/><b>ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1882, Թիւ 215 - Թիւ 245․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ Տպագրութիւն Տնտեսեան, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։<br/><b>ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1882, Թիւ 246 - Թիւ 265 եւ 266․ ԼՈՅՍ ԳԱՒԱՌԱԿԱՆ ԹԵՐԹ․ Տպագրութիւն Տնտեսեան, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։<br/><b>ՄԵՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1882, Թիւ 267 - 1883 Թիւ 322․ ԼՈՅՍ ԳԱՒԱՌԱԿԱՆ ԹԵՐԹ․ Տպագրութիւն Տնտեսեան, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։<br/><b>ԵՐԿՈՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1883, Թիւ 364 - 1883 Թիւ 394․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ Տպագրութիւն Ա. Աշճեան,, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։<br/><b>ԵՐԿՈՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1884, Թիւ 395 - ???․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ Տպագրութիւն Ա. Աշճեան,, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։<br/><b>ԵՐԿՈՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1884, Թիւ 461 - ???․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ Տպագրութիւն Արամեան,, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։<br/><b>ԵՐԵՔՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1885, Թիւ 487 - 525․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ Տպագրութիւն Արամեան,, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։<br/><b>ԵՐԵՔՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1885, Թիւ 526 - 560․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԱՊԱԶՕՐԵԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԵՒ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ․ Ի Տպարանի Մարգարեան,, Տէր եւ Տնօրէն՝ Հմայեակ Եպիսկ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։<br/><b>ՉՈՐԵՔՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1885, Թիւ 564 - 603․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԱՊԱԶՕՐԵԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԵՒ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ․ Ի Տպարանի Մարգարեան,, Տէր եւ Տնօրէն՝ Հմայեակ Եպիսկ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։<br/><b>ՉՈՐԵՔՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1885, Թիւ 604 - 689․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԱՊԱԶՕՐԵԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԵՒ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ․ Ի Տպարանի Մարգարեան,, Խմբագիր՝ Բիւզանդ Մ․ Պօզաճեան։ 4 երես։
521 ## - TARGET AUDIENCE NOTE
Target audience note Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։
546 ## - LANGUAGE NOTE
Language note Բնագիրը՝ հայերէն
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note 1874, 1875 թիւերը՝ 1874 Թիւ 1-14, 1875 Առաջին տարի Թիւ 15-24 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 615 L II-4։ <br/>1875 թիւերը՝ Երկրորդ տարի, կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 2052 L IX-7։ <br/>1876 թիւերը՝ Երկրորդ տարի, Երրորդ տարի, կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 616/617 L II-4։ <br/>1876, 1877 թիւերը՝ 1876 Երրորդ տարի, 1877 Երրորդ տարի, կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 2053 L IX-7։ <br/>1877 թիւերը՝ Չորրորդ տարի, կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 2332 L-5: <br/>1877, 1878 թիւերը՝ Չորրորդ տարի (1877 Թիւ 58-, 1878 Թիւ 38-77) կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 2324 L-XI-5: <br/>1879, 1880 թիւերը՝ Իններորդ տարի, 1879 Թիւ 1-32, 1880 Թիւ 33-62, կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 0616B I-4: <br/>1880, 1881 թիւերը՝ Իններորդ տարի, 1880 Թիւ 94-124, 1881 Թիւ 126-165, կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 2340 L-XI-5: <br/>1877, 1878, 1880, 1881 թիւերը՝ 1877 Թիւ 34, 1878 Թիւ 41, 44-46, 48, 76, 93, 1880 Թիւ 97, 99, 100, 108-110, 112-118, 120, 122, 125, 1881 Թիւ 127-166 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 2331 L-5: <br/>1881-1885 որոշ թիւերը 1881 Թիւ 167-214, 1882 Թիւ 215-267, 1883 Թիւ 322-394, 1884 Թիւ 395-478, 1885 Թիւ 487-679 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 2216 L-XI-3: <br><br/><br/><br/><b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում </b> առկայ են՝ <br/>
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note <br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363349?language=hyw#structure"> <b> 1874 </b> </a> <b> Առաջին տարի. </b> Թիւ 1 (1 Յունիս) Նախաբան, Թիւ 1 (1 Յունիս), Թիւ 2 (15 Յունիս), Թիւ 3 (1 Յուլիս), Թիւ 4 (15 Յուլիս), Թիւ 5 (1 Օգոստոս), Թիւ 6 (15 Օգոստոս), Թիւ 7 (1 Սեպտեմբեր), Թիւ 8 (15 Սեպտեմբեր), Թիւ 9 (1 Հոկտեմբեր), Թիւ 10 (15 Հոկտեմբեր), Թիւ 11 (1 Նոյեմբեր), Թիւ 12 (15 Նոյեմբեր), Թիւ 13 (1 Դեկտեմբեր) <br/>
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note <br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363365?language=hyw#structure"> <b> 1875 </b> </a> <b> Առաջին տարի. </b> Թիւ 15 (1 Յունվար), Թիւ 16 (15 Յունվար), Թիւ 17 (1 Փետրվար), Թիւ 18 (15 Փետրվար), Թիւ 19 (1 Մարտ), Թիւ 20 (15 Մարտ), Թիւ 21 (1 Ապրիլ), Թիւ 22 (15 Ապրիլ), Թիւ 23 (1 Մայիս), Թիւ 24 (15 Մայիս), Թիւ 25, Ցանկ նիւթոց առաջին շրջանի <br/>
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note <br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363377?language=hyw#structure"> <b> 1875 </a> Շրջան երկրորդ, Տարի Բ. </b> Թիւ 5 (5 Յուլիս, Շաբաթ), Թիւ Բ (12 Յուլիս, Շաբաթ), Թիւ Գ (19 Յուլիս, Շաբաթ), Թիւ Դ (26 Յուլիս, Շաբաթ), Թիւ Ե (2 Օգոստոս, Շաբաթ), Թիւ Զ (9 Օգոստոս, Շաբաթ), Թիւ Է (16 Օգոստոս, Շաբաթ), Թիւ Ը (23 Օգոստոս, Շաբաթ), Թիւ Թ (30 Օգոստոս, Շաբաթ), Թիւ Ժ (6 Սեպտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԺԱ (13 Սեպտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԺԲ (20 Սեպտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԺԳ (27 Սեպտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԺԴ (4 Հոկտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԺԵ (11 Հոկտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԺԶ (18 Հոկտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԺԷ (25 Հոկտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԺԸ (1 Նոյեմ., Շաբաթ), Թիւ ԺԹ (8 Նոյեմ., Շաբաթ), Թիւ Ի (15 Նոյեմ., Շաբաթ), Թիւ ԻԱ (22 Նոյեմ., Շաբաթ), Թիւ ԻԲ (29 Նոյեմ., Շաբաթ), Թիւ ԻԳ (6 Դեկտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԻԴ (13 Դեկտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԻԵ (20 Դեկտեմ., Շաբաթ), Աւարտ առաջին շրջանի եւ յայտագիր երկրորդ շրջանի<br/>
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note <br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363378?language=hyw#structure"> <b> 1876 </a> Շրջան երրորդ, Տարի Բ. </b> Թիւ Ա (3 Յունվար, Շաբաթ), Թիւ Բ (10 Յունվար, Շաբաթ), Թիւ Գ (17 Յունվար, Շաբաթ), Թիւ Դ (24 Յունուար, Շաբաթ), Թիւ Ե (31 Յունուար, Շաբաթ), Թիւ Զ (7 Փետրվար, Շաբաթ), Թիւ Է (21 Փետրվար, Շաբաթ), Թիւ Ը (28 Փետրվար, Շաբաթ), Թիւ Թ (6 Մարտ, Շաբաթ), Թիւ Ժ (13 Մարտ, Շաբաթ), Թիւ ԺԱ (20 Մարտ, Շաբաթ), Թիւ ԺԲ (27 Մարտ, Շաբաթ), Թիւ ԺԳ (10 Ապրիլ, Շաբաթ), Թիւ ԺԴ (17 Ապրիլ, Շաբաթ), Թիւ ԺԵ (24 Ապրիլ, Շաբաթ), Թիւ ԺԶ (1 Մայիս, Շաբաթ), Թիւ ԺԷ (8 Մայիս, Շաբաթ), Թիւ ԺԸ (15 Մայիս, Շաբաթ), Թիւ ԺԹ (22 Մայիս, Շաբաթ), Թիւ Ի (29 Մայիս, Շաբաթ), Թիւ ԻԱ (5 Յունիս, Շաբաթ), Թիւ ԻԲ (12 Յունիս, Շաբաթ), Թիւ ԻԳ (18 Յունիս, Շաբաթ), Թիւ ԻԴ (26 Յունիս, Շաբաթ)<br/>
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note <br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363378?language=hyw#structure"> <b> 1876 </a> Շրջան երրորդ, Տարի Գ. </b> Թիւ Ա (3 Յուլիս, Շաբաթ), Թիւ Բ (10 Յուլիս, Շաբաթ), Թիւ Գ (17 Յուլիս, Շաբաթ), Թիւ Դ (24 Յուլիս, Շաբաթ)<br/>
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note <br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363453?language=hyw#structure"> <b> 1876 </a> Շրջան չորրորդ, Տարի Գ. </b> Թիւ Ա (14 Հոկտ., Հինգշաբթի), Թիւ Բ (16 Հոկտ., Շաբաթ), Թիւ Գ (20 Հոկտ.Չորեքշաբթի), Թիւ Դ (23 Հոկտ.Շաբաթ), Թիւ Ե (27 Հոկտ. Չորեքշաբթի), Թիւ Զ (30 Հոկտ. Շաբաթ), Թիւ Է (3 Նոյեմբեր. Չորեքշաբթի), Թիւ Ը (6 Նոյեմբեր. Շաբաթ), Թիւ Թ (10 Նոյեմբեր. Չորեքշաբթի), Թիւ Ժ (13 Նոյեմբեր. Շաբաթ), Թիւ ԺԱ (17 Նոյեմբեր. Չորեքշաբթի), Թիւ ԺԲ (20 Նոյեմբեր. Շաբաթ), Թիւ ԺԳ (24 Նոյեմբեր. Չորեքշաբթի), Թիւ ԺԴ (27 Նոյեմբեր. Շաբաթ), Թիւ ԺԵ (1 Դեկտեմբեր, Չորեքշաբթի), Թիւ ԺԶ (4 Դեկտեմբեր, Շաբաթ), Թիւ ԺԷ (8 Դեկտեմբեր, Չորեքշաբթի), Թիւ ԺԸ (11 Դեկտեմբեր, Շաբաթ), Թիւ ԺԹ (15 Դեկտեմբեր, Չորեքշաբթի), Թիւ Ի (18 Դեկտեմբեր, Շաբաթ), Թիւ ԻԱ (22 Դեկտեմբեր, Չորեքշաբթի), Թիւ ԻԲ (25 Դեկտեմբեր, Շաբաթ), Թիւ ԻԳ (29 Դեկտեմբեր, Չորեքշաբթի)<br/>
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note <br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363481?language=hyw#structure"> <b> 1877 </a> Շրջան Դ, Տարի Դ. </b> Թիւ ԻԴ (1 Յունվար, Շաբաթ), Թիւ ԻԵ (5 Յունվար, Չորեքշաբթի), Թիւ ԻԶ (12 Յունվ., Չորեքշ.), Թիւ ԻԷ (15 Յունվ., Շաբաթ), Թիւ ԻԸ (19 Յունվ., Չորեքշ.), Թիւ ԻԹ (22 Յունվ., Շաբաթ), Թիւ Լ 30 (26 Յունվ., Չորեքշ.), Թիւ ԼԱ 31 (29 Յունվ., Շաբաթ), Թիւ ԼԲ 32 (2 Փետրվար, Չորեքշ.), Թիւ ԼԴ 33 (5 Փետրվար, Շաբաթ), Թիւ ԼԴ 34 (9 Փետրվար, Չորեքշ.), Թիւ ԼԵ. 35 (12 Փետրվար, Շաբաթ), Թիւ ԼԶ. 36 (16 Փետրվար, Չորեքշ.), Թիւ ԼԷ. 37 (19 Փետրվար, Շաբաթ), Թիւ ԼԸ. 38 (23 Փետրվար, Չորեքշ.), Թիւ ԼԸ. 38 (23 Փետրվար, Չորեքշ.), Թիւ Խ. 40 (2 Մարտ, Չորեքշ.), Թիւ ԽԱ. 41 (9 Մարտ, Չորեքշ.), Թիւ ԽԲ. 42 (12 Մարտ, Շաբաթ), Թիւ ԽԳ. 43 (16 Մարտ, Չորեքշ.), Թիւ ԽԴ. 44 (19 Մարտ, Շաբաթ), Թիւ ԽԵ. 45 (23 Մարտ, Չորեքշ.), Թիւ ԽԶ. 46 (2 Ապրիլ, Շաբաթ), Թիւ ԽԷ. 47 (9 Ապրիլ, Շաբաթ), Թիւ ԽԸ. 48 (13 Ապրիլ, Չորեքշ.), Թիւ ԽԹ. 49 (16 Ապրիլ, Շաբաթ), Թիւ Ծ. 50 (20 Ապրիլ, Չորեքշ.), Թիւ ԾԱ. 51 (23 Ապրիլ, Շաբաթ), Թիւ ԾԲ. 52 (27 Ապրիլ, Չորեքշ.), Թիւ ԾԳ. 53 (30 Ապրիլ, Շաբաթ), Թիւ ԾԴ. 53 (4 Մայիս, Չորեքշ.), Թիւ ԾԵ. 55 (7 Մայիս, Շաբաթ), Թիւ ԾԶ. 56 (11 Մայիս, Չորեք.), Թիւ ԾԷ. 57 (14 Մայիս, Շաբաթ), Թիւ ԾԹ. 59 (21 Մայիս, Շաբաթ), Թիւ Կ. 60 (25 Մայիս, Չորեք.), Թիւ ԿԱ. 61 (28 Մայիս, Շաբաթ), Թիւ ԿԲ. 62 (1 Յունիս, Չորեք.), Թիւ ԿԳ. 63 (4 Յունիս, Շաբաթ), Թիւ ԿԴ. 64 (8 Յունիս, Չորեք.), Թիւ ԿԵ. 65 (15 Յունիս, Չորեք.), Թիւ ԿԶ. 66 (18 Յունիս, Շաբաթ), Թիւ ԿԷ. 67 (22 Յունիս, Չորեք.), Թիւ ԿԸ. 68 (25 Յունիս, Շաբաթ)<br/>
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note <br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363526?language=hyw#structure"> <b> 1877 </a> Շրջան Ե, Տարի Դ. </b>Թիւ Ա. 1 (2 Յուլիս, Շաբաթ), Թիւ Գ. 3 (9 Յուլիս, Շաբաթ), Թիւ Ե. 5 (16 Յուլիս, Շաբաթ), Թիւ Զ. 6 (20 Յուլիս, Չորեք.), Թիւ Է. 7 (23 Յուլիս, Շաբաթ), Թիւ ԺԳ. 7 (13 Օգոս., Շաբաթ), Թիւ ԺԶ.16 (3 Սեպտմ., Շաբաթ), Թիւ ԺԷ.17 (10 Սեպտմ., Շաբաթ), Թիւ Ի. 20 (21 Սեպտմ., Շաբաթ), Թիւ ԻԱ. 21 (24 Սեպտմ., Չորեք.), Թիւ ԻԲ. 22 (1 Հոկտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԻԳ. 23 (4 Հոկտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԻԵ. 25 (15 Հոկտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԻԶ. 26 (22 Հոկտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԻԷ. 28 (29 Հոկտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԻԸ. 29 (3 Նոյեմ., Շաբաթ), Թիւ ԻԹ. 29 (12 Նոյեմ., Շաբաթ), Թիւ Լ. 30 (19 Նոյեմ., Շաբաթ), Թիւ ԼԱ. 31 (26 Նոյեմ., Շաբաթ), Թիւ ԼԲ. 32 (3 Դեկտ., Շաբաթ), Թիւ ԼԳ. 33 (10 Դեկտ., Շաբաթ), Թիւ ԼԴ. 34 (17 Դեկտ., Շաբաթ)<br/>
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note <br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363656?language=hyw#structure"> <b> 1878 </a> Շրջան Զ, Տարի Ե, </b>Թիւ ԽԱ. 41 (11 Փետրվար, Շաբաթ), Թիւ ԽԴ. 41 (11 Մարտ, Շաբաթ), Թիւ ԽԵ. 45 (18 Մարտ, Շաբաթ), Թիւ ԽԶ. 46 (25 Մարտ, Շաբաթ), Թիւ ԽԸ. 48 (8 Ապրիլ, Շաբաթ), Թիւ ՀԶ. 76 (15 Դեկտեմբեր, Շաբաթ)<br/>
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note <br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363552?language=hyw#structure"> <b> 1879 </a> Ութերորդ տարի </b>Թիւ 1 (Հինգշաբթի, 6 Սեպտեմբեր), Թիւ 2 (Չորեքշաբթի, 12 Սեպտեմբեր), Թիւ 3 (Շաբաթ, 15 Սեպտեմբեր), Թիւ 4 (Չորեքշաբթի, 19 Սեպտեմբեր), Թիւ 5 (Շաբաթ, 22 Սեպտեմբեր), Թիւ 6 (Չորեքշաբթի, 26 Սեպտեմբեր), Թիւ 7 (Շաբաթ, 29 Սեպտեմբեր), Թիւ 8 (Չորեքշաբթի, 3 Հոկտեմբեր), Թիւ 9 (Շաբաթ, 6 Հոկտեմբեր), Թիւ 10 (Չորեքշաբթի, 10 Հոկտեմբեր), Թիւ 11 (Շաբաթ, 13 Հոկտեմբեր), Թիւ 12 (Չորեքշաբթի, 17 Հոկտեմբեր), Թիւ 13 (Շաբաթ, 20 Հոկտեմբեր), Թիւ 14 (Չորեքշաբթի, 24 Հոկտեմբեր), Թիւ 15 (Շաբաթ, 27 Հոկտեմբեր), Թիւ 16 (Չորեքշաբթի, 31 Հոկտեմբեր), Թիւ 17 (Շաբաթ, 3 Նոյեմբեր), Թիւ 18 (Չորեքշաբթի, 7 Նոյեմբեր), Թիւ 19 (Շաբաթ, 10 Նոյեմբեր), Թիւ 20 (Չորեքշաբթի, 14 Նոյեմբեր), Թիւ 21 (Շաբաթ, 17 Նոյեմբեր), Թիւ 22 (Շաբաթ, 24 Նոյեմբեր), Թիւ 23 (Չորեքշաբթի, 28 Նոյեմբեր), Թիւ 24 (Շաբաթ, 4 Դեկտեմբեր), Թիւ 25 (Չորեքշաբթի, 5 Դեկտեմբեր), Թիւ 26 (Շաբաթ, 8 Դեկտեմբեր), Թիւ 27 (Չորեքշաբթի, 12 Դեկտեմբեր), Թիւ 28 (Շաբաթ, 15 Դեկտեմբեր), Թիւ 29 (Չորեքշաբթի, 18 Դեկտեմբեր), Թիւ 30 (Շաբաթ, 21 Դեկտեմբեր), Թիւ 31 (Չորեքշաբթի, 26 Դեկտեմբեր), Թիւ 32 (Շաբաթ, 29 Դեկտեմբեր) <br/>
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note <br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363591?language=hyw#structure"> <b> 1880 </a> Ութերորդ տարի </b>Թիւ 33 (Չորեքշաբթի, 2 Յունվար), Թիւ 34 (Շաբաթ, 5 Յունվար), Թիւ 35 (Շաբաթ, 12 Յունվար), Թիւ 36 (Չորեքշաբթի, 16 Յունվար), Թիւ 37 (Շաբաթ, 19 Յունվար), Թիւ 38 (Չորեքշաբթի, 30 Յունվար), Թիւ 39 (Շաբաթ, 2 Փետրվար), Թիւ 40 (Չորեքշաբթի, 6 Փետրվար), Թիւ 41 (Շաբաթ, 9 Փետրվար), Թիւ 42 (Չորեքշաբթի, 13 Փետրվար), Թիւ 43 (Շաբաթ, 16 Փետրվար), Թիւ 44 (Չորեքշաբթի, 20 Փետրվար), Թիւ 45 (Շաբաթ, 23 Փետրվար), Թիւ 46 (Չորեքշաբթի, 27 Փետրվար), Թիւ 47 (Շաբաթ, 1 Մարտ), Թիւ 48 (Չորեքշաբթի, 5 Մարտ), Թիւ 49 (Շաբաթ, 8 Մարտ), Թիւ 50 (Չորեքշաբթի, 12 Մարտ), Թիւ 51 (Շաբաթ, 13 Մարտ), Թիւ 52 (Չորեքշաբթի, 19 Մարտ), Թիւ 53 (Շաբաթ, 22 Մարտ), Թիւ 54 (Չորեքշաբթի, 26 Մարտ), Թիւ 55 (Շաբաթ, 29 Մարտ), Թիւ 56 (Չորեքշաբթի, 2 Ապրիլ), Թիւ 57 (Շաբաթ, 5 Ապրիլ), Թիւ 58 (Հինգշաբթի, 1 Մայիս), Թիւ 59 (Չորեքշաբթի, 7 Մայիս), Թիւ 60 (Շաբաթ, 10 Մայիս), Թիւ 61 (Չորեքշաբթի, 14 Մայիս), Թիւ 62 (Շաբաթ, 17 Մայիս)<br/>
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note <br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363623?language=hyw#structure"> <b> 1880 </a> իններորդ տարի </b> Թիւ 93 (Շաբաթ, 6 Սեպտեմբեր) , Թիւ 94 (Չորեքշաբթի, 10 Սեպտեմբեր), Թիւ 95 (Չորեքշաբթի, 13 Սեպտեմբեր), Թիւ 97 (Շաբաթ, 20 Սեպտեմբեր), Թիւ 98 (Չորեքշաբթի, 24 Սեպտեմբեր), Թիւ 99 (Շաբաթ, 27 Սեպտեմբեր), Թիւ 100 (Չորեքշաբթի, 1 Հոկտեմբեր), Թիւ 101 (Շաբաթ, 4 Հոկտեմբեր), Թիւ 102 (Չորեքշաբթի, 8 Հոկտեմբեր), Թիւ 103 (Շաբաթ, 11 Հոկտեմբեր), Թիւ 104 (Չորեքշաբթի, 15 Հոկտեմբեր), Թիւ 105 (Շաբաթ, 18 Հոկտեմբեր), Թիւ 106 (Չորեքշաբթի, 22 Հոկտեմբեր), Թիւ 107 (Չորեքշաբթի, 25 Հոկտեմբեր), Թիւ 108 (Շաբաթ, 1 Նոյեմբեր), Թիւ 109 (Չորեքշաբթի, 5 Նոյեմբեր), Թիւ 110 (Շաբաթ, 8 Նոյեմբեր), Թիւ 111 (Չորեքշաբթի, 12 Նոյեմբեր), Թիւ 112 (Շաբաթ, 15 Նոյեմբեր), Թիւ 113 (Չորեքշաբթի, 18 Նոյեմբեր), Թիւ 114 (Շաբաթ, 22 Նոյեմբեր), Թիւ 115 (Չորեքշաբթի, 26 Նոյեմբեր), Թիւ 116 (Շաբաթ, 29 Նոյեմբեր), Թիւ 117 (Չորեքշաբթի, 3 Դեկտեմբեր), Թիւ 118 (Շաբաթ, 6 Դեկտեմբեր), Թիւ 119 (Չորեքշաբթի, 10 Դեկտեմբեր), Թիւ 120 (Շաբաթ, 13 Դեկտեմբեր), Թիւ 122 (Շաբաթ, 20 Դեկտեմբեր), Թիւ 123 (Չորեքշաբթի, 24 Դեկտեմբեր)Թիւ 124 (Շաբաթ, 27 Դեկտեմբեր)<br/>
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note <br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363638?language=hyw#structure"> <b> 1881 </a> իններորդ տարի </b> Թիւ 126 (Շաբաթ, 3 Յունվար), Թիւ 127 (Շաբաթ, 10 Յունվար), Թիւ 128 (Շաբաթ, 17 Յունվար), Թիւ 129 (Չորեքշաբթի, 24 Յունվար), Թիւ 130 (Շաբաթ, 24 Յունվար), Թիւ 131 (Չորեքշաբթի, 28 Յունվար), Թիւ 132 (Չորեքշաբթի, 31 Յունվար), Թիւ 133 (Չորեքշաբթի, 4 Փետրվար), Թիւ 134 (Շաբաթ, 7 Փետրվար), Թիւ 135 (Չորեքշաբթի, 14 Փետրվար), Թիւ 136 (Չորեքշաբթի, 18 Փետրվար), Թիւ 137 (Շաբաթ, 21 Փետրվար), Թիւ 138 (Չորեքշաբթի, 25 Փետրվար), Թիւ 139 (Շաբաթ, 28 Փետրուար), Թիւ 140 (Չորեքշաբթի, 4 Մարտ), Թիւ 140 (Չորեքշաբթի, 4 Մարտ), Թիւ 142 (Շաբաթ, 14 Մարտ), Թիւ 143 (Չորեքշաբթի, 18 Մարտ), Թիւ 144 (Շաբաթ, 21 Մարտ), Թիւ 145 (Չորեքշաբթի, 21 Մարտ), Թիւ 146 (Շաբաթ, 28 Մարտ), Թիւ 147 (Շաբաթ, 18 Ապրիլ), Թիւ 148 (Չորեքշաբթի, 22 Ապրիլ), Թիւ 149 (Շաբաթ, 25 Ապրիլ), Թիւ 150 (Չորեքշաբթի, 29 Ապրիլ), Թիւ 151 (Շաբաթ, 2 Մայիս), Թիւ 152 (Չորեքշաբթի, 6 Մայիս), Թիւ 153 (Շաբաթ, 9 Մայիս), Թիւ 154 (Չորեքշաբթի, 13 Մայիս), Թիւ 155 (Շաբաթ, 16 Մայիս), Թիւ 156 (Չորեքշաբթի, 20 Մայիս), Թիւ 157 (Շաբաթ, 23 Մայիս), Թիւ 158 (Չորեքշաբթի, 27 Մայիս), Թիւ 159 (Շաբաթ, 30 Մայիս), Թիւ 160 (Չորեքշաբթի, 3 Յունիս), Թիւ 161 (Շաբաթ, 6 Յունիս), Թիւ 162 (Չորեքշաբթի, 10 Յունիս), Թիւ 163 (Շաբաթ, 13 Յունիս), Թիւ 164 (Չորեքշաբթի, 17 Յունիս), Թիւ 165 (Շաբաթ, 20 Յունիս), Թիւ 166 (Չորեքշաբթի, 24 Յունիս), Թիւ 167 (Չորեքշաբթի, 1 Յուլիս), Թիւ 168 (Շաբաթ, 4 Յուլիս), Թիւ 169 (Չորեքշաբթի, 8 Յուլիս), Թիւ 170 (Շաբաթ, 11 Յուլիս), Թիւ 171 (Չորեքշաբթի, 13 Յուլիս), Թիւ 172 (Շաբաթ, 18 Յուլիս), Թիւ 173 (Չորեքշաբթի, 22 Յուլիս), Թիւ 174 (Շաբաթ, 25 Յուլիս), Թիւ 175 (Չորեքշաբթի, 29 Յուլիս), Թիւ 176 (Շաբաթ, 1 Օգոստոս), Թիւ 177 (Չորեքշաբթի, 5 Օգոստոս), Թիւ 178 (Շաբաթ, 8 Օգոստոս), Թիւ 179 (Չորեքշաբթի, 12 Օգոստոս), Թիւ 180 (Շաբաթ, 15 Օգոստոս), Թիւ 181 (Հինգշաբթի, 20 Օգոստոս), Թիւ 182 (Շաբաթ, 22 Օգոստոս), Թիւ 183 (Չորեքշաբթի, 26 Օգոստոս), Թիւ 184 (Շաբաթ, 29 Օգոստոս)<br/>
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note <br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363874?language=hyw#structure"> <b> 1881 </a> Տասներորդ տարի </b> Թիւ 185 (Չորեքշաբթի, 2 Սեպտեմբեր), Թիւ 186 (Շաբաթ, 5 Սեպտեմբեր), (Չորեքշաբթի, 9 Սեպտեմբեր), Թիւ 188 (Շաբաթ, 12 Սեպտեմբեր), Թիւ 189 (Չորեքշաբթի, 16 Սեպտեմբեր), Թիւ 190 (Շաբաթ, 19 Սեպտեմբեր), Թիւ 191 (Չորեքշաբթի, 23 Սեպտեմբեր), Թիւ 192 (Շաբաթ, 26 Սեպտեմբեր), Թիւ 193 (Չորեքշաբթի, 30 Սեպտեմբեր), Թիւ 194 (Շաբաթ, 5 Հոկտեմբեր), Թիւ 195 (Չորեքշաբթի, 7 Հոկտեմբեր), Թիւ 196 (Շաբաթ, 10 Հոկտեմբեր), Թիւ 197 (Չորեքշաբթի, 14 Հոկտեմբեր), Թիւ 198 (Շաբաթ, 17 Հոկտեմբեր), Թիւ 199 (Չորեքշաբթի, 21 Հոկտեմբեր), Թիւ 200 (Շաբաթ, 24 Հոկտեմբեր), Թիւ 201 (Չորեքշաբթի, 28 Հոկտեմբեր), Թիւ 202 (Շաբաթ, 31 Հոկտեմբեր), Թիւ 203 (Չորեքշաբթի, 4 Նոյեմբեր), Թիւ 204 (Շաբաթ, 7 Նոյեմբեր), Թիւ 205 (Շաբաթ, 14 Նոյեմբեր), Թիւ 206 (Չորեքշաբթի, 18 Նոյեմբեր), Թիւ 207 (Չորեքշաբթի, 2 Դեկտեմբեր), Թիւ 208 (Շաբաթ, 5 Դեկտեմբեր), Թիւ 209 (Շաբաթ, 11 Դեկտեմբեր), Թիւ 210 (Հինգշաբթի, 17 Դեկտեմբեր), Թիւ 211 (Շաբաթ, 19 Դեկտեմբեր), Թիւ 212 (Շաբաթ, 23 Դեկտեմբեր), Թիւ 213 (Շաբաթ, 26 Դեկտեմբեր), Թիւ 214 (Չորեքշաբթի, 30 Դեկտեմբեր)<br/>
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note <br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363770?language=hyw#structure"> <b> 1882 </a> Տասներորդ տարի </b> Թիւ 215 (Շաբաթ, 2 Յունուար), Թիւ 216 (Չորեքշաբթի, 13 Յունուար), Թիւ 217 (Շաբաթ, Յունուար), Թիւ 218 (Շաբաթ, 30 Յունուար), Թիւ 220 (Շաբաթ, 6 Փետրուար), Թիւ 222 (Շաբաթ, 13 Փետրուար), Թիւ 223 (Չորեքշաբթի, 17 Փետրուար), Թիւ 224 (Շաբաթ, 20 Փետրուար), Թիւ 225 եւ Թիւ 4 (Չորեքշաբթի, 24 Փետրուար), Թիւ 227 եւ Թիւ 5 (Չորեքշաբթի, 3 Մարտ), Թիւ 228 (Շաբաթ, 6 Մարտ), Թիւ 229 եւ Թիւ 6 (Չորեքշաբթի, 10 Մարտ), Թիւ 230 (Շաբաթ, 13 Մարտ), Թիւ 231 եւ Թիւ 7 (Չորեքշաբթի, 17 Մարտ), Թիւ 232 (Շաբաթ, 20 Մարտ), Թիւ 233 եւ Թիւ 8 (Չորեքշաբթի, 24 Մարտ), Թիւ 234 (Շաբաթ, 27 Մարտ), Թիւ 235 (Շաբաթ, 3 Ապրիլ), Թիւ 236 եւ Թիւ 9 (Չորեքշաբթի, 8 Ապրիլ), Թիւ 237 (Շաբաթ, 17 Ապրիլ), Թիւ 238 եւ Թիւ 10 (Չորեքշաբթի, 21 Ապրիլ), Թիւ 239 (Շաբաթ, 24 Ապրիլ), Թիւ 240 եւ Թիւ 11 (Չորեքշաբթի, 28 Ապրիլ), Թիւ 241 (Շաբաթ, 1 Մայիս), Թիւ 242 եւ Թիւ 12 (Չորեքշաբթի, 3 Մայիս), Թիւ 243 (Շաբաթ, 8 Մայիս), Թիւ 245 (Շաբաթ, 15 Մայիս), Թիւ 246 եւ Թիւ 14 (Չորեքշաբթի, 19 Մայիս), Թիւ 247 (Շաբաթ, 22 Մայիս), Թիւ 248 եւ Թիւ 15 (Չորեքշաբթի, 22 Մայիս), Թիւ 249 (Շաբաթ, 29 Մայիս), Թիւ 249 (Շաբաթ, 29 Մայիս), Թիւ 250 եւ Թիւ 16 (Չորեքշաբթի, 2 Յունիս), Թիւ 251 (Չորեքշաբթի, 9 Յունիս), Թիւ 252 եւ Թիւ 17 (Չորեքշաբթի, 16 Յունիս), Թիւ 253 (Շաբաթ, 19 Յունիս), Թիւ 254 եւ Թիւ 18 (Չորեքշաբթի, 25 Յունիս), Թիւ 255 (Շաբաթ, 26 Յունիս), Թիւ 256 եւ Թիւ 19 (Չորեքշաբթի, 30 Յունիս), Թիւ 257 եւ Թիւ 20 (Չորեքշաբթի, 1 Յուլիս), Թիւ 258 (Շաբաթ, 21 Յուլիս), Թիւ 259 եւ Թիւ 21 (Չորեքշաբթի, 25 Յուլիս), Թիւ 265 եւ Թիւ 25 (Չորեքշաբթի, 21 Օգոստոս), <b>Մետասաներորդ տարի </b>Թիւ 267 եւ Թիւ 26 (Չորեքշաբթի, 1 Օգոստոս)<br/>
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note <br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363815?language=hyw#structure"> <b> 1883 </a> Երկոտասաներորդ տարի </b>Թիւ 322 եւ Թիւ 10 (Չորեքշաբթի, 13 Ապրիլ), Թիւ 364 (Շաբաթ, 10 Սեպտեմբեր), Թիւ 370 (Շաբաթ, 8 Հոկտեմբեր), Թիւ 371 (Չորեքշաբթի, 12 Հոկտեմբեր), Թիւ 372 (Շաբաթ, 15 Հոկտեմբեր), Թիւ 373 (Չորեքշաբթի, 19 Հոկտեմբեր), Թիւ 374 (Շաբաթ, 22 Հոկտեմբեր), Թիւ 376 (Շաբաթ, 29 Հոկտեմբեր), Թիւ 377 (Շաբաթ, 2 Նոյեմբեր), Թիւ 378 (Շաբաթ, 5 Նոյեմբեր), Թիւ 379 (Չորեքշաբթի, 9 Նոյեմբեր), Թիւ 381 (Չորեքշաբթի, 16 Նոյեմբեր), Թիւ 382 (Շաբաթ, 19 Նոյեմբեր), Թիւ 383 (Չորեքշաբթի, 23 Նոյեմբեր), Թիւ 384 (Շաբաթ, 26 Նոյեմբեր), Թիւ 385 (Շաբաթ, 30 Նոյեմբեր), Թիւ 386 (Շաբաթ, 3 Դեկտեմբեր), Թիւ 387 (Չորեքշաբթի, 7 Դեկտեմբեր), Թիւ 388 (Շաբաթ,10 Դեկտեմբեր), Թիւ 389 (Շաբաթ,14 Դեկտեմբեր), Թիւ 391 (Չորեքշաբթի,21 Դեկտեմբեր), Թիւ 392 (Շաբաթ, 24 Դեկտեմբեր), Թիւ 393 (Չորեքշաբթի, 28 Դեկտեմբեր), Թիւ 394 (Շաբաթ, 31 Դեկտեմբեր)<br/>
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note <br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363870?language=hyw#structure"> <b> 1884 </a> Երկոտասաներորդ տարի </b> Թիւ 395 (Չորեքշաբթի, 4 Յունուար), Թիւ 396 (Չորեքշաբթի, 11 Յունուար), Թիւ 397 (Շաբաթ, 14 Յունուար), Թիւ 399 (Շաբաթ, 21 Յունուար), Թիւ 400 (Չորեքշաբթի, 21 Յունուար), Թիւ 401 (Շաբաթ, 28 Յունուար), Թիւ 402 (Չորեքշաբթի), Թիւ 405 (Շաբաթ, 11 Փետրուար), Թիւ 407 (Շաբաթ, 18 Փետրուար), Թիւ 424 (Շաբաթ, 19 Մայիս), Թիւ 461 (Շաբաթ, 29 Սեպտեմբեր), Թիւ 463 (Շաբաթ, 6 Հոկտեմբեր), Թիւ 464 (Չորեքշաբթի, 10 Հոկտեմբեր), Թիւ 465 (Շաբաթ, 13 Հոկտեմբեր), Թիւ 466 (Չորեքշաբթի, 17 Հոկտեմբեր), Թիւ 467 (Շաբաթ, 20 Հոկտեմբեր), Թիւ 468 (Չորեքշաբթի, 24 Հոկտեմբեր), Թիւ 469 (Հինգշաբթի, 1 Նոյեմբեր), Թիւ 470 (Շաբաթ, 3 Նոյեմբեր), Թիւ 471 (Չորեքշաբթի, 7 Նոյեմբեր), Թիւ 473 (Չորեքշաբթի, 14 Նոյեմբեր), Թիւ 475 (Հինգշաբթի, 22 Նոյեմբեր), Թիւ 477 (Չորեքշաբթի, 28 Նոյեմբեր), Թիւ 478 (Շաբաթ, 1 Դեկտեմբեր)<br/>
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note <br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363896?language=hyw#structure"> <b> 1885 </a> Երեքտասաներորդ տարի </b> Թիւ 487 (Չորեքշաբթի, 2 Յունվար), Թիւ 489 (Շաբաթ, 12 Յունվար), Թիւ 491 (Չորեքշաբթի, 23 Յունվար), Թիւ 492 (Շաբաթ, 26 Յունվար), Թիւ 498 (Շաբաթ, 16 Փետրվար), Թիւ 503 (Չորեքշաբթի, 6 Մարտ), Թիւ 507 (Չորեքշաբթի, 20 Մարտ), Թիւ 508 (Շաբաթ, 23 Մարտ), Թիւ 509 (Շաբաթ, 30 Մարտ), Թիւ 510 (Չորեքշաբթի, 3 Ապրիլ), Թիւ 511 (Շաբաթ, 8 Ապրիլ), Թիւ 512 (Չորեքշաբթի, 10 Ապրիլ), Թիւ 513 (Շաբաթ, 15 Ապրիլ), Թիւ 513 (Շաբաթ, 15 Ապրիլ), Թիւ 514 (Չորեքշաբթի, 17 Ապրիլ), Թիւ 515 (Շաբաթ, 20 Ապրիլ), Թիւ 516 (Չորեքշաբթի, 24 Ապրիլ), Թիւ 517 (Շաբաթ, 27 Ապրիլ), Թիւ 518 (Չորեքշաբթի, 1 Մայիս), Թիւ 519 (Շաբաթ, 4 Մայիս), Թիւ 520 (Չորեքշաբթի, 8 Մայիս), Թիւ 521 (Շաբաթ, 11 Մայիս), Թիւ 522 (Հինգշաբթի, 15 Մայիս), Թիւ 523 (Շաբաթ, 18 Մայիս), Թիւ 524 (Չորեքշաբթի, 22 Մայիս), Թիւ 525 (Շաբաթ, 25 Մայիս), Թիւ 526 (Երեքշաբթի , 11 Յունիս), Թիւ 527 (Հինգշաբթի , 13 Յունիս), Թիւ 528 (Շաբաթ, 15 Յունիս), Թիւ 529 (Երեքշաբթի, 18 Յունիս), Թիւ 530 (Հինգշաբթի, 20 Յունիս), Թիւ 531 (Շաբաթ, 22 Յունիս), Թիւ 532 (Երեքշաբթի, 25 Յունիս), Թիւ 533 (Չորեքշաբթի, 26 Յունիս), Թիւ 534 (Հինգշաբթի, 27 Յունիս), Թիւ 535 (Ուրբաթ, 28 Յունիս), Թիւ 536 (Շաբաթ, 29 Յունիս), Թիւ 537 (Երեքշաբթի, 2 Յուլիս), Թիւ 538 (Չորեքշաբթի, 3 Յուլիս), Թիւ 539 (Հինգշաբթի, 4 Յուլիս), Թիւ 540 (Շաբաթ, 7 Յուլիս), Թիւ 541 (Շաբաթ, 6 Յուլիս), Թիւ 542 (Երկուշաբթի, 8 Յուլիս), Թիւ 543 (Երեքշաբթի, 9 Յուլիս), Թիւ 544 (Չորեքշաբթի, 10 Յուլիս), Թիւ 545 (Հինգշաբթի, 11 Յուլիս), Թիւ 546 (Ուրբաթ, 12 Յուլիս), Թիւ 547 (Շաբաթ, 13 Յուլիս), Թիւ 548 (Երկուշաբթի, 15 Յուլիս), Թիւ 549 (Երկուշաբթի, 15 Յուլիս), Թիւ 550 (Չորեքշաբթի, 17 Յուլիս), Թիւ 551 (Հինգշաբթի, 18 Յուլիս), Թիւ 552 (Ուրբաթ, 19 Յուլիս), Թիւ 553 (Շաբաթ, 20 Յուլիս), Թիւ 554 (Երկուշաբթի, 22 Յուլիս), Թիւ 554 (Երկուշաբթի, 22 Յուլիս), Թիւ 555 (Երեքշաբթի, 23 Յուլիս), Թիւ 556 (Չորեքշաբթի, 24 Յուլիս), Թիւ 557 (Հինգշաբթի, 25 Յուլիս), Թիւ 558 (Ուրբաթ, 26 Յուլիս), Թիւ 559 (Շաբաթ, 27 Յուլիս), Թիւ 560 (Երկուշաբթի, 29 Յուլիս), Թիւ 561 (Չորեքշաբթի, 4 Սեպտեմբեր), Թիւ 562 (Հինգշաբթի, 5 Սեպտեմբեր),
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note Թիւ 563 (Հինգշաբթի, 1 Օգոստոս), Թիւ 564 (Ուրբաթ, 2 Օգոստոս), Թիւ 565 (Շաբաթ, 3 Օգոստոս), Թիւ 566 (Երկուշաբթի, 5 Օգոստոս), Թիւ 567 (Երեքշաբթի, 6 Օգոստոս), Թիւ 568 (Չորեքշաբթի, 7 Օգոստոս), Թիւ 569 (Հինգշաբթի, 8 Օգոստոս), Թիւ 570 (Շաբաթ, 9 Օգոստոս), Թիւ 571 (Շաբաթ, 10 Օգոստոս), Թիւ 572 (Երկուշաբթի, 12 Օգոստոս), Թիւ 573 (Երեքշաբթի, 13 Օգոստոս), <b> Չորեքտասաներորդ տարի </b>Թիւ 574 (Չորեքշաբթի, 14 Օգոստոս), Թիւ 575 (Հինգշաբթի, 15 Օգոստոս), Թիւ 576 (Ուրբաթ, 16 Օգոստոս), Թիւ 577 (Շաբաթ, 17 Օգոստոս), Թիւ 578 (Երեքշաբթի, 20 Օգոստոս), Թիւ 579 (Չորեքշաբթի, 21 Օգոստոս), Թիւ 580 (Հինգշաբթի, 22 Օգոստոս), Թիւ 581 (Ուրբաթ, 23 Օգոստոս), Թիւ 587 (Ուրբաթ, 30 Օգոստոս), Թիւ 582 (Շաբաթ, 24 Օգոստոս), Թիւ 583 (Երկուշաբթի, 26 Օգոստոս), Թիւ 583 (Երկուշաբթի, 26 Օգոստոս), Թիւ 585 (Չորեքշաբթի, 28 Օգոստոս), Թիւ 586 (Հինգշաբթի, 29 Օգոստոս), Թիւ 588 (Շաբաթ, 31 Օգոստոս), Թիւ 590 (Երեքշաբթի, 3 Սեպտեմբեր), Թիւ 591 (Չորեքշաբթի, 4 Սեպտեմբեր), Թիւ 592 (Հինգշաբթի, 5 Սեպտեմբեր), Թիւ 593 (Շաբաթ, 6 Սեպտեմբեր), Թիւ 594 (Շաբաթ, 7 Սեպտեմբեր), Թիւ 595 (Երկուշաբթի, 9 Սեպտեմբեր), Թիւ 596 (Երեքշաբթի, 10 Սեպտեմբեր), Թիւ 597 (Չորեքշաբթի, 11 Սեպտեմբեր), Թիւ 598 (Հինգշաբթի, 12 Սեպտեմբեր), Թիւ 599 (Ուրբաթ, 13 Սեպտեմբեր), Թիւ 600 (Շաբաթ, 14 Սեպտեմբեր), Թիւ 601 (Շաբաթ, 17 Սեպտեմբեր), Թիւ 602 (Չորեքշաբթի, 18 Սեպտեմբեր), Թիւ 603 (Հինգշաբթի, 19 Սեպտեմբեր), Թիւ 604 (Ուրբաթ, 20 Սեպտեմբեր), Թիւ 605 (Շաբաթ, 21 Սեպտեմբեր), Թիւ 606 (Երկուշաբթի, 23 Սեպտեմբեր), Թիւ 607 (Երեքշաբթի, 24 Սեպտեմբեր), Թիւ 608 (Չորեքշաբթի, 25 Սեպտեմբեր), Թիւ 609 (Հինգշաբթի, 26 Սեպտեմբեր), Թիւ 610 (Ուրբաթ, 27 Սեպտեմբեր), Թիւ 611 (Շաբաթ, 28 Սեպտեմբեր), Թիւ 612 (Երկուշաբթի, 30 Սեպտեմբեր), Թիւ 613 (Երեքշաբթի, 1 Հոկտեմբեր), Թիւ 614 (Չորեքշաբթի, 2 Հոկտեմբեր), Թիւ 615 (Հինգշաբթի, 3 Հոկտեմբեր), Թիւ 616 (Ուրբաթ, 4 Հոկտեմբեր), Թիւ 617 (Շաբաթ, 5 Հոկտեմբեր), Թիւ 618 (Երկուշաբթի, 7 Հոկտեմբեր), Թիւ 619 (Երեքշաբթի, 8 Հոկտեմբեր), Թիւ 620 (Չորեքշաբթի, 9 Հոկտեմբեր), Թիւ 621 (Հինգշաբթի, 10 Հոկտեմբեր), Թիւ 622 (Ուրբաթ, 11 Հոկտեմբեր), Թիւ 623 (Շաբաթ, 12 Հոկտեմբեր), Թիւ 624 (Երկուշաբթի, 14 Հոկտեմբեր), Թիւ 625 (Երեքշաբթի, 15 Հոկտեմբեր), Թիւ 626 (Չորեքշաբթի, 16 Հոկտեմբեր), Թիւ 627 (Հինգշաբթի, 17 Հոկտեմբեր), Թիւ 628 (Ուրբաթ, 18 Հոկտեմբեր), Թիւ 629 (Շաբաթ, 19 Հոկտեմբեր), Թիւ 630 (Երկուշաբթի, 21 Հոկտեմբեր), Թիւ 631 (Երեքշաբթի, 22 Հոկտեմբեր), Թիւ 632 (Չորեքշաբթի, 23 Հոկտեմբեր), Թիւ 633 (Հինգշաբթի, 24 Հոկտեմբեր), Թիւ 634 (Ուրբաթ, 25 Հոկտեմբեր), Թիւ 635 (Շաբաթ, 26 Հոկտեմբեր), Թիւ 636 (Երկուշաբթի, 28 Հոկտեմբեր), Թիւ 637 (Երեքշաբթի, 29 Հոկտեմբեր), Թիւ 638 (Չորեքշաբթի, 30 Հոկտեմբեր), Թիւ 639 (Հինգշաբթի, 31 Հոկտեմբեր), Թիւ 640 (Ուրբաթ, 1 Նոյեմբեր), Թիւ 641 (Շաբաթ, 2 Նոյեմբեր), Թիւ 642 (Երկուշաբթի, 4 Նոյեմբեր), Թիւ 643 (Երեքշաբթի, 5 Նոյեմբեր), Թիւ 644 (Չորեքշաբթի, 6 Նոյեմբեր), Թիւ 645 (Հինգշաբթի, 7 Նոյեմբեր), Թիւ 646 (Ուրբաթ, 8 Նոյեմբեր), Թիւ 647 (Շաբաթ, 9 Նոյեմբեր), Թիւ 648 (Երկուշաբթի, 11 Նոյեմբեր), Թիւ 649 (Երեքշաբթի, 12 Նոյեմբեր), Թիւ 650 (Չորեքշաբթի, 13 Նոյեմբեր), Թիւ 651 (Հինգշաբթի, 14 Նոյեմբեր), Թիւ 652 (Ուրբաթ, 15 Նոյեմբեր), Թիւ 653 (Շաբաթ, 16 Նոյեմբեր), Թիւ 654 (Երկուշաբթի, 18 Նոյեմբեր), Թիւ 655 (Երեքշաբթի, 19 Նոյեմբեր), Թիւ 656 (Չորեքշաբթի, 20 Նոյեմբեր), Թիւ 657 (Ուրբաթ, 22 Նոյեմբեր), Թիւ 658 (Շաբաթ, 23 Նոյեմբեր), Թիւ 659 (Երկուշաբթի, 25 Նոյեմբեր), Թիւ 660 (Երեքշաբթի, 26 Նոյեմբեր), Թիւ 661 (Չորեքշաբթի, 27 Նոյեմբեր), Թիւ 662 (Հինգշաբթի, 28 Նոյեմբեր), Թիւ 663 (Ուրբաթ, 29 Նոյեմբեր), Թիւ 664 (Շաբաթ, 30 Նոյեմբեր), Թիւ 665 (Երկուշաբթի, 2 Դեկտեմբեր), Թիւ 666 (Երեքշաբթի, 3 Դեկտեմբեր), Թիւ 667 (Չորեքշաբթի, 4 Դեկտեմբեր), Թիւ 668 (Հինգշաբթի, 5 Դեկտեմբեր), Թիւ 669 (Ուրբաթ, 6 Դեկտեմբեր), Թիւ 670 (Շաբաթ, 7 Դեկտեմբեր), Թիւ 671 (Երեքշաբթի, 10 Դեկտեմբեր), Թիւ 672 (Չորեքշաբթի, 11 Դեկտեմբեր), Թիւ 673 (Հինգշաբթի, 12 Դեկտեմբեր), Թիւ 674 (Ուրբաթ, 13 Դեկտեմբեր), Թիւ 675 (Շաբաթ, 14 Դեկտեմբեր), Թիւ 676 (Երկուշաբթի, 16 Դեկտեմբեր), Թիւ 677 (Երեքշաբթի, 17 Դեկտեմբեր), Թիւ 678 (Չորեքշաբթի, 18 Դեկտեմբեր), Թիւ 679 (Հինգշաբթի, 19 Դեկտեմբեր), Թիւ 680 (Ուրբաթ, 20 Դեկտեմբեր), Թիւ 681 (Շաբաթ, 21 Դեկտեմբեր), Թիւ 682 (Երկուշաբթի, 23 Դեկտեմբեր), Թիւ 683 (Երեքշաբթի, 24 Դեկտեմբեր), Թիւ 684 (Չորեքշաբթի, 25 Դեկտեմբեր), Թիւ 685 (Հինգշաբթի, 26 Դեկտեմբեր), Թիւ 686 (Ուրբաթ, 27 Դեկտեմբեր), Թիւ 687 (Շաբաթ, 28 Դեկտեմբեր), Թիւ 688 (Երկուշաբթի, 30 Դեկտեմբեր), Թիւ 689 (Երեքշաբթի, 31 Դեկտեմբեր)
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Կրօնաբարոյական
Chronological subdivision XIX դ
-- 1874-1885
Form subdivision Պարբերականներ
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցի
Chronological subdivision XIX դ
-- 1874-1885
Form subdivision Պարբերականներ
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element տպ. "Արամեան"
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element տպ. "Սամուէլ Ղ. Պարտիզպանեան եւ Ընկ."
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element տպ. "Հայաստանեայց"
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element տպ. "Յ. Գավաֆեան"
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element տպ. "Միքայէլ Կ. Սարըեան"
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element տպ. "Ե․ Մ․ Տնտեսեան"
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element տպ. "Ա. Աշճեան"
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element տպ. "Մարգարեան"
651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Geographic name Իսթամպուլ
651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Geographic name Թուրքիա
651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Geographic name Եւրոպա
655 #4 - INDEX TERM--GENRE/FORM
Genre/form data or focus term Ամսագիր
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Դիմաքսեան, Հմայեակ,
Relator term Տէր-խմբ.
Fuller form of name
Dates associated with a name 1845-1919
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Գափամաճեան, Մինաս
Relator term խմբ․
Dates associated with a name 1842-1892
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Պարոնեան, Յակոբ Յովհաննէսի
Relator term խմբ․
Dates associated with a name 1843-1891
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Պօզաճեան, Բիւզանդ Մ․
Relator term խմբ․
856 41 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Link text Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online
Uniform Resource Identifier <a href="https://arar.sci.am/dlibra/publication/363348?language=hyw#structure">https://arar.sci.am/dlibra/publication/363348?language=hyw#structure</a>
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Universal Decimal Classification
Koha item type Ամսագրեր / Periodicals

No items available.