ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՀՆՉԱԿ ԿԱՄ ՀԱՒԱՔԱԾՈՅ ԶՈՒԱՐՃԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆՑ / (Record no. 190)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 07239nas a22004217a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field VMC190
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MEC
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20231031123400.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 121206d18851888tu |||pd|||||||| ||arm||
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency AM-YeNLA
Language of cataloging arm
Transcribing agency AM-YeHGA
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title arm
245 00 - TITLE STATEMENT
Title ՀՆՉԱԿ ԿԱՄ ՀԱՒԱՔԱԾՈՅ ԶՈՒԱՐՃԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆՑ /
Statement of responsibility, etc. Տէր եւ Խմբագիր՝ Տիրան Գ. Փափազեան.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. Կ. Պօլիս,
Date of publication, distribution, etc. 1885-1888.
Name of publisher, distributor, etc. Տպագր. (Ս) Գրաշարաց Ընկ.,
-- Տպագրութիւն Գ. Պաղտատլեան,
-- Տպագրութիւն Յ. Գավաֆեան,
-- Տպագրութիւն Մարգարեան,
-- Տպագր. Մանոէիլ Արքիթի,
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 16 երես, ապայ 8 երես ;
Dimensions 17 x 11 սմ, ապայ 21 x 14 սմ
362 0# - DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION
Dates of publication and/or sequential designation 1885-1888.
500 ## - GENERAL NOTE
General note <b>1886</b> ՀԱՏՈՐ Ա. ՊԱՅՄԱՆՔ "ՀՆՉԱԿ՝ տետր առ տետր հրատարակուելով՝ 12 տետրն մէկ յաւելուածով հատոր մը կը կազմէ:"<br/><b>1887</b> ՀԱՏՈՐ Գ. ՊԱՅՄԱՆՔ "ՀՆՉԱԿ տետր առ տետր հրատարակուելով՝ 224 երեսներէ բաղկացեալ 14 տետրակք, յորոց վերջին երկուքն Յաւելուած են՝ հատոր մը կկազմեն:"<br/><b>1887</b> ՀԱՏՈՐ Դ. ԶԵԿՈՅՑ "...Հինգերորդ հատորն փոխանակ 14ի՝ 24 տետրաներէ պիտի բաղկանայ:"<br/><b>1887</b> ԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ՀԱՏՈՐ Ե. ՊԱՅՄԱՆՔ "ՀՆՉԱԿ կը հրատարակուի ամէն ամսոյ 10ին, 20ին, 30ին: Վեցամսեայ 18 թերթեր հատոր մը կը կազմեն:"
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. <b>1885</b> ՀԱՏՈՐ Ա. ՀՆՉԱԿ ԿԱՄ ՀԱՒԱՔԱԾՈՅ ԶՈՒԱՐՃԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆՑ: ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (Ս) Գրաշարաց Ընկ., 12 Տետր, Իւրաքանչիւր տետրը 16 երես:<br/><br/><b>1886</b> ՀՆՉԱԿ Յաւելուած Ա. Հատորոյ - "Մոլիէռ. Բռնի Ամուսնութիւն": ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յ. Գավաֆեան, 32 երես<br/><br/><b>1886</b> ՀԱՏՈՐ Բ. ՀՆՉԱԿ ԿԱՄ ՀԱՒԱՔԱԾՈՅ ԶՈՒԱՐՃԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆՑ: ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Գ. Պաղտատելան (Արամեան), 12 Տետր, Իւրաքանչիւր տետրը 16 երես:<br/><br/><b>1887</b> ՀՆՉԱԿ Յաւելուած Բ. Հատորոյ - "Վեց ու կէս պորտի ժառանգ մնացած սնտուկը": ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Գ. Պաղտատելան (Արամեան), 32 երես<br/><br/><b>1887</b> "Զաւեշտական Գուշակութիւնք Բոժոժիկի": ՏՊԱԳՐ. Գ. Պաղտատելան (Ար.), 16 երես<br/><br/><b>1887</b> ՀԱՏՈՐ Գ. ՀՆՉԱԿ ԿԱՄ ՀԱՒԱՔԱԾՈՅ ԶՈՒԱՐՃԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆՑ: ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Գ. Պաղտատելան (Արամեան), 12 Տետր, Իւրաքանչիւր տետրը 16 երես:<br/><br/><b>1887</b> ՀՆՉԱԿ Յաւելուած Գ. Հատորոյ - "Երկու Անվարտիներ": ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Մարգարեան, 24 երես եւ 8 երես.<br/><br/><b>1887</b> ՀԱՏՈՐ Դ. ՀՆՉԱԿ ԿԱՄ ՀԱՒԱՔԱԾՈՅ ԶՈՒԱՐՃԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆՑ: ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Մարգարեան, 12 Տետր, Իւրաքանչիւր տետրը 16 երես:<br/><br/><b>1887</b> ՀՆՉԱԿ Յաւելուած Դ. Հատորոյ - "Խենթերուն Բժիշկը": ՏՊԱԳՐ. Մանոէիլ Արքիթի, 32 երես<br/><br/><b>1887</b> Գ. ՏԱՐԻ, Հատոր Ե. Թիւ 1-6, ՀՆՉԱԿ : ՀԱՆԴԷՍ ՏԱՍՆՕՐԵԱՅ - ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ա. Մանուէլ, 21 x 14 սմ, 8 երես<br/><br/><b>1887</b> Գ. ՏԱՐԻ, Հատոր Ե. ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ՀՆՉԱԿԻ, 2 երես: Հայատառ թրքերէն:<br/><b>1887</b> Գ. ՏԱՐԻ, Հատոր Ե. Թիւ 7, ՀՆՉԱԿ : ՀԱՆԴԷՍ ՏԱՍՆՕՐԵԱՅ - ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ա. Մանուէլ, 21 x 14 սմ, 8 երես<br/><br/><b>1888</b> Գ. ՏԱՐԻ, Հատոր Ե. Թիւ 8-15, ՀՆՉԱԿ : ՀԱՆԴԷՍ ՏԱՍՆՕՐԵԱՅ - ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ա. Մանուէլ, 21 x 14 սմ, 8 երես<br/>
521 ## - TARGET AUDIENCE NOTE
Target audience note Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։
546 ## - LANGUAGE NOTE
Language note Բնագիրը՝ հայերէն
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են 2 առանձին թղթածրարներում. <br/><b>1885-1887</b>` մէկ ծրար, դասիչն է <b>1154 Լ V-6</b>:<br/><b>1887-1888</b>` մէկ ծրար, <b>առանց դասիչի</b>:<br/><br/><b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են հետեւեալ թիւերը՝<br/>
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note <br/> <a href= " https://arar.sci.am/dlibra/publication/394050/edition/364481?language=hyw" target="_blank"> <b>1885 </b></a> Հատոր Ա. <br/> <a href= " https://arar.sci.am/dlibra/publication/394052/edition/364482?language=hyw" target="_blank"> <b>1886 </a></b> Հատոր Ա. (Յաւելուած) <br/> <a href= " https://arar.sci.am/dlibra/publication/394066/edition/364483?language=hyw" target="_blank"> <b>1886 </a> </b> Հատոր Բ. <br/> <a href= " https://arar.sci.am/dlibra/publication/394067/edition/364484?language=hyw" target="_blank"> <b>1887 </a> </b> Հատոր Բ. (Յաւելուած) <br/> <a href= " https://arar.sci.am/dlibra/publication/394072/edition/364485?language=hyw" target="_blank"> <b>1887 </a> </b>Հատոր Գ. <br/> <a href= " https://arar.sci.am/dlibra/publication/394075/edition/364486?language=hyw" target="_blank"> <b>1887 </a> </b> Հատոր Գ. (Յաւելուած) <br/> <a href= " https://arar.sci.am/dlibra/publication/394076/edition/364487?language=hyw" target="_blank"> <b>1887 </a> </b>Հատոր Դ. <br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/394084?language=hyw#structure"> <b> 1887 </b> </a> Գ Տարի, Հատոր Ե. Թիւ 1 (Հոկտեմբեր 20), Թիւ 2 (Հոկտեմբեր 30), Թիւ 3 (Նոյեմբեր 10), Թիւ 4 (Նոյեմբեր 20), Թիւ 5 (Նոյեմբեր 30), Թիւ 6 (Դեկտեմբեր 15), (Յաւելուած), Թիւ 7 (Դեկտեմբեր 25)<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/394107?language=hyw#structure"> <b> 1888 </b> </a> Գ Տարի, Հատոր Ե. Թիւ 8 (Յունվար 10), Թիւ 9 (Յունվար 20), Թիւ 11 (Փետրվար 20), Թիւ 12 (Մարտ 20), Թիւ 13 (Մարտ 30), Թիւ 14 (Ապրիլ 12), Թիւ 15 (Ապրիլ 30)<br/><br/><br/>
580 ## - LINKING ENTRY COMPLEXITY NOTE
Linking entry complexity note Կը շարունակուի «ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿ : Շաբաթական հանդէս ազգային» անուամբ:<br/><br/>
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Հասարակական քաղաքական կեանք
Chronological subdivision XIX դ
-- 1885-1888
Form subdivision Պարբերականներ
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element տպ. "Գարեգին Պաղտատլեան"
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element տպ. "Գրաշարաց Ընկ."
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element տպ. "Յ. Գավաֆեան"
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element տպ. "Մարգարեան"
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element տպ. "Մանուէլ Արթիտի"
651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Geographic name Իսթամպուլ
651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Geographic name Թուրքիա
651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Geographic name Եւրոպա
655 #4 - INDEX TERM--GENRE/FORM
Genre/form data or focus term Ամսագիր
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Փափազեան, Տիրան Գ.,
Relator term խմբ.
785 00 - SUCCEEDING ENTRY
Related parts 1888
Title ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿ Շաբաթական հանդէս ազգային
856 41 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Link text Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online
Uniform Resource Identifier <a href="https://arar.sci.am/dlibra/publication/394028#structure">https://arar.sci.am/dlibra/publication/394028#structure</a>
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Universal Decimal Classification
Koha item type Ամսագրեր / Periodicals
Suppress in OPAC No

No items available.