ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՃՌԱՔԱՂ : (Record no. 43)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 08430nas a22004817a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field VMC075
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MEC
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20230912082001.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150808d18581862ru zr|pd |||| 00| 0 arm d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Transcribing agency AM-YeHGA
Original cataloging agency AM-YeNLA
Language of cataloging arm
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title arm
245 00 - TITLE STATEMENT
Title ՃՌԱՔԱՂ :
Remainder of title Յարձակ ԵՒ Ի Չափածոյ Բանից Հին ԵՒ Նոր Մատենագրաց /
Statement of responsibility, etc. Խմբ.՝ Մ. Մ. Մսերեանց, Զ. Մսերեանց.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. Ի Մոսքուա :
Name of publisher, distributor, etc. Ի տպարանի Լազարեան ճեմարանի արեւելեան լեզուաց,
Date of publication, distribution, etc. 1858-1862.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 32, 48 ապայ 16 երես:
Dimensions 23 x 15 սմ.
362 0# - DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION
Dates of publication and/or sequential designation 1858-1862.
500 ## - GENERAL NOTE
General note Հատոր Երրորդ․ ԱԶԴ "ՃՌԱՔԱՂԻՍ հրատարակութիւնը սոյն հատորովս վերջանում է, և այնուհետև առ ժամանակ մի չպիտի շարունակուի, ՛ի պատճառս դժուարութեանցն՝ որք ծագում են հոգևոր և կրօնական յոդուածոց քննիչների հեռաւորութենէն։" Հատոր Երրորդը (1861-1862) միասին հրատարակեցաւ 1862 Յուլ․ 1ին։
501 ## - WITH NOTE
With note 1858ի տետրակ Ա՝ առաջնաերեսին առկայ է ընծայագիր "Նուէր Զարմայրոյ Մսերեանց։ Ի Մոսքուա Յուլ․ 1890"։ Հատոր Երկրորդ, 1860-1861՝ առաջնաերեսին առկայ է ընծայագիր "Նուէր Զարմայրոյ Մսերեանց։ Ի Մոսքուա 4/16 Յուլ․ 1890"։
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note Տե՛ս <br/><li><a href="https://arar.sci.am/dlibra/publication/300043" target="_blank">Արշարունի Ա. Մոսկվայի հայ մամուլը, Ե., 1971, էջ 82-119</a><br/>
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note Տետրակ Ա, 1858;
Miscellaneous information Աշխատասիրութեամբ Մ․ Մ․ Մսերեանց եւ Զ․ Մսերեանց<br/>
Title ՃՌԱՔԱՂ : Յարձակ եւ ի չափածոյ բանից հին եւ նոր մատենագրաց
Statement of responsibility Տպագրեալ արդեամբք եւ ծախիւք Պ․ Յովսեփայ Աստուածատրեան Իզմիրեանց Ղզլարեցիոյ, Ի մոսքուա, Ի տպարանի Լազարեան ճեմարանի արեւելեան լեզուաց։
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note Տետրակ Բ, 1858;
Miscellaneous information Աշխատասիրութեամբ Մ․ Մ․ Մսերեանց եւ Զ․ Մսերեանց<br/>
Title ՃՌԱՔԱՂ : Յարձակ եւ ի չափածոյ բանից հին եւ նոր մատենագրաց։
Statement of responsibility Տպագրեալ արդեամբք եւ ծախիւք Պ․ Յովսեփայ Աստուածատրեան Իզմիրեանց Ղզլարեցիոյ, Ի Մոսքուա, Ի տպարանի Լազարեան ճեմարանի արեւելեան լեզուաց։
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note Հատոր Առաջին, 1859, Տետրակ Ա, Տետրակ Բ, Տետրակ Գ, Տետրակ Դ, Տետրակ Ե, Տետրակ Զ, Տետրակ Է, Տետրակ Ը, Տետրակ Թ, Տետրակ Ժ, Տետրակ ԺԱ, Տետրակ ԺԲ<br/>
Miscellaneous information Հրատարակեալ Ի Մսերայ Մագիստրոսէ Մսերեանց եւ Ի Զարմայրայ Մսերեանց<br/>
Title ՃՌԱՔԱՂ : Ամսագիր բանասիրական։
Statement of responsibility Ի Մոսքուա, Ի տպարանի Լազարեան ճեմարանի արեւելեան լեզուաց։
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note Հատոր Երկրորդ (Բ), ՌՅԺ 1860, Տետրակ Ա, Տետրակ Բ, Տետրակ Գ, Տետրակ Դ, Տետրակ Ե, Տետրակ Զ, Տետրակ Է, Տետրակ Ը, Տետրակ Թ, Տետրակ Ժ, 1861, Տետրակ ԺԱ, Տետրակ ԺԲ, Տետրակ ԺԳ, Տետրակ ԺԴ, Տետրակ ԺԵ, Տետրակ ԺԶ, Տետրակ ԺԷ, Տետրակ ԺԸ, Տետրակ ԺԹ, Տետրակ Ի, Տետրակ ԻԱ, Տետրակ ԻԲ, Տետրակ ԻԳ, Տետրակ ԻԴ։<br/>
Miscellaneous information Հրատարակեալ Ի Մսերայ Մագիստրոսէ Մսերեանց եւ Ի Զարմայրայ Մսերեանց<br/>
Title ՃՌԱՔԱՂ : Ամսագիր կրօնական, բանասիրական եւ ազգային գիտելեաց։
Statement of responsibility Ի Մոսքուա, Ի տպարանի Լազարեան ճեմարանի արեւելեան լեզուաց։
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note Հատոր Երրորդ, ՌՅԺԱ 1861-1862։ Выпуски 1-й и 2-й (երես 1-16). Выпуски 3-й и 4-й (երես 17-32). Выпускъ 5-й (երես 33-40). Յունուար՝ Տետրակ Զ (երես 41-56). Փետրուար՝ Տետրակ Է (երես 57-72). Մարտ՝ Տետրակ Ը (երես 73-88). Ապրիլ՝ Տետրակ Թ (երես 89-104). Մայիս՝ Տետրակ Թ (երես 105-120). Յունիս՝ Տետրակ ԺԱ (երես 121-136). Յուլիս՝ Տետրակ ԺԲ (երես 137-148). Վերջ երրորդ հատորոյ ՃՌԱՔԱՂԻ։ Յաւելուածներ․ "Յովհաննու Ոսկեբերանի ներբողեան Ի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ"։ "Ներսիսի Շնորհալւոյ մեկնութիւն"։<br/>
Miscellaneous information Հրատարակեալ Ի Մսերայ Մագիստրոսէ Մսերեանց<br/>
Title ՃՌԱՔԱՂ : Ամսագիր կրօնական, եւ բանասիրական գիտելեաց։
Statement of responsibility Ի Մոսքուա, Ի տպարանի Լազարեան ճեմարանի արեւելեան լեզուաց։
515 ## - NUMBERING PECULIARITIES NOTE
Numbering peculiarities note Իւրաքանչիւր հատորի երեսների համարակալումը շարունակական է եւ կը սկսէ մէկ-ով:
546 ## - LANGUAGE NOTE
Language note Բնագիրը՝ հայերէն
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են 3 առանձին թղթածրարներում.1858-1859թթ․` մէկ ծրար, դասիչն է <b>1090 Լ-IV-6</b>: 1860 թ․` մէկ ծրար, դասիչն է <b>1091 Լ-IV-6</b>: 1861-1862 թթ․` մէկ ծրար, դասիչն է <b>1092 Լ-IV-6</b>: <br/><b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են հետեւեալ թիւերը․<br/>
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/304104?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1858, </b> </a> Տետրակ Ա, Տետրակ Բ <br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/304107?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1859, </b> </a> <b> Հատոր առաջին. </b> Տետրակ Ա, Տետրակ Բ, Տետրակ Գ, Տետրակ Դ, Տետրակ Ե, Տետրակ Զ, Տետրակ Է, Տետրակ Ը, Տետրակ Թ, Տետրակ Ժ, Տետրակ ԺԱ, Տետրակ ԺԲ, Ցանկ նիւթոց:
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note <br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/304121?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1860-1861, </b> </a> <b> 1860, Հատոր Բ. </b> Տետրակ Ա, Տետրակ Բ, Տետրակ Գ, Տետրակ Դ, Տետրակ Ե, Տետրակ Զ, Տետրակ Է, Տետրակ Ը, Տետրակ Թ, Տետրակ Ժ, <b> 1861, Հատոր Բ. </b> Տետրակ ԺԱ, Տետրակ ԺԲ, Տետրակ ԺԳ, Տետրակ ԺԵ, Տետրակ ԺԶ, Տետրակ ԺԷ, Տետրակ ԺԸ, Տետրակ ԺԹ, Տետրակ Ի, Տետրակ ԻԱ, Տետրակ ԻԲ, Տետրակ ԻԳ, Տետրակ ԻԴ, <b> 1860-1861, Հատոր երկրորդ. </b>Ցանկ նիւթոց:
563 ## - BINDING INFORMATION
Binding note <br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/304146?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1861-1862, </b> </a> <b> Հատոր երրորդ. </b> Выпуски 1-й и 2-й, Выпуски 3-й и 4-й, Выпускъ 5-й, Տետրակ Զ (Յունուար), Տետրակ Է (Փետրուար), Տետրակ Ը (Մարտ), Տետրակ Թ (Ապրիլ), Տետրակ Ժ (Մայիս), Տետրակ ԺԱ (Յունիս), Տետրակ ԺԲ (Յուլիս), (Յաւելուած), (Յաւելուած):
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Հայագիտութիւն եւ հասարակական գիտութիւններ
Chronological subdivision XIX դ
-- 1858-1862
Form subdivision Պարբերականներ
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Կրօնաբարոյական
Chronological subdivision XIX դ
-- 1858-1862
Form subdivision Պարբերականներ
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element տպ. "Լազարեան ճեմարանի"
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Ընծայագիր
651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Geographic name Մոսկուա
651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Geographic name Ռուսաստան
651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Geographic name Եւրոպա
655 #4 - INDEX TERM--GENRE/FORM
Genre/form data or focus term Ամսագիր
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Մսերեանց, Մսեր
Relator term խմբ.
Dates associated with a name 1808-1873
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Մսերեանց, Զարմայր Մսերի
Relator term խմբ.
Fuller form of name 1836-1889
856 41 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Link text Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online
Uniform Resource Identifier <a href="https://arar.sci.am/dlibra/publication/304103?language=hyw#structure">https://arar.sci.am/dlibra/publication/304103?language=hyw#structure</a>
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Universal Decimal Classification
Koha item type Ամսագրեր / Periodicals
Suppress in OPAC No

No items available.