ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal
Local cover image
Local cover image

ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ / Տէր եւ Տնօրէն՝ Անտօն Սաքաեան; խմբ.՝ Յ. Մ. Հաճեան; խմբ.՝ Գափամաճեան, Մ., Տնօրէն-Հրատարակիչ՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան, Խմբագրապետ՝ Ա. Ա. Սուրէնեան, Հրատարակիչ՝ Գրիգոր Պ. Գայսէրեան, Խմբագրապետ՝ Արշակ Չօպանեան, Տնօրէն-Խմբագիր՝ Երուանդ Գարթալեան, Խմբագրապետ՝ Մ. Սուլթանեան, Տնօրէն՝ Մարտիրոս Տէօքմէճեան, Խմբագրապետ՝ Ղ. Բոլատ, Տնօրէն՝ Ռ. Սագաեան, Տնօրէն՝ Բ. Հանէսեան, Խմբագիր՝ Միքայէլ Շամտանճեան, Խմբագիր՝ Արամ Անտոնեան, Խմբագիր՝ Հայկանոյշ Մառք, Խմբագիրներ՝ Երուանդ Թօլայեան, Գրիգոր Թորոսեան, Երուանդ Օտեան, Գրիգոր Համբիկեան

Contributor(s): Սագաեան, Անտօն Յ [տէր եւ տնօրէն] | Հաճեան, Յակոբ Մ., (Գաւառացի), 1828-1906 [խմբ.] | Գափամաճեան, Մինաս, 1842-1892 [խմբ.] | Փալագաշեան, Յովնան Գրիգորի, 1860-1950 [Տնօրէն-Հրատարակիչ] | Սուրէնեան, Աւետիս Արշակ [Խմբագապետ] | Գայսէրեան Գրիգոր Պ [Հրատարակիչ] | Գարթալեան Երուանդ [Տնօրէն-Խմբագիր] | Սուլթանեան Մ, Խմբագրապետ | Տէօքմէճեան Մարտիրոս [Տնօրէն] | Բոլատ Ղազար, 1861-1927 [Խմբագրապետ] | Սագաեան Ռ [Տնօրէն] | Հանէսեան Բ [Տնօրէն] | Շամտանճեան, Միքայէլ, 1874 - [Խմբագիր] | Թօլայեան Երուանդ, (ԿԱՎՌՕՇ), 1883-1937 [Խմբագիր] | Թորոսեան, Գրիգոր (ԲԱՆԱԳՈՂ, ԼՌՈՒԹԻՒՆԵԱՆ), (ԸՆԿԵՐ ԿԻԿՕ), (ԸՆԿԵՐ ԳՕԳՈՐ), 1884-1915 [Խմբագիր] | Օտեան, Երուանդ, 1869-1926 [Խմբագիր] | Համբիկեան, Գրիգոր [Խմբագիր]Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Armenian Publication details: Կ. Պոլիս : Տպագրութիւն "Ճէրիտէի Շարգիյէ" լրագրոյ Տպագրութիւն Կ. Պիպէրեան, Տպագրութիւն Նշան Կ. Պէրպէրեան, Տպագրութիւն Միհրան Յ. Փափազեան, Տպագրութիւն "ԾԱՂԻԿ" լրագրոյ, Տպագրութիւն Սահակ Նիկողոսեան, Տպագրութիւն Ն. Ճ. Արամեան, Տպագրութիւն Նշան Կ. Պէրպէրեան եւ Մ. Գալփաքճեան, Տպագրութիւն Սարըեան, Տպագրութիւն Վ. Մինասեան, Տպագրութիւն Ա. Սագաեան, Տպագրութիւն Ռ. Սագաեան, 1886-1905, 1908-1911. Description: 8 երես, 16 երես, 32 երես, 4 երես, 12 երես, 48 երես, 2 երես, 4 երես ։ 29 x 21 սմ, 39 x 28 սմ, 24 x 16 սմ, 55 x 39 սմ, 30 x 22 սմ, 53 x 40 սմ, 50 x 34 սմ, 39 x 27 սմ, 47 x 31 սմ (շաբաթը երկու անգամ, շաբաթաթերթ, կիսամսեայ, ամենօրեայ)Other title: DZAGHIK [Other title]Subject(s): Հասարակական քաղաքական կեանք -- XIX-XX դդ -- 1886-1914 -- Պարբերականներ | տպ. "Ճէրիտէի Շարգիյէ" լրագրոյ | տպ. "Կարապետ Պիպէրեան" | տպ. "Նշան Կ. Պէրպէրեան" | տպ. "Միհրան Յ. Փափազեան" | տպ. "Ծաղիկ" | տպ. "Սահակ Նիկողոսեան" | տպ. "Արամեան" | տպ. "Նշան Կ. Պէրպէրեան եւ Մ. Գալփաքճեան" | տպ. "Միքայէլ Կ. Սարըեան" | տպ. "Վ. Մինասեան" | տպ. "Սագաեան" | Իսթամպուլ | Թուրքիա | ԵւրոպաGenre/Form: ԹերթOnline resources: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online Summary: <b>1886</b> Ա. Տարի Թիւ 1-4, ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ <b>1887</b> Ա. Տարի Թիւ 5-104, ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ <b>1887</b> Բ. Տարի Թիւ 105-107, ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ <b>1888</b> Բ. Տարի Թիւ 108-161, ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ <b>1888</b> Բ. Տարի Թիւ 162-183, ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ <b>1888</b> Գ. Տարի Թիւ 184-185, ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ <b>1889</b> Գ. Տարի Թիւ 186-275, ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ <b>1889</b> Դ. Տարի Թիւ 276-278, ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ <b>1890</b> Դ. Տարի Թիւ 279-329, ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ: Խմբագիր-Տնօրէն՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Ա. Ա. Սուրէնեան. <b>1890</b> Նոր Շրջան Ա. Տարի Թիւ 1 (ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 15) - Թիւ 16, ԾԱՂԻԿ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆ - Շաբաթաթերթ: 39 x 28 սմ, Խմբագիր-Տնօրէն՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Ա. Ա. Սուրէնեան. <b>1891</b> Նոր Շրջան Ա. Տարի Թիւ 17-52, ԾԱՂԻԿ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆ - Շաբաթաթերթ: 39 x 28 սմ, Խմբագիր-Տնօրէն՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Ա. Ա. Սուրէնեան. <b>1891</b> Նոր Շրջան Բ. Տարի Թիւ 1-11, ԾԱՂԻԿ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆ - Շաբաթաթերթ: 39 x 28 սմ, Խմբագիր-Տնօրէն՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Ա. Ա. Սուրէնեան. <b>1892</b> Նոր Շրջան Բ. Տարի Թիւ 12-52, ԾԱՂԻԿ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆ - Շաբաթաթերթ: 39 x 28 սմ, Խմբագիր-Տնօրէն՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Ա. Ա. Սուրէնեան. <b>1892</b> Նոր Շրջան Գ. Տարի Թիւ 1-2, ԾԱՂԻԿ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ - Շաբաթաթերթ: 39 x 28 սմ, Խմբագիր-Տնօրէն՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Ա. Ա. Սուրէնեան. <b>1893</b> Նոր Շրջան Գ. Տարի Թիւ 3-37, ԾԱՂԻԿ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ - Շաբաթաթերթ: 39 x 28 սմ, Խմբագիր-Տնօրէն՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Ա. Ա. Սուրէնեան. <b>1894</b> Նոր Շրջան Գ. Տարի Թիւ 38-39, ԾԱՂԻԿ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ - Շաբաթաթերթ: 39 x 28 սմ, Խմբագիր՝ Գրիգոր Պ. Գայսէրեան. <b>1894</b> Նոր Շրջան Ա. Տարի Թիւ 1 (Մայիս 14)-20, ԾԱՂԻԿ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ - Շաբաթաթերթ: 39 x 28 սմ, 8 երես: Խմբագիր՝ Գրիգոր Պ. Գայսէրեան. <b>1895</b> Նոր Շրջան Թիւ 1-17, ԾԱՂԻԿ ։ ԿԻՍԱՄՍԵԱՅ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ - Խմբագրապետ Արշակ Չօպանեան: 24 x 16 սմ, 32 երես: <b>1896</b> 9րդ Տարի Թիւ 1-23, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆ - 55 x 39 սմ, 4 երես: Տնօրէն-Խմբագիր՝ Երուանդ Գարթալեան <b>1897</b> Դ. Տարի Թիւ 1-3, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ Ազգային, Գրական, Մանկավարժական եւ Քաղաքական - 30 x 22 սմ, 16 երես: Խմբագիր՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Յ. Մ. Հաճեան <b>1897</b> Դ. Տարի Թիւ 4-22, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ Ազգային, Գրական, Գիտական, Մանկավարժական, Քաղաքական - 30 x 22 սմ, 16 երես: Խմբագիր՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. <b>1897</b> Ժ. Տարի Թիւ 1-4, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ Ազգային, Քաղաքական, Գրական, Գիտական եւայլն - 30 x 22 սմ, 8 երես: Խմբագիր՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. <b>1897</b> Ժ. Տարի Թիւ 5-25, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ Ազգային, Քաղաքական, Բանասիրական եւ Զուարճալիք - 30 x 22 սմ, 8 երես։ Խմբագիր՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. <b>1898</b> Ժ. Տարի Թիւ 26-52, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ Ազգային, Քաղաքական, Բանասիրական եւ Զուարճալիք - 30 x 22 սմ, 8 երես: Խմբագիր՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Մ. Սուլթանեան. Տնօրէն՝ Մարտիրոս Տէօքմէճեան. <b>1898</b> ԺԱ. Տարի Թիւ 1-20, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ Ազգային, Քաղաքական, Բանասիրական եւ Զուարճալիք - 30 x 22 սմ, 8 երես, ապայ 12 երես: Խմբագիր՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Մ. Սուլթանեան. Տնօրէն՝ Մարտիրոս Տէօքմէճեան. <b>1898</b> ԺԱ. Տարի Թիւ 21-25, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ Ազգային, Քաղաքական, Բանասիրական եւ Երգիծաբանական - 30 x 22 սմ, 12 երես: Խմբագիր՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Մ. Սուլթանեան. Տնօրէն՝ Մարտիրոս Տէօքմէճեան. <b>1899</b> ԺԲ. Տարի Թիւ 26-52, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ Ազգային, Քաղաքական, Բանասիրական եւ Երգիծաբանական - 30 x 22 սմ, 12 երես: Տնօրէն՝ Մարտիրոս Տէօքմէճեան <b>1899</b> ԺԳ. Տարի Թիւ 1, Զաւեշտաթերթ - 30 x 22 սմ, 12 երես: Տնօրէն՝ Մարտիրոս Տէօքմէճեան <b>1899</b> ԺԳ. Տարի Թիւ 2-8, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ Ազգային, Քաղաքական, Բանասիրական եւ Երգիծաբանական - 30 x 22 սմ, 12 երես: Տնօրէն՝ Մարտիրոս ՏէօքմէճեանSummary: <br/><b>1899</b> ԺԳ. Տարի Թիւ 1-101, ԾԱՂԻԿ : ՕՐԱԹԵՐԹ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ - 53 x 40 սմ, 4 երես: Խմբագրապետ՝ Ղ. Բոլատ, Տնօրէն՝ Ռ. Սագաեան, Տպագրութիւն "ԾԱՂԻԿ" Օրաթերթ։ <b>1900</b> ԺԳ. Տարի Թիւ 1, ԾԱՂԻԿ : ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ: <b>1900</b> ԺԳ. Տարի Թիւ 102-155, ԾԱՂԻԿ : ՕՐԱԹԵՐԹ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ - 53 x 40 սմ, 4 երես: Խմբագրապետ՝ Ղ. Բոլատ, Տնօրէն՝ Ռ. Սագաեան, Տպագրութիւն "Սագաեան" Տպարան: <b>1901</b> ԺԵ. Տարի Թիւ 162-236, ԾԱՂԻԿ : ՕՐԱԳԻՐ - 53 x 40 սմ, 4 երես: Տպագրութիւն "Սագաեան" Տպարան: Խմբագիր՝ Արամ Անտոնեան. <b>1902</b> ԺԵ. Տարի Թիւ 237-468, ԾԱՂԻԿ : ՕՐԱԳԻՐ - 53 x 40 սմ, 4 երես: Տպագրութիւն "Սագաեան" Տպարան: Խմբագիր՝ Արամ Անտոնեան. <b>1902</b> ԺԶ. Տարի Թիւ 469-539, ԾԱՂԻԿ : ՕՐԱԳԻՐ - 53 x 40 սմ, 4 երես: Տպագրութիւն "Սագաեան" Տպարան: Խմբագիր՝ Արամ Անտոնեան. <b>1903</b> 16րդ Տարի Թիւ 1 (540)-47 (584) ԾԱՂԻԿ : ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ - 33 x 24 սմ, 12 երես: Տպագրութիւն "Սագաեան" Տպարան: Խմբագիր՝ Միքայէլ Շամտանճեան. <b>1904</b> 17րդ Տարի Թիւ 1 (585)-15 (599) ԾԱՂԻԿ : ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ - 33 x 24 սմ, 12 երես: Տպագրութիւն "Սագաեան" Տպարան: Խմբագիր՝ Միքայէլ Շամտանճեան. <b>1904</b> 17րդ Տարի Թիւ 16 - 26, ԾԱՂԻԿ : ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ - 25 x 17 սմ, 16 երես: Տպագրութիւն Սագաեան: Խմբագիր՝ Միքայէլ Շամտանճեան. <b>1904</b> ԺԷ. Տարի Նոր Շրջան, Թիւ 1(566) - 8(573), ԾԱՂԻԿ : ՀԱՆԴԷՍ ԿԻՍԱՄՍԵԱՅ ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ - 25 x 17 սմ, 48 երես: Խմբագրապետ Արամ Անտոնեան, Տպագրութիւն Սագաեան: <b>1905</b> ԺԸ. Տարի Նոր Շրջան, Թիւ 9(574) - 19(580), ԾԱՂԻԿ : ՀԱՆԴԷՍ ԿԻՍԱՄՍԵԱՅ ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ - 25 x 17 սմ, 24 երես: Խմբագրապետ Արամ Անտոնեան, Տպագրութիւն Սագաեան: <b>1905</b> ԺԸ. Տարի Նոր Շրջան, Թիւ 20(581) - 23(584), ԾԱՂԻԿ : ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՒ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ - 25 x 17 սմ, 24 երես: Խմբագրապետ Արամ Անտոնեան, Տպագրութիւն Սագաեան: <b>1905</b> ԺԸ. Տարի Նոր Շրջան, Թիւ 1(586) - 16(600), ԾԱՂԻԿ : ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ գրական գեղարուեստական, առտնին տնտեսութեան, նորոյթի, ձեռական աշխատութեանց, կանացի հարցերու եւ աշխարհիկ իրերու - 23 x 16 սմ, 24 երես: Խմբագիր Հայկանոյշ Մառք, Տպագրութիւն Սագաեան: <b>1906</b> ԺԹ. Տարի Նոր Շրջան, Թիւ 17(601) - 47(631), ԾԱՂԻԿ : ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ - 23 x 16 սմ, 32 երես: Խմբագիր Հայկանոյշ Մառք, Տպագրութիւն Սագաեան: <b>1906</b> ԺԹ. Տարի Բ. Շրջան, Թիւ 1(631) - 16(646), ԾԱՂԻԿ : ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ - 23 x 16 սմ, 32 երես: Խմբագիր Հայկանոյշ Մառք, Տպագրութիւն "ԾԱՂԻԿ": <b>1907</b> Ի. Տարի Բ. Շրջան, Թիւ 17(647) - 49(677), ԾԱՂԻԿ : ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ - 23 x 16 սմ, 24 երես: Խմբագիր Հայկանոյշ Մառք, Տպագրութիւն "ԾԱՂԻԿ":Summary: <br/><b>1907</b> Ի. Տարի, Բ. Շրջան Թիւ 38, Թիւ 39-40, Թիւ 41-42, Թիւ 43-44, Թիւ 45-46, Թիւ 47-48, Թիւ 49-50 "ԾԱՂԻԿ : Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց Բաժինը": Խմբագիր՝ Յակոբ Տէր-Յակոբեան. <b>1907</b> Ա. Շրջան Թիւ 8, Թիւ 9, "ԾԱՂԻԿ : Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Պատանիներու Յատուկ", Տպագրութիւն ԾԱՂԻԿ: Խմբագիր՝ Յակոբ Տէր-Յակոբեան. <b>1907</b> Ա. Շրջան Թիւ 10, Թիւ 11, "ԾԱՂԻԿ : Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Դպրոցականներու Յատուկ", Տպագրութիւն ԾԱՂԻԿ: Խմբագիր՝ Յակոբ Տէր-Յակոբեան. <b>1907</b> Ա. Շրջան Թիւ 12 - Թիւ 33, "ԾԱՂԻԿ : Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Դպրոցականներու Յատուկ", Տպագրութիւն ՍԱԳԱԵԱՆ: Խմբագիր՝ Յակոբ Տէր-Յակոբեան. <b>1908</b> Ի. Տարի (705), Յունուար 1, "ԾԱՂԻԿ ԿԱՂԱՆԴՉԷՔ - Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Դպրոցականներու Յատուկ", Տպագրութիւն ՍԱԳԱԵԱՆ: 80 երես: <b>1908</b> Ա. Շրջան Թիւ 34 - Թիւ 52, "ԾԱՂԻԿ : Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Դպրոցականներու Յատուկ", Տպագրութիւն ՍԱԳԱԵԱՆ: 16 երես: <b>1908</b> Բ. Շրջան Թիւ 1 - Թիւ 3, "ԾԱՂԻԿ : Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Դպրոցականներու Յատուկ", Տպագրութիւն ՍԱԳԱԵԱՆ: 16 երես: <b>1908</b> Ի. Տարի (728), Յունիս 1, "ԾԱՂԻԿ"ի բացառիկ ամսեայ թիւը - Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Դպրոցականներու Յատուկ", Տպագրութիւն ՍԱԳԱԵԱՆ: 80 երես: <b>1908</b> Բ. Շրջան Թիւ 4 - Թիւ 9, "ԾԱՂԻԿ : Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Դպրոցականներու Յատուկ", Տպագրութիւն ՍԱԳԱԵԱՆ: 16 երես: <b>1908</b> ԾԱՂԻԿ : ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՐԳԻԾԱԿԱՆ ԶԱՒԵՇՏԱԹԵՐԹ, Թիւ 1 - 9, 50 x 34 սմ, 2 երես: Խմբագիրներ՝ Երուանդ Թօլայեան (ԿԱՎՌՕՇ), Գրիգոր Թորոսեան (ԲԱՆԱԳՈՂ ԼՌՈՒԹԻՒՆԵԱՆ), Տպագրութիւն "Սագաեան": <b>1908</b> ԾԱՂԻԿ : ԱԶԳ. ԵՐԳԻԾԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՍԱՏԻՐԱԿԱՆ ԾԱՂՐԱԹԵՐԹ, Թիւ 10-68, 39 x 27 սմ, 4 երես: Խմբագիր՝ Գրիգոր Թորոսեան (Բ. ԼՌՈՒԹԻՒՆԵԱՆ), Տպագրութիւն "Սագաեան": <b>1909</b> ԾԱՂԻԿ : ԱԶԳ. ԵՐԳԻԾԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՍԱՏԻՐԱԿԱՆ ԾԱՂՐԱԹԵՐԹ, Թիւ 69-74, 39 x 27 սմ, 4 երես: Խմբագիր՝ Գրիգոր Թորոսեան (Բ. ԼՌՈՒԹԻՒՆԵԱՆ), Տպագրութիւն "Սագաեան": <b>1909</b> ԾԱՂԻԿ : ԾԱՂՐԱԹԵՐԹ, Ամենօրեայ, Թիւ 75-115, 39 x 27 սմ, 4 երես: Խմբագիր՝ Գրիգոր Թորոսեան, Տպագրութիւն "Սագաեան": <b>1909</b> ԾԱՂԻԿ : ԾԱՂՐԱԹԵՐԹ, Ամենօրեայ, Թիւ 116-118, 39 x 27 սմ, 4 երես: Խմբագիրներ՝ Եր. Օտեան, Գր. Համբիկեան, Տպագրութիւն "Սագաեան": <b>1914</b> ԾԱՂԻԿ, Ա. Տարի Թիւ 1(8) - Թիւ 2(9), 47 x 31 սմ, 4 երես: Խմբագրական մասնախումբ, Տպագրութիւն "Ռ. Սագաեան":Continued by: ԾԱՂԻԿ ԿԻՍԱՄՍԵԱՅ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆContinued by: ԾԱՂԻԿ ՀԱՆԴԷՍ ԿԻՍԱՄՍԵԱՅ ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆContinued by: ԾԱՂԻԿ ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿContinued by: ԾԱՂԻԿ ՏՂՈՑ ԲԱԺԻՆԸChanged back to: ԾԱՂԻԿ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ
Tags from this library: No tags from this library for this title.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
No physical items for this record

1891 Նոր Շրջան Բ. Տարի - 16 երես:
1891 Նոր Շրջան Բ. Տարի - Առջեւից 2 չհամարակալած երես՝ Յայտարարութիւններ: Վերջից 2 չհամարակալած երես՝ Յայտարարութիւններ:
1892 Նոր Շրջան Գ. Տարի, Թիւ 1 "ԾԱՂԻԿ կը հրատարակուի Շաբաթ օրերը և տարին 50 թիւ:"
1895 Ապրիլ 1 "Յաւելուածական թիւ":
1895 Սեպտ. 9 "Յաւելուածական թիւ":

<b>1897 Դ. Տարի. Թիւ 1 - ՈՂՋՈ՛ՅՆ ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂԱՑ</b> "Ծաղիկ շաբաթաթերթին հրատարակութիւնը ո՛չ թէ այսօր կ՛սկսինք, այլ սկսած էինք զայն 1890 սեպտ. 15ին, և պարագայից բերմամբ ընդհատած՝ 1894 փետրուար 19ին: Այս ժամանակամիջոցը կրնանք կոչել առաջին շրջան մը:"

<b>1899 ԺԳ. Տարի, 28 Օգոստոս, Թիւ 8: ԼՈՅՍ՝ ՓՈԽԱՆ ԾԱՂԻԿԻ</b> "Ինչպէս որ ասկէ առաջ յայտարարուած էր, ԾԱՂԻԿ ի մօտոյ պիտի հրատարակուի իբրև օրաթերթ ամէն օր, իր արտօնատիրոջ՝ Անտոն էֆ. Սաքաեանի տրամադրութեան տակ:
Թէև ըսուած էր թէ միեւնոյն ժամանակ ԾԱՂԻԿ շաբաթերթն ալ պիտի շարունակուի ըստ առաջնոյն: Սակայն անկարելի ըլլալով միեւնոյն թերթը երկու տարբեր ուղղութեամբ և տարբեր տնօրինութեամբ շարունակել, նախամեծար համարեցի թերթիս ուղղութիւնը փոխելու տեղ անունը փոխել: Ուստի յառաջիկայ շաբաթէն սկսեալ ԼՈՅՍ պիտի հրատարակուի ԾԱՂԻԿի տեղ, միևնոյն ուղղութեամբ, միեւնոյն պարունակութեամբ, միևնոյն ծաւալով և միեւնոյն պայմաններով: Միմիայն թերթին ճակատը փոխանակ ԾԱՂԻԿի՝ ԼՈՅՍ պիտի գրուի..." ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՏԷՕՔՄԷՃԵԱՆ:

<b>1900 ԺԳ. Տարի Թիւ 113, ՇԱԲԱԹ 15 ՅՈՒՆՈՒԱՐ</b> ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ "ԾԱՂԻԿ"ի
"Առօրեայ ԾԱՂԻԿ էն զատ, կիրակնօրեայ ուրոյն ԾԱՂԻԿ մը պիտի հրատարկուի Պատկերազարդ, Ազգային,Գրական, Կրօնական ճոխ պարունակութեամբ: ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ԾԱՂԻԿՆ երբեք առնջութիւն չունի ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԾԱՂԻԿ ին հետ:"

<b>1900 ԺԳ. Տարի Թիւ 116, ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ 16 ՄԱՐՏ</b> ՎԵՐԱԲԱՑՈՒՄ "ԾԱՂԻԿ"ի
"Ծաղիկ, որ Տպագրական Տեսչութեան Յնվ. 19 թուակիր հրամանագրով դադարման դատապարտուած էր անպայման ժամանակաւ, Բարձր. հրամանաւ այսօր կը վերսկսի իր հրատարակութիւնը իր յատուկ տպարանին մէջ:"

<b>1904</b> ԺԷ. Տարի, Թիւ 1: ՔԱՆԻ ՄԸ ԽՕՍՔԵՐ: "Ծաղիկ"ի ներկայ հրատարակութիւնը որեւ է նիւթական կամ բարոյական կապ չունի Պ. Միքայէլ Շամտանճեանի խմբագրութեամբ հրատարակուած նախորդ շրջանին հետ:

<b>Առկայ է տպագրական սխալ՝</b> "ԾԱՂԻԿ : ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ" 1905 ԺԸ. Տարի Նոր Շրջան՝ նշուած է Թիւ 14(599) եւ Թիւ 15(599) : Թուագրումը սխալով շարունակուած է:

Աղբիւր․ <li><a href="https://arar.sci.am/dlibra/publication/396409/edition/366798?" target="_blank">«Անահիտ» հանդեսը / Յու. Ավետիսյան. - Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 1999. - 228 էջ. </a> Գլուխ 1.2 «Ծաղիկը» Արշակ Չոպանյանի խմբագրությամբ:

<b>1886</b> Ա. Տարի Թիւ 1-4, ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ
<b>1887</b> Ա. Տարի Թիւ 5-104, ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ
<b>1887</b> Բ. Տարի Թիւ 105-107, ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ
<b>1888</b> Բ. Տարի Թիւ 108-161, ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ
<b>1888</b> Բ. Տարի Թիւ 162-183, ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ
<b>1888</b> Գ. Տարի Թիւ 184-185, ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ
<b>1889</b> Գ. Տարի Թիւ 186-275, ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ
<b>1889</b> Դ. Տարի Թիւ 276-278, ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ
<b>1890</b> Դ. Տարի Թիւ 279-329, ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ: Խմբագիր-Տնօրէն՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Ա. Ա. Սուրէնեան.
<b>1890</b> Նոր Շրջան Ա. Տարի Թիւ 1 (ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 15) - Թիւ 16, ԾԱՂԻԿ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆ - Շաբաթաթերթ: 39 x 28 սմ, Խմբագիր-Տնօրէն՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Ա. Ա. Սուրէնեան.
<b>1891</b> Նոր Շրջան Ա. Տարի Թիւ 17-52, ԾԱՂԻԿ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆ - Շաբաթաթերթ: 39 x 28 սմ, Խմբագիր-Տնօրէն՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Ա. Ա. Սուրէնեան.
<b>1891</b> Նոր Շրջան Բ. Տարի Թիւ 1-11, ԾԱՂԻԿ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆ - Շաբաթաթերթ: 39 x 28 սմ, Խմբագիր-Տնօրէն՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Ա. Ա. Սուրէնեան.
<b>1892</b> Նոր Շրջան Բ. Տարի Թիւ 12-52, ԾԱՂԻԿ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆ - Շաբաթաթերթ: 39 x 28 սմ, Խմբագիր-Տնօրէն՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Ա. Ա. Սուրէնեան.
<b>1892</b> Նոր Շրջան Գ. Տարի Թիւ 1-2, ԾԱՂԻԿ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ - Շաբաթաթերթ: 39 x 28 սմ, Խմբագիր-Տնօրէն՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Ա. Ա. Սուրէնեան.
<b>1893</b> Նոր Շրջան Գ. Տարի Թիւ 3-37, ԾԱՂԻԿ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ - Շաբաթաթերթ: 39 x 28 սմ, Խմբագիր-Տնօրէն՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Ա. Ա. Սուրէնեան.
<b>1894</b> Նոր Շրջան Գ. Տարի Թիւ 38-39, ԾԱՂԻԿ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ - Շաբաթաթերթ: 39 x 28 սմ, Խմբագիր՝ Գրիգոր Պ. Գայսէրեան.
<b>1894</b> Նոր Շրջան Ա. Տարի Թիւ 1 (Մայիս 14)-20, ԾԱՂԻԿ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ - Շաբաթաթերթ: 39 x 28 սմ, 8 երես: Խմբագիր՝ Գրիգոր Պ. Գայսէրեան.
<b>1895</b> Նոր Շրջան Թիւ 1-17, ԾԱՂԻԿ ։ ԿԻՍԱՄՍԵԱՅ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ - Խմբագրապետ Արշակ Չօպանեան: 24 x 16 սմ, 32 երես:
<b>1896</b> 9րդ Տարի Թիւ 1-23, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆ - 55 x 39 սմ, 4 երես: Տնօրէն-Խմբագիր՝ Երուանդ Գարթալեան
<b>1897</b> Դ. Տարի Թիւ 1-3, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ Ազգային, Գրական, Մանկավարժական եւ Քաղաքական - 30 x 22 սմ, 16 երես: Խմբագիր՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Յ. Մ. Հաճեան
<b>1897</b> Դ. Տարի Թիւ 4-22, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ Ազգային, Գրական, Գիտական, Մանկավարժական, Քաղաքական - 30 x 22 սմ, 16 երես: Խմբագիր՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան.
<b>1897</b> Ժ. Տարի Թիւ 1-4, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ Ազգային, Քաղաքական, Գրական, Գիտական եւայլն - 30 x 22 սմ, 8 երես: Խմբագիր՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան.
<b>1897</b> Ժ. Տարի Թիւ 5-25, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ Ազգային, Քաղաքական, Բանասիրական եւ Զուարճալիք - 30 x 22 սմ, 8 երես։ Խմբագիր՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան.
<b>1898</b> Ժ. Տարի Թիւ 26-52, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ Ազգային, Քաղաքական, Բանասիրական եւ Զուարճալիք - 30 x 22 սմ, 8 երես: Խմբագիր՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Մ. Սուլթանեան. Տնօրէն՝ Մարտիրոս Տէօքմէճեան.
<b>1898</b> ԺԱ. Տարի Թիւ 1-20, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ Ազգային, Քաղաքական, Բանասիրական եւ Զուարճալիք - 30 x 22 սմ, 8 երես, ապայ 12 երես: Խմբագիր՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Մ. Սուլթանեան. Տնօրէն՝ Մարտիրոս Տէօքմէճեան.
<b>1898</b> ԺԱ. Տարի Թիւ 21-25, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ Ազգային, Քաղաքական, Բանասիրական եւ Երգիծաբանական - 30 x 22 սմ, 12 երես: Խմբագիր՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Մ. Սուլթանեան. Տնօրէն՝ Մարտիրոս Տէօքմէճեան.
<b>1899</b> ԺԲ. Տարի Թիւ 26-52, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ Ազգային, Քաղաքական, Բանասիրական եւ Երգիծաբանական - 30 x 22 սմ, 12 երես: Տնօրէն՝ Մարտիրոս Տէօքմէճեան
<b>1899</b> ԺԳ. Տարի Թիւ 1, Զաւեշտաթերթ - 30 x 22 սմ, 12 երես: Տնօրէն՝ Մարտիրոս Տէօքմէճեան
<b>1899</b> ԺԳ. Տարի Թիւ 2-8, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ Ազգային, Քաղաքական, Բանասիրական եւ Երգիծաբանական - 30 x 22 սմ, 12 երես: Տնօրէն՝ Մարտիրոս Տէօքմէճեան

<br/><b>1899</b> ԺԳ. Տարի Թիւ 1-101, ԾԱՂԻԿ : ՕՐԱԹԵՐԹ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ - 53 x 40 սմ, 4 երես: Խմբագրապետ՝ Ղ. Բոլատ, Տնօրէն՝ Ռ. Սագաեան, Տպագրութիւն "ԾԱՂԻԿ" Օրաթերթ։
<b>1900</b> ԺԳ. Տարի Թիւ 1, ԾԱՂԻԿ : ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ:
<b>1900</b> ԺԳ. Տարի Թիւ 102-155, ԾԱՂԻԿ : ՕՐԱԹԵՐԹ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ - 53 x 40 սմ, 4 երես: Խմբագրապետ՝ Ղ. Բոլատ, Տնօրէն՝ Ռ. Սագաեան, Տպագրութիւն "Սագաեան" Տպարան:
<b>1901</b> ԺԵ. Տարի Թիւ 162-236, ԾԱՂԻԿ : ՕՐԱԳԻՐ - 53 x 40 սմ, 4 երես: Տպագրութիւն "Սագաեան" Տպարան: Խմբագիր՝ Արամ Անտոնեան.
<b>1902</b> ԺԵ. Տարի Թիւ 237-468, ԾԱՂԻԿ : ՕՐԱԳԻՐ - 53 x 40 սմ, 4 երես: Տպագրութիւն "Սագաեան" Տպարան: Խմբագիր՝ Արամ Անտոնեան.
<b>1902</b> ԺԶ. Տարի Թիւ 469-539, ԾԱՂԻԿ : ՕՐԱԳԻՐ - 53 x 40 սմ, 4 երես: Տպագրութիւն "Սագաեան" Տպարան: Խմբագիր՝ Արամ Անտոնեան.
<b>1903</b> 16րդ Տարի Թիւ 1 (540)-47 (584) ԾԱՂԻԿ : ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ - 33 x 24 սմ, 12 երես: Տպագրութիւն "Սագաեան" Տպարան: Խմբագիր՝ Միքայէլ Շամտանճեան.
<b>1904</b> 17րդ Տարի Թիւ 1 (585)-15 (599) ԾԱՂԻԿ : ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ - 33 x 24 սմ, 12 երես: Տպագրութիւն "Սագաեան" Տպարան: Խմբագիր՝ Միքայէլ Շամտանճեան.
<b>1904</b> 17րդ Տարի Թիւ 16 - 26, ԾԱՂԻԿ : ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ - 25 x 17 սմ, 16 երես: Տպագրութիւն Սագաեան: Խմբագիր՝ Միքայէլ Շամտանճեան.
<b>1904</b> ԺԷ. Տարի Նոր Շրջան, Թիւ 1(566) - 8(573), ԾԱՂԻԿ : ՀԱՆԴԷՍ ԿԻՍԱՄՍԵԱՅ ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ - 25 x 17 սմ, 48 երես: Խմբագրապետ Արամ Անտոնեան, Տպագրութիւն Սագաեան:
<b>1905</b> ԺԸ. Տարի Նոր Շրջան, Թիւ 9(574) - 19(580), ԾԱՂԻԿ : ՀԱՆԴԷՍ ԿԻՍԱՄՍԵԱՅ ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ - 25 x 17 սմ, 24 երես: Խմբագրապետ Արամ Անտոնեան, Տպագրութիւն Սագաեան:
<b>1905</b> ԺԸ. Տարի Նոր Շրջան, Թիւ 20(581) - 23(584), ԾԱՂԻԿ : ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՒ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ - 25 x 17 սմ, 24 երես: Խմբագրապետ Արամ Անտոնեան, Տպագրութիւն Սագաեան:
<b>1905</b> ԺԸ. Տարի Նոր Շրջան, Թիւ 1(586) - 16(600), ԾԱՂԻԿ : ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ գրական գեղարուեստական, առտնին տնտեսութեան, նորոյթի, ձեռական աշխատութեանց, կանացի հարցերու եւ աշխարհիկ իրերու - 23 x 16 սմ, 24 երես: Խմբագիր Հայկանոյշ Մառք, Տպագրութիւն Սագաեան:
<b>1906</b> ԺԹ. Տարի Նոր Շրջան, Թիւ 17(601) - 47(631), ԾԱՂԻԿ : ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ - 23 x 16 սմ, 32 երես: Խմբագիր Հայկանոյշ Մառք, Տպագրութիւն Սագաեան:
<b>1906</b> ԺԹ. Տարի Բ. Շրջան, Թիւ 1(631) - 16(646), ԾԱՂԻԿ : ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ - 23 x 16 սմ, 32 երես: Խմբագիր Հայկանոյշ Մառք, Տպագրութիւն "ԾԱՂԻԿ":
<b>1907</b> Ի. Տարի Բ. Շրջան, Թիւ 17(647) - 49(677), ԾԱՂԻԿ : ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ - 23 x 16 սմ, 24 երես: Խմբագիր Հայկանոյշ Մառք, Տպագրութիւն "ԾԱՂԻԿ":

<br/><b>1907</b> Ի. Տարի, Բ. Շրջան Թիւ 38, Թիւ 39-40, Թիւ 41-42, Թիւ 43-44, Թիւ 45-46, Թիւ 47-48, Թիւ 49-50 "ԾԱՂԻԿ : Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց Բաժինը": Խմբագիր՝ Յակոբ Տէր-Յակոբեան.
<b>1907</b> Ա. Շրջան Թիւ 8, Թիւ 9, "ԾԱՂԻԿ : Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Պատանիներու Յատուկ", Տպագրութիւն ԾԱՂԻԿ: Խմբագիր՝ Յակոբ Տէր-Յակոբեան.
<b>1907</b> Ա. Շրջան Թիւ 10, Թիւ 11, "ԾԱՂԻԿ : Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Դպրոցականներու Յատուկ", Տպագրութիւն ԾԱՂԻԿ: Խմբագիր՝ Յակոբ Տէր-Յակոբեան.
<b>1907</b> Ա. Շրջան Թիւ 12 - Թիւ 33, "ԾԱՂԻԿ : Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Դպրոցականներու Յատուկ", Տպագրութիւն ՍԱԳԱԵԱՆ: Խմբագիր՝ Յակոբ Տէր-Յակոբեան.
<b>1908</b> Ի. Տարի (705), Յունուար 1, "ԾԱՂԻԿ ԿԱՂԱՆԴՉԷՔ - Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Դպրոցականներու Յատուկ", Տպագրութիւն ՍԱԳԱԵԱՆ: 80 երես:
<b>1908</b> Ա. Շրջան Թիւ 34 - Թիւ 52, "ԾԱՂԻԿ : Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Դպրոցականներու Յատուկ", Տպագրութիւն ՍԱԳԱԵԱՆ: 16 երես:
<b>1908</b> Բ. Շրջան Թիւ 1 - Թիւ 3, "ԾԱՂԻԿ : Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Դպրոցականներու Յատուկ", Տպագրութիւն ՍԱԳԱԵԱՆ: 16 երես:
<b>1908</b> Ի. Տարի (728), Յունիս 1, "ԾԱՂԻԿ"ի բացառիկ ամսեայ թիւը - Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Դպրոցականներու Յատուկ", Տպագրութիւն ՍԱԳԱԵԱՆ: 80 երես:
<b>1908</b> Բ. Շրջան Թիւ 4 - Թիւ 9, "ԾԱՂԻԿ : Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Դպրոցականներու Յատուկ", Տպագրութիւն ՍԱԳԱԵԱՆ: 16 երես:
<b>1908</b> ԾԱՂԻԿ : ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՐԳԻԾԱԿԱՆ ԶԱՒԵՇՏԱԹԵՐԹ, Թիւ 1 - 9, 50 x 34 սմ, 2 երես: Խմբագիրներ՝ Երուանդ Թօլայեան (ԿԱՎՌՕՇ), Գրիգոր Թորոսեան (ԲԱՆԱԳՈՂ ԼՌՈՒԹԻՒՆԵԱՆ), Տպագրութիւն "Սագաեան":
<b>1908</b> ԾԱՂԻԿ : ԱԶԳ. ԵՐԳԻԾԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՍԱՏԻՐԱԿԱՆ ԾԱՂՐԱԹԵՐԹ, Թիւ 10-68, 39 x 27 սմ, 4 երես: Խմբագիր՝ Գրիգոր Թորոսեան (Բ. ԼՌՈՒԹԻՒՆԵԱՆ), Տպագրութիւն "Սագաեան":
<b>1909</b> ԾԱՂԻԿ : ԱԶԳ. ԵՐԳԻԾԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՍԱՏԻՐԱԿԱՆ ԾԱՂՐԱԹԵՐԹ, Թիւ 69-74, 39 x 27 սմ, 4 երես: Խմբագիր՝ Գրիգոր Թորոսեան (Բ. ԼՌՈՒԹԻՒՆԵԱՆ), Տպագրութիւն "Սագաեան":
<b>1909</b> ԾԱՂԻԿ : ԾԱՂՐԱԹԵՐԹ, Ամենօրեայ, Թիւ 75-115, 39 x 27 սմ, 4 երես: Խմբագիր՝ Գրիգոր Թորոսեան, Տպագրութիւն "Սագաեան":
<b>1909</b> ԾԱՂԻԿ : ԾԱՂՐԱԹԵՐԹ, Ամենօրեայ, Թիւ 116-118, 39 x 27 սմ, 4 երես: Խմբագիրներ՝ Եր. Օտեան, Գր. Համբիկեան, Տպագրութիւն "Սագաեան":
<b>1914</b> ԾԱՂԻԿ, Ա. Տարի Թիւ 1(8) - Թիւ 2(9), 47 x 31 սմ, 4 երես: Խմբագրական մասնախումբ, Տպագրութիւն "Ռ. Սագաեան":

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։

Բնագիրը՝ հայերէն

Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանձին թղթածրարներում.<br/> <b>1886-1887</b> Թիւ 71` մէկ ծրար, դասիչն է <b>514 Լ V-3</b>:<br/> <b>1887</b> Թիւ 72-Թիւ 104` մէկ ծրար, դասիչն է <b>431 Լ III-3</b>:<br/><b> 1887</b> Թիւ 105- <b>1888</b> Թիւ 184՝ մէկ ծրար, <b>առանց դասիչի:</b><br/> <b>1889</b> Թիւ 186-Թիւ 278` մէկ ծրար, դասիչն է <b>433 Լ III-9</b>:<br/><b>1890</b> Թիւ 279-Թիւ 329` մէկ ծրար, դասիչն է <b>1745 Լ IX-3</b>:<br/><b>1890-1891</b> Նոր Շրջան, Ա. Տարի Թիւ 1-Թիւ 52` մէկ ծրար, դասիչն է <b>346 Լ I-3</b>:<br/><b>1891-1892</b> Նոր Շրջան, Բ. Տարի Թիւ 1-52` մէկ ծրար, դասիչն է <b>430 Լ III-3</b>:<br/><b>1892-1894</b> Նոր Շրջան, Գ. Տարի1-39` մէկ ծրար, դասիչն է <b>0382 Լ V-3</b>:<br/><b> 1894</b> Նոր Շրջան, Ա. Տարի1-20` մէկ ծրար, դասիչն է <b>345 Լ I-3</b>:<br/><b>1895`</b> մէկ ծրար, դասիչն է <b>922 Լ IV-5</b>:<br/><b>1896`</b> մէկ ծրար, դասիչն է <b>1707 Լ X-2</b>:<br/><b>1897</b> (Դ. Տարի, Թիւ 1-22), (Ժ. Տարի, Թիւ 1-4)` մէկ ծրար, դասիչն է <b>449 Լ III-3</b>:<br/><b>1897</b> (Ժ. Տարի, Թիւ 5-25), <b>1898</b> (Ժ. Տարի, Թիւ 26-52)` մէկ ծրար, դասիչն է <b>0540 V-3</b>:<br/><b>1898</b> (ԺԱ. Տարի, Թիւ 1-25), <b>1899</b> (ԺԲ. Տարի, Թիւ 26-52), <b>1899</b> (ԺԳ. Տարի, Թիւ 1-8)` մէկ ծրար, դասիչն է <b>497 L IV-3</b>:<br/> <b>1899</b> (ԺԳ. Տարի, Թիւ 1-101), <b>1900</b> ԺԳ. Տարի Թիւ 1, ԾԱՂԻԿ : ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ, <b>1900</b> Թիւ 102-155` մէկ ծրար, դասիչն է <b>186 L III-2</b>:<br/><b>1901, 1902`</b> մէկ ծրար, դասիչն է <b>1676 L X-1</b>:<br/><b>1903`</b> մէկ ծրար, դասիչն է <b>434 L III-3</b>:<br/><b>1904</b> Թիւ 1-15` մէկ ծրար, <b>առանց դասիչի</b>: <br/><b>1904</b> Թիւ 16-25` մէկ ծրար, <b>առանց դասիչի</b>:<br/><b>1904 Նոր Շրջան</b> Թիւ 1-8, <b>1905</b> Թիւ 9-23` մէկ ծրար, դասիչն է <b>1548 L VIII-5</b>:<br/><b>1905, 1906</b> մէկ ծրար, դասիչն է <b>805 L II-5</b>:<br/><b>1906, 1907</b> մէկ ծրար, դասիչն է <b>806 L II-5</b>:
<b>1907-1908 ՏՂՈՑ ԲԱԺԻՆԸ</b> Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է <b>2081 L IX-7</b><br/><b>1908 ԾԱՂԻԿ : ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՐԳԻԾԿԱՆ ԶԱՒԵՇՏԱԹԵՐԹ</b> Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է <b>139 L I-2</b><br/><b>1908-1909 ԾԱՂԻԿ : ԶԱՒԵՇՏԱԹԵՐԹ, Թիւ 10-Թիւ118,</b> Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարներում, դասիչն է <b>347 L I-2</b><br/><b>1914</b> Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է <b>Ծ</b>
<br/><b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են`<br/>

<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/392950?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1886</b></a><b> Ա. տարի, </b>թիւ 1 (Դեկտեմբեր 20), թիւ 2 (Դեկտեմբեր 24), թիւ 3 (Դեկտեմբեր 27), թիւ 4 (Դեկտեմբեր 31)։ <br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/392955?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1887</b> </a> <b> Ա. տարի, </b>թիւ 5 (Յունվար 3), թիւ 6 (Յունվար 10), թիւ 7 (Յունվար 14), թիւ 8 (Յունվար 17), թիւ 9 (Յունվար 21), թիւ 10 (Յունվար 24), թիւ 11 (Յունվար 28), թիւ 12 (Յունվար 31), թիւ 13 (Փետրվար 4), թիւ 14 (Փետրվար 7), թիւ 15 (Փետրվար 11), թիւ 16 (Փետրվար 14), թիւ 17 (Փետրվար 18), թիւ 18 (Փետրվար 21), թիւ 19 (Փետրվար 23), թիւ 20 (Փետրվար 28), թիւ 21 (Մարտ 4), թիւ 22 (Մարտ 7), թիւ 23 (Մարտ 11), թիւ 24 (Մարտ 14), թիւ 25 (Մարտ 18), թիւ 26 (Մարտ 21), թիւ 27 (Մարտ 25), թիւ 28 (Մարտ 25), թիւ 29 (Ապրիլ 1), թիւ 30 (Ապրիլ 4), թիւ 31 (Ապրիլ 9), թիւ 32 (Ապրիլ 11), թիւ 33 (Ապրիլ 15), թիւ 34 (Ապրիլ 18), թիւ 35 (Ապրիլ 22), թիւ 36 (Ապրիլ 25), թիւ 37 (Ապրիլ 29), թիւ 38 (Մայիս 2), թիւ 39 (Մայիս 6), թիւ 40 (Մայիս 9), թիւ 41 (Մայիս 13), թիւ 42 (Մայիս 16), թիւ 43 (Մայիս 20), թիւ 44 (Մայիս 23), թիւ 45 (Մայիս 27), թիւ 46 (Մայիս 30), թիւ 47 (Յունիս 3), թիւ 48 (Յունիս 6), թիւ 49 (Յունիս 10), թիւ 50 (Յունիս 13), թիւ 51 (Յունիս 17), թիւ 51 (Յունիս 17), թիւ 53 (Յունիս 24), թիւ 54 (Յունիս 27), թիւ 55 (Յուլիս 1), թիւ 56 (Յուլիս 4), թիւ 57 (Յուլիս 8), թիւ 58 (Յուլիս 11), թիւ 59 (Յուլիս 13), թիւ 60 (Յուլիս 18), թիւ 61 (Յուլիս 22), թիւ 62 (Յուլիս 23), թիւ 63 (Յուլիս 29), թիւ 64 (Օգոստոս 1), թիւ 65 (Օգոստոս 5), թիւ 66 (Օգոստոս 8), թիւ 67 (Օգոստոս 12), թիւ 68 (Օգոստոս 15), թիւ 69 (Օգոստոս 19), թիւ 70 (Օգոստոս 19), թիւ 71 (Օգոստոս 26), թիւ 72 (Օգոստոս 29), թիւ 73 (Սեպտեմբեր 2), թիւ 74 (Սեպտեմբեր 5), թիւ 75 (Սեպտեմբեր 9), թիւ 76 (Սեպտեմբեր 12), թիւ 77 (Սեպտեմբեր 16), թիւ 78 (Սեպտեմբեր 19), թիւ 79 (Սեպտեմբեր 23), թիւ 80 (Սեպտեմբեր 26), թիւ 81 (Սեպտեմբեր 30), թիւ 82 (Հոկտեմբեր 3), թիւ 83 (Հոկտեմբեր 7), թիւ 84 (Հոկտեմբեր 10), թիւ 85 (Հոկտեմբեր 14), թիւ 86 (Հոկտեմբեր 17), թիւ 87 (Հոկտեմբեր 21), թիւ 88 (Հոկտեմբեր 24), թիւ 89 (Հոկտեմբեր 28), թիւ 90 (Հոկտեմբեր 31), թիւ 91 (Նոյեմբեր 4), թիւ 92 (Նոյեմբեր 7), թիւ 93 (Նոյեմբեր 11), թիւ 94 (Նոյեմբեր 14), թիւ 95 (Նոյեմբեր 18), թիւ 96 (Նոյեմբեր 20), թիւ 97 (Նոյեմբեր 25), թիւ 98 (Նոյեմբեր 28), թիւ 99 (Նոյեմբեր 2), թիւ 100 (Դեկտեմբեր 5), թիւ 101 (Դեկտեմբեր 9), թիւ 102 (Դեկտեմբեր 12), թիւ 103 (Դեկտեմբեր 16), թիւ 104 (Դեկտեմբեր 19)։

<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/393065?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1887</b></a><b> Բ. տարի, </b>թիւ 105 (Դեկտեմբեր 23), թիւ 106 (Դեկտեմբեր 26), թիւ 107 (Դեկտեմբեր 31)։<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/393071?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1888 </b></a><b> Բ. տարի, </b> թիւ 108 (Յուննար 2), թիւ 109 (Յուննար 9), թիւ 110 (Յունվար 14), թիւ 111 (Յունվար 16), թիւ 112 (Յունվար 20), թիւ 113 (Յունվար 23), թիւ 114 (Յունվար 30), թիւ 115 (Փետրուար 3), թիւ 116 (Փետրուար 6), թիւ 117 (Փետրուար 10), թիւ 118 (Փետրուար 13), թիւ 119 (Փետրուար 17), թիւ 120 (Փետրուար 20), թիւ 121 (Փետրուար 24), թիւ 122 (Փետրուար 27), թիւ 123 (Մարտ 2), թիւ 124 (Մարտ 5), թիւ 125 (Մարտ 9), թիւ 126 (Մարտ 12), թիւ 127 (Մարտ 16), թիւ 128 (Մարտ 19), թիւ 129 (Մարտ 23), թիւ 130 (Մարտ 26), թիւ 131 (Մարտ 29), թիւ 132 (Ապրիլ 2), թիւ 133 (Ապրիլ 6), թիւ 134 (Ապրիլ 9), թիւ 135 (Ապրիլ 13), թիւ 136 (Ապրիլ 16), թիւ 137 (Ապրիլ 20), թիւ 138 (Ապրիլ 23), թիւ 139 (Ապրիլ 30), թիւ 140 (Մայիս 4), թիւ 141 (Մայիս 7), թիւ 142 (Մայիս 11), թիւ 143 (Մայիս 14), թիւ 144 (Մայիս 18), թիւ 145 (Մայիս 21), թիւ 146 (Մայիս 25), թիւ 147 (Մայիս 28), թիւ 148 (Յունիս 1), թիւ 149 (Յունիս 4), թիւ 150 (Յունիս 9), թիւ 151 (Յունիս 11), թիւ 152 (Յունիս 15), թիւ 153 (Յունիս 18), թիւ 154 (Յունիս 22), թիւ 155 (Յունիս 25), թիւ 156 (Յունիս 29), թիւ 157 (Յուլիս 2), թիւ 158 (Յուլիս 6), թիւ 159 (Յուլիս 8), թիւ 160 (Յուլիս 8), թիւ 161 (Յուլիս 16), թիւ 162 (Սեպտեմբեր 10), թիւ 163 (Սեպտեմբեր 14), թիւ 164 (Սեպտեմբեր 17), թիւ 165 (Սեպտեմբեր 22), թիւ 166 (Սեպտեմբեր 24), թիւ 167 (Սեպտեմբեր 28), թիւ 168 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 169 (Հոկտեմբեր 5), թիւ 170 (Հոկտեմբեր 8), թիւ 171 (Հոկտեմբեր 12), թիւ 172 (Հոկտեմբեր 15), թիւ 173 (Հոկտեմբեր 19), թիւ 174 (Հոկտեմբեր 22), թիւ 175 (Հոկտեմբեր 26), թիւ 176 (Հոկտեմբեր 29), թիւ 177 (Նոյեմբեր 4), թիւ 178 (Նոյեմբեր 12), թիւ 179 (Նոյեմբեր 19), թիւ 180 (Նոյեմբեր 26), թիւ 181 (Դեկտեմբեր 3), թիւ 182 (Դեկտեմբեր 10), թիւ 183 (Դեկտեմբեր 17)։

<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/393149?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1888 </b></a><b> Գ. տարի, </b>թիւ 184 (Դեկտեմբեր 24), թիւ 185 (Դեկտեմբեր 31):<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/393150?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1889 </b></a><b> Գ. տարի, </b> թիւ 186 (Յունվար 5), թիւ 187 (Յունվար 14), թիւ 188 (Յունվար 21), թիւ 189 (Յունվար 28), թիւ 190 (Փետրվար 4), թիւ 191 (Փետրվար 10), թիւ 192 (Փետրվար 18), թիւ 193 (Փետրվար 25), թիւ 194 (Մարտ 1), թիւ 195 (Մարտ 4), թիւ 196 (Մարտ 8), թիւ 197 (Մարտ 11), թիւ 198 (Մարտ 15), թիւ 199 (Մարտ 17), թիւ 200 (Մարտ 22), թիւ 201 (Մարտ 25), թիւ 202 (Մարտ 29), թիւ 203 (Ապրիլ 1), թիւ 204 (Ապրիլ 5), թիւ 205 (Ապրիլ 8), թիւ 206 (Ապրիլ 15), թիւ 207 (Ապրիլ 19), թիւ 208 (Ապրիլ 22), թիւ 209 (Ապրիլ 26), թիւ 210 (Ապրիլ 29), թիւ 211 (Մայիս 3), թիւ 212 (Մայիս 6), թիւ 213 (Մայիս 11), թիւ 214 (Մայիս 13), թիւ 215 (Մայիս 17), թիւ 216 (Մայիս 20), թիւ 217 (Մայիս 24), թիւ 218 (Մայիս 27), թիւ 219 (Յունիս 1), թիւ 220 (Յունիս 3), թիւ 221 (Յունիս 7), թիւ 222 (Յունիս 10), թիւ 223 (Յունիս 14), թիւ 224 (Յունիս 17), թիւ 225 (Յունիս 21), թիւ 226 (Յունիս 24), թիւ 227 (Յունիս 28), թիւ 228 (Յուլիս 1), թիւ 229 (Յուլիս 5), թիւ 230 (Յուլիս 8), թիւ 231 (Յուլիս 12), թիւ 232 (Յուլիս 15), թիւ 233 (Յուլիս 20), թիւ 234 (Յուլիս 22), թիւ 235 (Յուլիս 26), թիւ 236 (Յուլիս 29), թիւ 237 (Օգոստոս 2), թիւ 238 (Օգոստոս 5), թիւ 239 (Օգոստոս 9), թիւ 240 (Օգոստոս 12), թիւ 241 (Օգոստոս 16), թիւ 242 (Օգոստոս 19), թիւ 243 (Օգոստոս 13), թիւ 244 (Օգոստոս 26), թիւ 245 (Օգոստոս 30), թիւ 246 (Սեպտեմբեր 2), թիւ 247 (Սեպտեմբեր 13), թիւ 248 (Սեպտեմբեր 16), թիւ 249 (Սեպտեմբեր 20), թիւ 250 (Սեպտեմբեր 23), թիւ 251 (Սեպտեմբեր 27), թիւ 252 (Սեպտեմբեր 30), թիւ 253 (Հոկտեմբեր 4), թիւ 254 (Հոկտեմբեր 7), թիւ 255 (Հոկտեմբեր 11), թիւ 256 (Հոկտեմբեր 14), թիւ 257 (Հոկտեմբեր 18), թիւ 258 (Հոկտեմբեր 21), թիւ 259 (Հոկտեմբեր 25), թիւ 260 (Հոկտեմբեր 28), թիւ 261 (Նոյեմբեր 1), թիւ 262 (Նոյեմբեր 4), թիւ 263 (Նոյեմբեր 8), թիւ 264 (Նոյեմբեր 11), թիւ 265 (Նոյեմբեր 15), թիւ 266 (Նոյեմբեր 18), թիւ 267 (Նոյեմբեր 22), թիւ 268 (Նոյեմբեր 25), թիւ 269 (Նոյեմբեր 29), թիւ 270 (Դեկտեմբեր 2), թիւ 271 (Դեկտեմբեր 6), թիւ 272 (Դեկտեմբեր 9), թիւ 273 (Դեկտեմբեր 13), թիւ 274 (Դեկտեմբեր 16), թիւ 275 (Դեկտեմբեր 20):

<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/393151?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1889</b></a><b> Դ. տարի, </b> թիւ 276 (Դեկտեմբեր 23),թիւ 277 (Դեկտեմբեր 27), թիւ 278 (Դեկտեմբեր 30):<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/393247?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1890</b></a><b> Դ. տարի, </b> թիւ 279 (Յունվար 4), թիւ 280 (Յունվար 11), թիւ 281 (Յունվար 17), թիւ 282 (Յունվար 20), թիւ 283 (Յունվար 24), թիւ 284 (Յունվար 27), թիւ 285 (Յունվար 31), թիւ 286 (Փետրվար 3), թիւ 287 (Փետրվար 7), թիւ 288 (Փետրվար 10), թիւ 289 (Փետրվար 17), թիւ 290 (Փետրվար 21), թիւ 291 (Փետրվար 24), թիւ 292 (Մարտ 3), թիւ 293 (Մարտ 7), թիւ 294 (Մարտ 10), թիւ 295 (Մարտ 14), թիւ 296 (Մարտ 17), թիւ 297 (Մարտ 21), թիւ 298 (Մարտ 24), թիւ 300 (Մարտ 31), թիւ 301 (Ապրիլ 6), թիւ 302 (Ապրիլ 11), թիւ 303 (Ապրիլ 14), թիւ 304 (Ապրիլ 18), թիւ 305 (Ապրիլ 21), թիւ 306 (Ապրիլ 28), թիւ 307 (Մայիս 2), թիւ 308 (Մայիս 5), թիւ 309 (Մայիս 9), թիւ 310 (Մայիս 12), թիւ 311 (Մայիս 16), թիւ 312 (Մայիս 19), թիւ 313 (Մայիս 23), թիւ 314 (Մայիս 26), թիւ 315 (Յունիս 2), թիւ 316 (Յունիս 7), թիւ 317 (Յունիս 9), թիւ 318 (Յունիս 13), թիւ 319 (Յունիս 20), թիւ 320 (Յունիս 23), թիւ 321 (Յունիս 27), թիւ 322 (Յունիս 30), թիւ 323 (Յուլիս 4), թիւ 324 (Յուլիս 7), թիւ 325 (Յուլիս 14), թիւ 326 (Յուլիս 28), թիւ 327 (Օգոստոս 4), թիւ 328 (Օգոստոս 11), թիւ 329 (Օգոստոս 18):

<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication//393297?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1890 </b></a><b> Ա. տարի, (Նոր շրջան),</b> թիւ 1 (Սեպտեմբեր 15), թիւ 2 (Սեպտեմբեր 22), թիւ 3 (Սեպտեմբեր 29), թիւ 4 (Հոկտեմբեր 6), թիւ 5 (Հոկտեմբեր 13), թիւ 6 (Հոկտեմբեր 20), թիւ 7 (Հոկտեմբեր 27), թիւ 8 (Նոյեմբեր 3), թիւ 9 (Նոյեմբեր 10), թիւ 10 (Նոյեմբեր 17), թիւ 11 (Նոյեմբեր 24), թիւ 12 (Դեկտեմբեր 1), թիւ 13 (Դեկտեմբեր 8), թիւ 14 (Դեկտեմբեր 15), թիւ 15 (Դեկտեմբեր 22), թիւ 16 (Դեկտեմբեր 29):<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication//393314?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1891 </b></a><b> Ա. տարի, (Նոր շրջան),</b> թիւ 17 (Յունվար 5), թիւ 18 (Յունվար 12), թիւ 19 (Յունվար 19), թիւ 20 (Յունվար 26),թիւ 21 (Փետրվար 2), թիւ 22 (Փետրվար 9), թիւ 23 (Փետրվար 16), թիւ 24 (Փետրվար 23), թիւ 25 (Մարտ 2), թիւ 26 (Մարտ 9), թիւ 27 (Մարտ 16), թիւ 28 (Մարտ 25, Երկուշաբթի), թիւ 29 (Մարտ 30, Երկուշաբթի), թիւ 30 (Ապրիլ 6), թիւ 31 (Ապրիլ 13), թիւ 32 (Ապրիլ 20),թիւ 33 (Ապրիլ 27), թիւ 34 (Մայիս 4), թիւ 35 (Մայիս 11), թիւ 36 (Մայիս 18),թիւ 37 (Մայիս 25), թիւ 38 (Յունիս 1), թիւ 39 (Յունիս 8), թիւ 40 (Յունիս 15), թիւ 41 (Յունիս 22), թիւ 42 (Յունիս 29), թիւ 43 (Յուլիս 5, Ուրբաթ), թիւ 44 (Յուլիս 13), թիւ 45 (Յուլիս 20), թիւ 46 (Յուլիս 27), թիւ 47 (Օգոստոս 3), թիւ 48 (Օգոստոս 10), թիւ 49 (Օգոստոս 17), թիւ 50 (Օգոստոս 24), թիւ 51 (Օգոստոս 31), թիւ 52 (Սեպտեմբեր 7):

<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication//393351?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1891 </b></a><b> Բ. տարի, (Նոր շրջան), </b> թիւ 1 (Հոկտեմբեր 19), թիւ 2 (Հոկտեմբեր 26), թիւ 3 (Նոյեմբեր 2), թիւ 4 (Նոյեմբեր 9), թիւ 5 (Նոյեմբեր 16), թիւ 6 (Նոյեմբեր 23), թիւ 7 (Նոյեմբեր 30), թիւ 8 (Դեկտեմբեր 7), թիւ 9 (Դեկտեմբեր 14), թիւ 10 (Դեկտեմբեր 21), թիւ 11 (Դեկտեմբեր 28):<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication//393363?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1892 </b></a><b> Բ. տարի, (Նոր շրջան), </b> թիւ 12 (Յունուար 4), թիւ 13 (Յունուար 11), թիւ 14 (Յունուար 18), թիւ 15 (Յունուար 25), թիւ 16 (Փետրուար 1), թիւ 17 (Փետրուար 8), թիւ 18 (Փետրուար 15), թիւ 19 (Փետրուար 22), թիւ 20 (Փետրուար 29), թիւ 21 (Մարտ 7), թիւ 22 (Մարտ 14), թիւ 23 (Մարտ 21), թիւ 24 (Մարտ 28), թիւ 25 ( Ապրիլ 4), թիւ 26 ( Ապրիլ 11), թիւ 27 ( Ապրիլ 18), թիւ 28 ( Ապրիլ 25), թիւ 29 ( Մայիս 2), թիւ 30 ( Մայիս 9), թիւ 31 ( Մայիս 16), թիւ 32 ( Մայիս 23), թիւ 33 ( Մայիս 30), թիւ 34 (Յունիս 6), թիւ 35 (Յունիս 13), թիւ 36 (Յունիս 19), թիւ 37 (Յունիս 27), թիւ 38 (Յուլիս 4), թիւ 39 ( Օգոստոս 30), թիւ 40 ( Սեպտեմբեր 5), թիւ 41 ( Սեպտեմբեր 12), թիւ 42 ( Սեպտեմբեր 19), թիւ 43 ( Սեպտեմբեր 26), թիւ 44 (Հոկտեմբեր 3), թիւ 45 (Հոկտեմբեր 10), թիւ 46 (Հոկտեմբեր 17), թիւ 47 (Հոկտեմբեր 24), թիւ 48 (Հոկտեմբեր 31), թիւ 49 (Նոյեմբեր 7), թիւ 50 (Նոյեմբեր 14), թիւ 51 (Նոյեմբեր 20), թիւ 52 (Նոյեմբեր 28):

<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication//393405?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1892 </b></a><b> Գ. տարի, (Նոր շրջան),</b> թիւ 1 (Դեկտեմբեր 19), թիւ 2 (Դեկտեմբեր 26)<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication//393406?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1893 </b></a><b> Գ. տարի, (Նոր շրջան),</b> թիւ 3 (Յունուար 27), թիւ 4 (Յունուար 27), թիւ 5 (Յունուար 13), թիւ 6 (Փետրուար 22), թիւ 7 (Փետրուար 27), թիւ 8 (Մարտ 6), թիւ 9 (Մարտ 13), թիւ 10 (Մարտ 20), թիւ 11 (Մարտ 27), թիւ 12 (Ապրիլ 3), թիւ 13 (Ապրիլ 10), թիւ 14 (Ապրիլ 17), թիւ 15 (Ապրիլ 24), թիւ 16 (Մայիս 1), թիւ 17 (Մայիս 7), թիւ 18 (Մայիս 15), թիւ 19 (Մայիս 22), թիւ 20 (Մայիս 29), թիւ 21 (Յունիս 5), թիւ 22 (Յունիս 11), թիւ 23 (Յունիս 19), թիւ 24 (Յունիս 26), թիւ 25 (Յուլիս 3), թիւ 26 (Յուլիս 10), թիւ 27 (Յուլիս 17), թիւ 28 (Յուլիս 24), թիւ 29 (Յուլիս 31), թիւ 30 (Օգոստոս 7), թիւ 31 (Օգոստոս 14), թիւ 32 (Սեպտեմբեր 11), թիւ 33 (Հոկտեմբեր 23), թիւ 34 (Հոկտեմբեր 30), թիւ 35 (Հոկտեմբեր 13), թիւ 36 (Դեկտեմբեր 11), թիւ 37: (Դեկտեմբեր 18)<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication//393407?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1894 </b></a><b> Գ. տարի, (Նոր շրջան),</b> թիւ 38 (Յունուար 15), թիւ 39 (Փետրուար 19):

<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication//393408?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1894 </b></a><b> Ա. տարի, (Նոր շրջան),</b> թիւ 1 (Մայիս 14), թիւ 2 (Մայիս 21), թիւ 3 (Մայիս 28), թիւ 4 (Յունիս 4), թիւ 5 (Յունիս 11), թիւ 6 (Յունիս 18), թիւ 7 (Յունիս 25), թիւ 8 (Յուլիս 2), թիւ 9 (Յուլիս 9), թիւ 10 (Յուլիս 16), թիւ 11 (Յուլիս 23), թիւ 12 (Յուլիս 30), թիւ 13 (Օգոստոս 6), թիւ 14 (Օգոստոս 13), թիւ 15 (Օգոստոս 20), թիւ 16 (Օգոստոս 27), թիւ 17 (Սեպտեմբեր 3), թիւ 18 (Սեպտեմբեր 10), թիւ 19 (Սեպտեմբեր 17), թիւ 20 (Սեպտեմբեր 24):<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication//393501?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1896 </b></a><b> 9րդ. տարի, </b> թիւ 1 (Փետրուար 17), թիւ 2 (Փետրուար 24), թիւ 3 (Մարտ 2), թիւ 4 (Մարտ 9), թիւ 5 (Մարտ 16), թիւ 6 (Մարտ 23), թիւ 7 (Մարտ 30), թիւ 8 (Ապրիլ 6), թիւ 9 (Ապրիլ 13), թիւ 10 (Ապրիլ 20), թիւ 11 (Ապրիլ 27), թիւ 12 (Մայիս 4), թիւ 13 (Մայիս 11), թիւ 14 (Մայիս 18), թիւ 15 (Մայիս 25), թիւ 16 (Յունիս 1), թիւ 17 (Յունիս 7), թիւ 18 (Յունիս 15), թիւ 19 (Յունիս 22), թիւ 20 (Յունիս 29), թիւ 21 (Յուլիս 5), թիւ 22 (Յուլիս 13):<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication//393546?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1897 </b></a><b> Դ․ տարի, </b> թիւ 1 (Յունուար 4/16), թիւ 2 (Յունուար 11/23), թիւ 3 (Յունուար 18/30), թիւ 4 (Յունուար 25/ Փետրուար 6), թիւ 5 (Փետրուար 1/13), թիւ 6 (Փետրուար 8/20), թիւ 7 (Փետրուար 15/27), թիւ 8 (Փետր․ 22/ Մարտ 6), թիւ 9 (Մարտ 1/13), թիւ 10 (Մարտ 8/20), թիւ 11 (Մարտ 15/27), թիւ 12 (Մարտ 22/ Ապրիլ 3), թիւ 13 (Մարտ 29/ Ապրիլ 10), թիւ 14 (Ապրիլ 5/17), թիւ 15 (Ապրիլ 12/24), թիւ 16 (Ապրիլ 19/ Մայիս 1), թիւ 18 (Մայիս 3/15), թիւ 19 (Մայիս 10/22), թիւ 20 (Մայիս 17/29), թիւ 21 (Մայիս 24/ Յնս․ 4), թիւ 22 (Յունիս 5/17):

<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication//393599?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1897 </b></a><b> Ժ․ տարի, </b>թիւ 1 (Յուլիս 12/24), թիւ 2 (Յուլիս 19/31), թիւ 3 (Յուլիս 26/Օգոստ․7), թիւ 4 (Օգոստ․ 2/14), թիւ 5 (Օգոստ․ 9/21), թիւ 6 (Օգոստ․ 16/28), թիւ 7 (Օգոստ․ 23/4), թիւ 8 (Օգոստ․ 30/11), թիւ 9 (Սեպտեմբեր 6/18), թիւ 10 (Սեպտեմբեր 13/25), թիւ 11 (Սեպտեմբեր 20), թիւ 12 (Սեպտեմբեր 27), թիւ 13 (Հոկտեմբեր 4), թիւ 14 (Հոկտեմբեր 11), թիւ 15 (Հոկտեմբեր 18), թիւ 16 (Հոկտեմբեր 25), թիւ 17 (Նոյեմբեր 1), թիւ 18 (Նոյեմբեր 9), թիւ 19 (Նոյեմբեր 15), թիւ 20 (Նոյեմբեր 22), թիւ 21 (Նոյեմբեր 29), թիւ 22 (Դեկտեմբեր 6), թիւ 23 (Դեկտեմբեր 13), թիւ 24 (Դեկտեմբեր 20), թիւ 25 (Դեկտեմբեր 27):<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication//393625?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1898 </b></a><b> Ժ․ տարի, </b> թիւ 26 (Յունուար 3), թիւ 27 (Յունուար 10), թիւ 28 (Յունուար 17), թիւ 29 (Յունուար 24), թիւ 30 (Յունուար 31), թիւ 31 (Փետրուար 7), թիւ 32 (Փետրուար 14), թիւ 33 (Փետրուար 21), թիւ 34 (Փետրուար 28), թիւ 35 (Մարտ 7), թիւ 36 (Մարտ 14), թիւ 37 (Մարտ 21), թիւ 38 (Մարտ 28), թիւ 39 (Ապրիլ 4), թիւ 40 (Ապրիլ 11), թիւ 41 (Ապրիլ 18), թիւ 42 (Ապրիլ 23), թիւ 43 (Մայիս 2), թիւ 44 (Մայիս 9), թիւ 45 (Մայիս 16), թիւ 46 (Մայիս 23), թիւ 47 (Մայիս 30), թիւ 48 (Յունիս 6), թիւ 49 (Յունիս 13), թիւ 50 (Յունիս 20), թիւ 51 (Յունիս 27), թիւ 52 (Յուլիս 4):<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication//393653?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1898 </b></a><b> ԺԱ․ տարի, </b> թիւ 1 (Յուլիս 11), թիւ 2 (Յուլիս 18), թիւ 3 (Յուլիս 25), թիւ 4 (Օգոստոս 1), թիւ 5 (Օգոստոս 8), թիւ 6 (Օգոստոս 15), թիւ 7 (Օգոստոս 22), թիւ 8 (Օգոստոս 29), թիւ 9 (Սեպտեմբեր 5), թիւ 10 (Սեպտեմբեր 11), թիւ 11 (Սեպտեմբեր 19), թիւ 12 (Սեպտեմբեր 26), թիւ 13 (Հոկտեմբեր 3), թիւ 14 (Հոկտեմբեր 10), թիւ 15 (Հոկտեմբեր 17), թիւ 16 (Հոկտեմբեր 24), թիւ 17 (Հոկտեմբեր 31), թիւ 18 (Նոյեմբեր 7), թիւ 19 (Նոյեմբեր 14), թիւ 20 (Նոյեմբեր 21), թիւ 21 (Նոյեմբեր 28), թիւ 22 (Դեկտեմբեր 5), թիւ 23 (Դեկտեմբեր 12), թիւ 24 (Դեկտեմբեր 19), թիւ 25 (Դեկտեմբեր 26)<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication//393681?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1899 </b></a><b> ԺԲ․ տարի, </b> թիւ 26 (Յունուար 2), թիւ 27 (Յունուար 9), թիւ 28 (Յունուար 16), թիւ 29 (Յունուար 23), թիւ 30 (Յունուար 30), թիւ 31 (Փետրուար 6), թիւ 32 (Փետրուար 13), թիւ 33 (Փետրուար 20), թիւ 34 (Փետրուար 27), թիւ 35 (Մարտ 6), թիւ 36 (Մարտ 13), թիւ 37 (Մարտ 20), թիւ 38 (Մարտ 27), թիւ 39 (Ապրիլ 3), թիւ 40 (Ապրիլ 10), թիւ 41 (Ապրիլ 17), թիւ 42 (Ապրիլ 24), թիւ 43 (Մայիս 1), թիւ 44 (Մայիս 8), թիւ 45 (Մայիս 15), թիւ 46 (Մայիս 22), թիւ 47 (Մայիս 29), թիւ 48 (Յունիս 5), թիւ 49 (Յունիս 12), թիւ 50 (Յունիս 19), թիւ 51 (Յունիս 26), թիւ 52 (Յուլիս 3):

<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication//393707?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1899 </b></a><b> ԺԳ․ տարի, </b> թիւ 1 (Յուլիս 10), թիւ 2 (Յուլիս 17), թիւ 3 (Յուլիս 24), թիւ 4 (Յուլիս 31), թիւ 5 (Օգոստոս 7), թիւ 6 (Օգոստոս 14), թիւ 7 (Օգոստոս 21), թիւ 8 (Օգոստոս 28), թիւ 1 (Սեպտեմբեր 6), թիւ 2 (Սեպտեմբեր 7), թիւ 3 (Սեպտեմբեր 8), թիւ 4 (Սեպտեմբեր 9), թիւ 5 (Սեպտեմբեր 10), թիւ 6 (Սեպտեմբեր 11), թիւ 7 (Սեպտեմբեր 12), թիւ 8 (Սեպտեմբեր 14), թիւ 9 (Սեպտեմբեր 14), թիւ 10 (Սեպտեմբեր 14), թիւ 11 (Սեպտեմբեր 17), թիւ 12 (Սեպտեմբեր 18), թիւ 13 (Սեպտեմբեր 20), թիւ 14 (Սեպտեմբեր 21), թիւ 15 (Սեպտեմբեր 22), թիւ 16 (Սեպտեմբեր 23), թիւ 17 (Սեպտեմբեր 24), թիւ 18 (Սեպտեմբեր 25), թիւ 19 (Սեպտեմբեր 27), թիւ 20 (Սեպտեմբեր 28), թիւ 21 (Սեպտեմբեր 29), թիւ 22 (Սեպտեմբեր 30), թիւ 23 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 24 (Հոկտեմբեր 2), թիւ 25 (Հոկտեմբեր 4), թիւ 26 (Հոկտեմբեր 5), թիւ 27 (Հոկտեմբեր 6), թիւ 28 (Հոկտեմբեր 7), թիւ 29 (Հոկտեմբեր 8), թիւ 30 (Հոկտեմբեր 9), թիւ 31 (Հոկտեմբեր 11), թիւ 32 (Հոկտեմբեր 12), թիւ 33 (Հոկտեմբեր 13), թիւ 34 (Հոկտեմբեր 14), թիւ 35 (Հոկտեմբեր 15), թիւ 36 (Հոկտեմբեր 16), թիւ 37 (Հոկտեմբեր 18), թիւ 38 (Հոկտեմբեր 19), թիւ 39 (Հոկտեմբեր 20), թիւ 40 (Հոկտեմբեր 21), թիւ 41 (Հոկտեմբեր 21), թիւ 42 (Հոկտեմբեր 23), թիւ 43 (Հոկտեմբեր 25), թիւ 44 (Հոկտեմբեր 25), թիւ 45 (Հոկտեմբեր 27), թիւ 46 (Հոկտեմբեր 28), թիւ 47 (Հոկտեմբեր 29), թիւ 48 (Հոկտեմբեր 30), թիւ 49 (Նոյեմբեր 1), թիւ 50 (Նոյեմբեր 2), թիւ 51 (Նոյեմբեր 3), թիւ 52 (Նոյեմբեր 4), թիւ 53 (Նոյեմբեր 5), թիւ 54 (Նոյեմբեր 6), թիւ 55 (Նոյեմբեր 8), թիւ 56 (Նոյեմբեր 9), թիւ 57 (Նոյեմբեր 10), թիւ 58 (Նոյեմբեր 11), թիւ 59 (Նոյեմբեր 12), թիւ 60 (Նոյեմբեր 13), թիւ 61 (Նոյեմբեր 15), թիւ 62 (Նոյեմբեր 16,), թիւ 63 (Նոյեմբեր 17), թիւ 64 (Նոյեմբեր 18), թիւ 65 (Նոյեմբեր 19), թիւ 66 (Նոյեմբեր 20), թիւ 67 (Նոյեմբեր 22), թիւ 68 (Նոյեմբեր 23), թիւ 69 (Նոյեմբեր 24), թիւ 70 (Նոյեմբեր 25), թիւ 71 (Նոյեմբեր 26), թիւ 72 (Նոյեմբեր 27), թիւ 73 (Նոյեմբեր 29), թիւ 74 (Նոյեմբեր 30), թիւ 75 (Դեկտեմբեր 1), թիւ 76 (Դեկտեմբեր 2), թիւ 77 (Դեկտեմբեր 3), թիւ 78 (Դեկտեմբեր 4), թիւ 79 (Դեկտեմբեր 6), թիւ 80 (Դեկտեմբեր 7), թիւ 81 (Դեկտեմբեր 8), թիւ 82 (Դեկտեմբեր 9), թիւ 83 (Դեկտեմբեր 10), թիւ 84 (Դեկտեմբեր 11), թիւ 85 (Դեկտեմբեր 13), թիւ 86 (Դեկտեմբեր 14), թիւ 87 (Դեկտեմբեր 15), թիւ 88 (Դեկտեմբեր 16), թիւ 89 (Դեկտեմբեր 17), թիւ 90 (Դեկտեմբեր 18), թիւ 91 (Դեկտեմբեր 20), թիւ 92 (Դեկտեմբեր 21), թիւ 93 (Դեկտեմբեր 22), թիւ 94 (Դեկտեմբեր 23), թիւ 95 (Դեկտեմբեր 24), թիւ 96 (Դեկտեմբեր 25), թիւ 97 (Դեկտեմբեր 27), թիւ 98 (Դեկտեմբեր 28), թիւ 99 (Դեկտեմբեր 29), թիւ 100 (Դեկտեմբեր 30), թիւ 101 (Դեկտեմբեր 31)։

<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication//393819?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1900 </b></a><b> ԺԳ․ տարի, </b> թիւ 102 (Յունուար 1), թիւ 103 (Յունուար 3), թիւ 104 (Յունուար 4), թիւ 105 (Յունուար 5), թիւ 106 (Յունուար 7), թիւ 107 (Յունուար 8), թիւ 108 (Յունուար 10), թիւ 109 (Յունուար 11), թիւ 110 (Յունուար 12), թիւ 111 (Յունուար 13), թիւ 112 (Յունուար 14), թիւ 113 (Յունուար 15), թիւ 114 (Յունուար 17), թիւ 115 (Յունուար 18), թիւ 116 (Յունուար 16), թիւ 117 (Մարտ 17), թիւ 118 (Մարտ 18), թիւ 119 (Մարտ 20), թիւ 120 (Մարտ 21), թիւ 121 (Մարտ 22), թիւ 122 (Մարտ 23), թիւ 123 (Մարտ 24), թիւ 124 (Մարտ 25), թիւ 125 (Մարտ 27), թիւ 126 (Մարտ 28), թիւ 127 (Մարտ 29), թիւ 128 (Մարտ 30), թիւ 129 (Մարտ 31), թիւ 130 (Ապրիլ 1), թիւ 131 (Ապրիլ 3), թիւ 132 (Ապրիլ 4), թիւ 133 (Ապրիլ 5), թիւ 134 (Ապրիլ 6), թիւ 135 (Ապրիլ 7), թիւ 136 (Ապրիլ 8), թիւ 137 (Ապրիլ 11), թիւ 138 (Ապրիլ 12), թիւ 139 (Ապրիլ 13), թիւ 140 (Ապրիլ 14), թիւ 141 (Ապրիլ 15), թիւ 142 (Ապրիլ 17), թիւ 143 (Ապրիլ 18), թիւ 144 (Ապրիլ 19), թիւ 145 (Ապրիլ 19), թիւ 146 (Ապրիլ 21), թիւ 147 (Ապրիլ 22), թիւ 148 (Ապրիլ 24), թիւ 149 (Ապրիլ 25), թիւ 150 (Ապրիլ 26), թիւ 151 (Ապրիլ 27), թիւ 152 (Ապրիլ 28), թիւ 153 (Ապրիլ 29), թիւ 154 (Մայիս 1), թիւ 155 (Մայիս 2)։

<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication//393896?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1901 </b></a><b> ԺԵ․ տարի, </b>թիւ 162 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 163 (Հոկտեմբեր 2), թիւ 164 (Հոկտեմբեր 3), թիւ 165 (Հոկտեմբեր 4), թիւ 166 (Հոկտեմբեր 5), թիւ 167 (Հոկտեմբեր 6), թիւ 168 (Հոկտեմբեր 8), թիւ 169 (Հոկտեմբեր 9), թիւ 170 (Հոկտեմբեր 10), թիւ 171 (Հոկտեմբեր 11), թիւ 172 (Հոկտեմբեր 12), թիւ 173 (Հոկտեմբեր 13), թիւ 174 (Հոկտեմբեր 15), թիւ 175 (Հոկտեմբեր 16), թիւ 176 (Հոկտեմբեր 22), թիւ 177 (Հոկտեմբեր 23), թիւ 178 (Հոկտեմբեր 24), թիւ 179 (Հոկտեմբեր 25), թիւ 180 (Հոկտեմբեր 26), թիւ 181 (Հոկտեմբեր 27), թիւ 182 (Հոկտեմբեր 29), թիւ 183 (Հոկտեմբեր 30), թիւ 184 (Հոկտեմբեր 31), թիւ 185 (Նոյեմբեր 1), թիւ 186 (Նոյեմբեր 2), թիւ 187 (Նոյեմբեր 3), թիւ 188 (Նոյեմբեր 5), թիւ 189 (Նոյեմբեր 6), թիւ 190 (Նոյեմբեր 7), թիւ 191 (Նոյեմբեր 8), թիւ 192 (Նոյեմբեր 9), թիւ 193 (Նոյեմբեր 10), թիւ 194 (Նոյեմբեր 12), թիւ 195 (Նոյեմբեր 12), թիւ 196 (Նոյեմբեր 14), թիւ 197 (Նոյեմբեր 15), թիւ 198 (Նոյեմբեր 16), թիւ 199 (Նոյեմբեր 17), թիւ 200 (Նոյեմբեր 19), թիւ 201 (Նոյեմբեր 20), թիւ 202 (Նոյեմբեր 21), թիւ 203 (Նոյեմբեր 22), թիւ 204 (Նոյեմբեր 23), թիւ 205 (Նոյեմբեր 24), թիւ 206 (Նոյեմբեր 26), թիւ 207 (Նոյեմբեր 28), թիւ 208 (Նոյեմբեր 28), թիւ 209 (Նոյեմբեր 29), թիւ 210 (Նոյեմբեր 30), թիւ 211 (Դեկտեմբեր 1), թիւ 212 (Դեկտեմբեր 3), թիւ 213 (Դեկտեմբեր 4), թիւ 214 (Դեկտեմբեր 5), թիւ 215 (Դեկտեմբեր 6), թիւ 216 (Դեկտեմբեր 7), թիւ 217 (Դեկտեմբեր 8), թիւ 218 (Դեկտեմբեր 10), թիւ 219 (Դեկտեմբեր 11), թիւ 220 (Դեկտեմբեր 12), թիւ 221 (Դեկտեմբեր 13), թիւ 222 (Դեկտեմբեր 14), թիւ 223 (Դեկտեմբեր 15), թիւ 224 (Դեկտեմբեր 17), թիւ 225 (Դեկտեմբեր 18), թիւ 226 (Դեկտեմբեր 19), թիւ 227 (Դեկտեմբեր 20), թիւ 228 (Դեկտեմբեր 21), թիւ 229 (Դեկտեմբեր 22), թիւ 230 (Դեկտեմբեր 24), թիւ 231 (Դեկտեմբեր 25), թիւ 232 (Դեկտեմբեր 26), թիւ 233 (Դեկտեմբեր 27), թիւ 234 (Դեկտեմբեր 28), թիւ 235 (Դեկտեմբեր 29), թիւ 236 (Դեկտեմբեր 31):

<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication///393973?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1902 </b></a><b> ԺԵ․ տարի, </b> թիւ 237 (Յունուար 1), թիւ 238 (Յունուար 2), թիւ 239 (Յունուար 3), թիւ 240 (Յունուար 4), թիւ 241 (Յունուար 5), թիւ 242 (Յունուար 8), թիւ 243 (Յունուար 9), թիւ 244 (Յունուար 10), թիւ 245 (Յունուար 11), թիւ 246 (Յունուար 12), թիւ 247 (Յունուար 14), թիւ 248 (Յունուար 15), թիւ 249 (Յունուար 16), թիւ 250 (Յունուար 17), թիւ 251 (Յունուար 18), թիւ 252 (Յունուար 19), թիւ 253 (Յունուար 21), թիւ 254 (Յունուար 22), թիւ 255 (Յունուար 23), թիւ 256 (Յունուար 24), թիւ 257 (Յունուար 25), թիւ 258 (Յունուար 26), թիւ 259 (Յունուար 28), թիւ 260 (Յունուար 29), թիւ 261 (Յունուար 30), թիւ 262 (Յունուար 31), թիւ 263 (Փետրուար 1), թիւ 264 (Փետրուար 2), թիւ 265 (Փետրուար 4), թիւ 266 (Փետրուար 5), թիւ 267 (Փետրուար 5), թիւ 268 (Փետրուար 7), թիւ 269 (Փետրուար 8), թիւ 270 (Փետրուար 9), թիւ 271 (Փետրուար 11), թիւ 272 (Փետրուար 12), թիւ 273 (Փետրուար 13), թիւ 274 (Փետրուար 14), թիւ 275 (Փետրուար 15), թիւ 276 (Փետրուար 16), թիւ 277 (Փետրուար 18), թիւ 278 (Փետրուար 19), թիւ 279 (Փետրուար 20), թիւ 280 (Փետրուար 21), թիւ 281 (Փետրուար 22), թիւ 282 (Փետրուար 23), թիւ 283 (Փետրուար 25), թիւ 284 (Փետրուար 26), թիւ 285 (Փետրուար 27), թիւ 286 (Փետրուար 28), թիւ 287 (Մարտ 1), թիւ 288 (Մարտ 2), թիւ 289 (Մարտ 4), թիւ 290 (Մարտ 5), թիւ 291 (Մարտ 6), թիւ 292 (Մարտ 7), թիւ 293 (Մարտ 8), թիւ 294 (Մարտ 9), թիւ 295 (Մարտ 11), թիւ 296 (Մարտ 12), թիւ 297 (Մարտ 13), թիւ 298 (Մարտ 14), թիւ 299 (Մարտ 15), թիւ 300 (Մարտ 16), թիւ 301 (Մարտ 18), թիւ 302 (Մարտ 19), թիւ 303 (Մարտ 20), թիւ 304 (Մարտ 21), թիւ 305 (Մարտ 22), թիւ 306 (Մարտ 23), թիւ 307 (Մարտ 25), թիւ 308 (Մարտ 26), թիւ 309 (Մարտ 27), թիւ 310 (Մարտ 28), թիւ 311 (Մարտ 29), թիւ 313 (Ապրիլ 1), թիւ 314 (Ապրիլ 2), թիւ 315 (Ապրիլ 3), թիւ 316 (Ապրիլ 4), թիւ 317 (Ապրիլ 5), թիւ 318 (Ապրիլ 6), թիւ 319 (Ապրիլ 8), թիւ 320 (Ապրիլ 9), թիւ 321 (Ապրիլ 10), թիւ 322 (Ապրիլ 11), թիւ 323 (Ապրիլ 12), թիւ 324 (Ապրիլ 13), թիւ 325 (Ապրիլ 16), թիւ 326 (Ապրիլ 17), թիւ 327 (Ապրիլ 18), թիւ 328 (Ապրիլ 19), թիւ 329 (Ապրիլ 20), թիւ 330 (Ապրիլ 22), թիւ 331 (Ապրիլ 23), թիւ 332 (Ապրիլ 24), թիւ 333 (Ապրիլ 25), թիւ 334 (Ապրիլ 26), թիւ 335 (Ապրիլ 27), թիւ 336 (Ապրիլ 29), թիւ 337 (Ապրիլ 30), թիւ 338 (Մայիս 1), թիւ 339 (Մայիս 2), թիւ 340 (Մայիս 2), թիւ 341 (Մայիս 4), թիւ 342 (Մայիս 6), թիւ 343 (Մայիս 7),

թիւ 344 (Մայիս 8), թիւ 345 (Մայիս 9), թիւ 346 (Մայիս 10), թիւ 347 (Մայիս 11), թիւ 348 (Մայիս 13), թիւ 349 (Մայիս 13), թիւ 350 (Մայիս 15), թիւ 351 (Մայիս 16), թիւ 352 (Մայիս 17), թիւ 353 (Մայիս 18), թիւ 354 (Մայիս 20), թիւ 355 (Մայիս 21), թիւ 356 (Մայիս 22), թիւ 357 (Մայիս 23), թիւ 358 (Մայիս 24), թիւ 359 (Մայիս 25), թիւ 360 (Մայիս 27), թիւ 361 (Մայիս 28), թիւ 362 (Մայիս 29), թիւ 363 (Մայիս 30), թիւ 364 (Մայիս 31), թիւ 365 (Յունիս 1), թիւ 366 (Յունիս 3), թիւ 367 (Յունիս 4), թիւ 368 (Յունիս 5), թիւ 369 (Յունիս 6), թիւ 370 (Յունիս 7), թիւ 371 (Յունիս 8), թիւ 372 (Յունիս 10), թիւ 373 (Յունիս 10), թիւ 374 (Յունիս 12), թիւ 375 (Յունիս 13), թիւ 376 (Յունիս 14), թիւ 377 (Յունիս 15), թիւ 378 (Յունիս 17), թիւ 379 (Յունիս 18), թիւ 380 (Յունիս 19), թիւ 381 (Յունիս 20), թիւ 382 (Յունիս 21), թիւ 383 (Յունիս 22), թիւ 384 (Յունիս 24), թիւ 385 (Յունիս 25), թիւ 386 (Յունիս 26), թիւ 387 (Յունիս 27), թիւ 388 (Յունիս 28), թիւ 389 (Յունիս 29), թիւ 390 (Յուլիս 1), թիւ 391 (Յուլիս 2), թիւ 392 (Յուլիս 3), թիւ 393 (Յուլիս 4), թիւ 394 (Յուլիս 5), թիւ 395 (Յուլիս 6), թիւ 396 (Յուլիս 8), թիւ 397 (Յուլիս 9), թիւ 398 (Յուլիս 10), թիւ 399 (Յուլիս 11), թիւ 400 (Յուլիս 12), թիւ 401 (Յուլիս 13), թիւ 402 (Յուլիս 15), թիւ 403 (Յուլիս 16), թիւ 404 (Յուլիս 17), թիւ 405 (Յուլիս 18), թիւ 406 (Յուլիս 19), թիւ 407 (Յուլիս 20), թիւ 408 (Յուլիս 22), թիւ 409 (Յուլիս 23), թիւ 410 (Յուլիս 24), թիւ 411 (Յուլիս 25), թիւ 412 (Յուլիս 26), թիւ 413 (Յուլիս 26), թիւ 414 (Յուլիս 29), թիւ 415 (Յուլիս 30), թիւ 416 (Յուլիս 31), թիւ 417 (Օգոստոս 1), թիւ 418 (Օգոստոս 2), թիւ 419 (Օգոստոս 3), թիւ 420 (Օգոստոս 5), թիւ 421 (Օգոստոս 6), թիւ 422 (Օգոստոս 7), թիւ 423 (Օգոստոս 8), թիւ 424 (Օգոստոս 9), թիւ 425 (Օգոստոս 10), թիւ 426 (Օգոստոս 12), թիւ 427 (Օգոստոս 13), թիւ 428 (Օգոստոս 14), թիւ 429 (Օգոստոս 15), թիւ 430 (Օգոստոս 16), թիւ 431 (Օգոստոս 17), թիւ 432 (Օգոստոս 19), թիւ 433 (Օգոստոս 20), թիւ 434 (Օգոստոս 21), թիւ 435 (Օգոստոս 22), թիւ 436 (Օգոստոս 23), թիւ 437 (Օգոստոս 24), թիւ 438 (Օգոստոս 26), թիւ 439 (Օգոստոս 27), թիւ 440 (Օգոստոս 28), թիւ 441 (Օգոստոս 29), թիւ 442 (Օգոստոս 30), թիւ 443 (Օգոստոս 31), թիւ 444 (Օգոստոս 2), թիւ 445 (Սեպտեմբեր 3), թիւ 446 (Սեպտեմբեր 4), թիւ 447 (Սեպտեմբեր 5), թիւ 448 (Սեպտեմբեր 6), թիւ 449 (Սեպտեմբեր 7), թիւ 450 (Սեպտեմբեր 9), թիւ 451 (Սեպտեմբեր 9), թիւ 452 (Սեպտեմբեր 11), թիւ 453 (Սեպտեմբեր 12), թիւ 454 (Սեպտեմբեր 13), թիւ 455 (Սեպտեմբեր 14), թիւ 456 (Սեպտեմբեր 16), թիւ 457 (Սեպտեմբեր 17), թիւ 458 (Սեպտեմբեր 18), թիւ 459 (Սեպտեմբեր 19), թիւ 460 (Սեպտեմբեր 20), թիւ 461 (Սեպտեմբեր 21), թիւ 462 (Սեպտեմբեր 23), թիւ 463 (Սեպտեմբեր 24), թիւ 464 (Սեպտեմբեր 25), թիւ 465 (Սեպտեմբեր 26), թիւ 466 (Սեպտեմբեր 27), թիւ 467 (Սեպտեմբեր 28), թիւ 468 (Սեպտեմբեր 30):

<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication///394279?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1902 </b></a><b> ԺԶ․ տարի, </b> թիւ 469 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 470 (Հոկտեմբեր 2), թիւ 471 (Հոկտեմբեր 3), թիւ 472 (Հոկտեմբեր 4), թիւ 473 (Հոկտեմբեր 5), թիւ 474 (Հոկտեմբեր 7), թիւ 475 (Հոկտեմբեր 8), թիւ 476 (Հոկտեմբեր 9), թիւ 477 (Հոկտեմբեր 10), թիւ 478 (Հոկտեմբեր 11), թիւ 479 (Հոկտեմբեր 12), թիւ 480 (Հոկտեմբեր 14), թիւ 481 (Հոկտեմբեր 15), թիւ 482 (Հոկտեմբեր 16), թիւ 483 (Հոկտեմբեր 17), թիւ 484 (Հոկտեմբեր 18), թիւ 485 (Հոկտեմբեր 19), թիւ 486 (Հոկտեմբեր 21), թիւ 487 (Հոկտեմբեր 22), թիւ 488 (Հոկտեմբեր 23), թիւ 489 (Հոկտեմբեր 24), թիւ 490 (Հոկտեմբեր 25), թիւ 491 (Հոկտեմբեր 26), թիւ 492 (Հոկտեմբեր 28), թիւ 493 (Հոկտեմբեր 29), թիւ 494 (Հոկտեմբեր 30), թիւ 495 (Հոկտեմբեր 31), թիւ 496 (Նոյեմբեր 1), թիւ 497 (Նոյեմբեր 2), թիւ 498 (Նոյեմբեր 4), թիւ 499 (Նոյեմբեր 5), թիւ 500 (Նոյեմբեր), թիւ 501 (Նոյեմբեր 7), թիւ 502 (Նոյեմբեր 8), թիւ 503 (Նոյեմբեր 9), թիւ 504 (Նոյեմբեր 11), թիւ 505 (Նոյեմբեր 12), թիւ 506 (Դեկտեմբեր 13), թիւ 507 (Դեկտեմբեր 14), թիւ 508 (Դեկտեմբեր 15), թիւ 509 (Դեկտեմբեր 16), թիւ 510 (Դեկտեմբեր 18), թիւ 511 (Դեկտեմբեր 19 Երեքշաբթի), թիւ 512 (Դեկտեմբեր 20), թիւ 513 (Դեկտեմբեր 21), թիւ 514 (Դեկտեմբեր 21), թիւ 515 (Դեկտեմբեր 23), թիւ 516 (Դեկտեմբեր 25), թիւ 517 (Դեկտեմբեր 26), թիւ 518 (Դեկտեմբեր 27), թիւ 519 (Դեկտեմբեր 28), թիւ 520 (Դեկտեմբեր 29), թիւ 521 (Դեկտեմբեր 30), թիւ 522 (Դեկտեմբեր 2), թիւ 523 (Դեկտեմբեր 3), թիւ 524 (Դեկտեմբեր 4), թիւ 525 (Դեկտեմբեր 5), թիւ 526 (Դեկտեմբեր 6), թիւ 527 (Դեկտեմբեր 7), թիւ 528 (Դեկտեմբեր 9), թիւ 529 (Դեկտեմբեր 10), թիւ 530 (Դեկտեմբեր 11), թիւ 531 (Դեկտեմբեր 12) , թիւ 532 (Դեկտեմբեր 13), թիւ 533 (Դեկտեմբեր 14), թիւ 534 (Դեկտեմբեր 15), թիւ 535 (Դեկտեմբեր 17), թիւ 536 (Դեկտեմբեր 18), թիւ 537 (Դեկտեմբեր 19), թիւ 538 (Դեկտեմբեր 20), թիւ 539 (Դեկտեմբեր 21):

<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication///394381?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1903 </b></a><b> 16րդ․ տարի, </b> թիւ 1 (540) (Փետրուար 1), թիւ 2 (541) (Փետրուար 8), թիւ 3 (542) (Փետրուար 15), թիւ 4 (543) (Փետրուար 22), թիւ 5 (544) (Մարտ 1), թիւ 6 (545) (Մարտ 8), թիւ 7 (546) (Մարտ 15), թիւ 8 (547) (Մարտ 22), թիւ 9 (548) (Մարտ 29), թիւ 10 (549) (Ապրիլ 5), թիւ 11 (550) (Ապրիլ 12), թիւ 12 (551) (Ապրիլ 19), թիւ 13 (552) (Ապրիլ 26), թիւ 14 (553) (Մայիս 3), թիւ 15 (554) (Մայիս 10), թիւ 16 (555) (Մայիս 17), թիւ 17 (556) (Մայիս 24), թիւ 18 (557) (Մայիս 31), թիւ 19 (558) (Յունիս 7), թիւ 20 (559) (Յունիս 14), թիւ 21 (560) (Յունիս 21), թիւ 22 (561) (Յունիս 28), թիւ 23 (562) (Յուլիս 5), թիւ 24 (563) (Յուլիս 12), թիւ 25 (564) (Յուլիս 19), թիւ 26 (565) (Յուլիս 26), թիւ 27 (566) (Օգոստոս 2), թիւ 28 (567) (Օգոստոս 9), թիւ 29 (568) (Օգոստոս 19), թիւ 30 (569) (Օգոստոս 23), թիւ 31 (570) (Օգոստոս 30), թիւ 32-33 (571) (ՍԵպտեմբեր 25), թիւ 34-35 (572) (Հոկտեմբեր 2), թիւ 36 (573) (Հոկտեմբեր 9), թիւ 37 (574) (Հոկտեմբեր 16), թիւ 38 (575) (Հոկտեմբեր 24), թիւ 39 (576) (Հոկտեմբեր 30), թիւ 40 (577) (Նոյեմբեր 6), թիւ 41 (578) (Նոյեմբեր 14), թիւ 42 (579) (Նոյեմբեր 21),թիւ 43 (580) (Նոյեմբեր 28), թիւ 44 (581) (Դեկտեմբեր 5), թիւ 45 (582) (Դեկտեմբեր 12), թիւ 46 (583) (Դեկտեմբեր 19), թիւ 47 (584) (Դեկտեմբեր 26)։

<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication///394453?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1904 </b></a><b> 17րդ․ տարի, </b> թիւ 1 (585) (Յունվար 5), թիւ 2 (586) (Յունվար 10), թիւ 3 (587) (Յունվար 17), թիւ 4 (588) (Յունվար 24), թիւ 5 (589) (Յունվար 31), թիւ 6 (590) (Փետրուար 7), թիւ 7 (591) (Փետրուար 14), թիւ 8 (592) (Փետրուար 21), թիւ 9 (593) (Փետրուար 28), թիւ 10 (594) (Մարտ 6), թիւ 11 (595) (Մարտ 13), թիւ 12 (596) (Մարտ 20), թիւ 13 (597) (Մարտ 27), թիւ 14 (598) (Մարտ 3), թիւ 15 (599) (Ապրիլ 10), թիւ 16 (560) (Ապրիլ 17), թիւ 17 (561) (Ապրիլ 24), թիւ 18 (562) (Մայիս 1), թիւ 19 (563) (Մայիս 8), թիւ 20 (564) (Մայիս 15), թիւ 21 (564) (Մայիս 22), թիւ 22 (564) (Մայիս 29), թիւ 23 (564) (Յունիս 5), թիւ 24 (565) (Յունիս 12), թիւ 25 (565) (Յունիս 19)։<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication///394493?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1904 </b></a><b> ԺԷ․ տարի, (Նոր շրջան), </b> թիւ 1 (566) (Սեպտեմբեր 10), թիւ 2 (567) (Սեպտեմբեր 25), թիւ 3 (568) (Հոկտեմբեր 12), թիւ 4 (569) (Հոկտեմբեր 25), թիւ 5 (570) (Նոյեմբեր 10), թիւ 6 (571) (Նոյեմբեր 25), թիւ 7 (572) (Դեկտեմբեր 10)։

<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication///394520?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1905 </b></a><b> ԺԷ․ տարի, (Նոր շրջան),</b> թիւ 8 (573) (Դեկտեմբեր 31), թիւ 9 (574) (Յունուար 10), թիւ 10 (575) (Յունուար 10), թիւ 11 (576) (Փետրուար 15), թիւ 12 (577) (Մարտ 1), թիւ 13 (578) (Մարտ 15), թիւ 14 (578) (Ապրիլ 1), թիւ 15 (579) (Ապրիլ 15), թիւ 16 (580) (Մայիս 1), թիւ 17 (581) (Մայիս 15), թիւ 18 (581) (Յունիս 1), թիւ 19 (581) (Յունիս 15), թիւ 20 (581) (Յունիս 25), թիւ 21 (582) (Յուլիս 2), թիւ 22 (583) (Յուլիս 9), թիւ 23 (584) (Յուլիս 16)։

<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication///394894?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1908 </b></a><b></b> թիւ 1 (Յուլիս 19), թիւ 2 (Յուլիս 22), թիւ 3 (Յուլիս 24), թիւ 4 (Յուլիս 26), թիւ 5 (Յուլիս 29), թիւ 6 (Օգոստոս 2), թիւ 7 (Օգոստոս 5), թիւ 8 (Օգոստոս 7), թիւ 9 (Օգոստոս 9), թիւ 10 (Օգոստոս 13), թիւ 11 (Օգոստոս 15), թիւ 12 (Օգոստոս 19), թիւ 13 (Օգոստոս 21), թիւ 14 (Օգոստոս 23), թիւ 15 (Օգոստոս 26), թիւ 16 (Օգոստոս 26), Յաւելուած, թիւ 17 (Օգոստոս 30), թիւ 18 (Սեպտեմբեր 2), թիւ 19 (Սեպտեմբեր 4), թիւ 20 (Սեպտեմբեր 6), թիւ 21 (Սեպտեմբեր 9), թիւ 22 (Սեպտեմբեր 11), թիւ 23 (Սեպտեմբեր 13), թիւ 24 (Սեպտեմբեր 17), թիւ 25 (Սեպտեմբեր 19), թիւ 26 (Սեպտեմբեր 22), թիւ 27 (Սեպտեմբեր 24), թիւ 28 (Սեպտեմբեր 26), թիւ 29 (Սեպտեմբեր 26), թիւ 30 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 31 (Հոկտեմբեր 3), թիւ 32 (Հոկտեմբեր 6), թիւ 33 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 34 (Հոկտեմբեր 13), թիւ 35 (Հոկտեմբեր 15), թիւ 36 (Հոկտեմբեր 17), թիւ 37 (Հոկտեմբեր 19), թիւ 38 (Հոկտեմբեր 22), թիւ 39 (Հոկտեմբեր 24), թիւ 40 (Հոկտեմբեր 27), թիւ 41 (Հոկտեմբեր 29), թիւ 42 (Հոկտեմբեր 31), թիւ 43 (Նոյեմբեր 3), թիւ 44 (Նոյեմբեր 5), թիւ 45 (Նոյեմբեր 7), թիւ 46 (Նոյեմբեր 10), թիւ 47 (Նոյեմբեր 12), թիւ 48 (Նոյեմբեր 14), թիւ 49 (Նոյեմբեր 17), թիւ 50 (Նոյեմբեր 19), թիւ 51 (Նոյեմբեր 21), թիւ 52 (Նոյեմբեր 24), թիւ 53 (Նոյեմբեր 26), թիւ 54 (Նոյեմբեր 28), թիւ 55 (Դեկտեմբեր 1), թիւ 56 (Դեկտեմբեր 3), թիւ 57 (Դեկտեմբեր 5), թիւ 58 (Դեկտեմբեր 8), թիւ 59 (Դեկտեմբեր 10), թիւ 60 (Դեկտ․ 12), թիւ 61 (Դեկտ․ 15), թիւ 62 (Դեկտ․ 17), թիւ 63 (Դեկտ․ 19), թիւ 64 (Դեկտ․ 21), թիւ 65 (Դեկտ․ 23), թիւ 66 (Դեկտ․ 26), թիւ 67 (Դեկտ․ 29), թիւ 68 (Դեկտ․ 31):

<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication///394998?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1909 </b></a><b></b> թիւ 69-70 (Յնվ․ 5), թիւ 71 (Յնվ․ 9), թիւ 71-72 (Յնվ․ 12), թիւ 73-74 (Յնվ․ 14), թիւ 75 (Յնվ․ 14), թիւ 76 (Յնվ․ 17), թիւ 77 (Յնվ․ 21), թիւ 78 (Յնվ․ 23), թիւ 79 (Յնվ․ 26), թիւ 80 (Յնվ․ 28), թիւ 81 (Յնվ․ 30), թիւ 82 (Փետր․ 2), թիւ 83 (Փետր․ 2), թիւ 84 (Փետր․ 7), թիւ 85 (Փետր․ 10), թիւ 86 (Փետր․ 12), թիւ 87 (Փետր․ 14), թիւ 88 (Փետր․ 14), թիւ 89 (Փետր․ 19), թիւ 90 (Փետր․ 21), թիւ 91 (Փետր․ 24), թիւ 92 (Փետր․ 26), թիւ 93 (Փետր․ 28), թիւ 94 (Մարտ 3), թիւ 95 (Մարտ 5),թիւ 96 (Մարտ 7), թիւ 97 (Մարտ 10), թիւ 98 (Մարտ 12), թիւ 99 (Մարտ 14), թիւ 100 (Մարտ 18), թիւ 101 (Մարտ 19), թիւ 102 (Մարտ 21), թիւ 103 (Մարտ 24), թիւ 104 (Մարտ 27), թիւ 105 (Ապրիլ 4), Յաւելուած, թիւ 106 (Ապրիլ 6), թիւ 107 (Ապրիլ 7), թիւ 108 (Ապրիլ 110), թիւ 109 (Ապրիլ 27), թիւ 110 (Ապրիլ 2), թիւ 111 (Ապրիլ 15), թիւ 112 (Ապրիլ 17), թիւ 113 (Ապրիլ 18), թիւ 115 (Ապրիլ 21), թիւ 116 (Ապրիլ 22), թիւ 117 (Ապրիլ 23), թիւ 118 (Ապրիլ 24): <br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication///395087?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1914 </b></a><b> Ա․ տարի,</b> թիւ 1(8) (Փետրուար 27), թիւ 2(9) (Մարտ 6): <br>

<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication///395194?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1905. ԾԱՂԻԿ։ ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ </b></a><b> ԺԸ․ տարի, (Նոր շրջան) </b> թիւ 1 (586) (Սեպտեմբեր 8), թիւ 2 (586) (Սեպտեմբեր 15), թիւ 3 (588) (Սեպտեմբեր 22), թիւ 4 (589) (Սեպտեմբեր 29), թիւ 5 (590) (Հոկտեմբեր 3), թիւ 6 (591) (Հոկտեմբեր 13), թիւ 7 (592) (Հոկտեմբեր 20), թիւ 8 (593) (Հոկտեմբեր 27), թիւ 9 (594) (Նոյեմբեր 3), թիւ 10 (595) (Նոյեմբեր 10), թիւ 11 (596) (Նոյեմբեր 17), թիւ 12 (597) (Նոյեմբեր 24), թիւ 13 (598) (Դեկտեմբեր 1), թիւ 14 (599) (Դեկտեմբեր 8), թիւ 15 (599) (Դեկտեմբեր 15), թիւ 16 (600) (Դեկտեմբեր 22)։ <br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication///395200?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1906. ԾԱՂԻԿ։ ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ </b></a><b> ԺԹ․ տարի, (Նոր շրջան) </b>թիւ 17 (601) (Յունուար 1), թիւ 18 (602) (Յունուար 5), թիւ 19 (603) (Յունուար 12), թիւ 20 (604) (Յունուար 19), թիւ 21 (605) (Յունուար 26), թիւ 22 (606) (Փետրուար 2), թիւ 23 (607) (Փետրուար 9), թիւ 24 (608) (Փետրուար 16), թիւ 25 (609) (Փետրուար 23), թիւ 26 (610) (Մարտ 2), թիւ 27 (611) (Մարտ 9), թիւ 28 (612) (Մարտ 16), թիւ 29 (613) (Մարտ 23), թիւ 30 (614) (Ապրիլ 1), թիւ 31 (615) (Ապրիլ 6), թիւ 32 (616) (Ապրիլ 13), թիւ 33 (617) (Ապրիլ 20), թիւ 34 (618) (Ապրիլ 27), թիւ 35 (619) (Մայիս 4), թիւ 36 (620) (Մայիս 11), թիւ 37 (621) (Մայիս 18), թիւ 38 (622) (Մայիս 25), թիւ 39 (623) ( Յունիս 1), թիւ 40 (624) ( Յունիս 8), թիւ 41 (625) ( Յունիս 15), թիւ 42 (626) ( Յունիս 22), թիւ 43 (627) ( Յունիս 29), թիւ 44 (628) ( Յուլիս 6), թիւ 45 (629) ( Յուլիս 13), թիւ 46 (630) ( Յուլիս 20), թիւ 47 (631) ( Յուլիս 27)։

<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication///395207?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1906. ԾԱՂԻԿ։ ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ </b></a><b> ԺԹ. տարի (Բ․ շրջան)</b> թիւ 1 (631) (Սեպտեմբեր 8), թիւ 2 (632) (Սեպտեմբեր 14), թիւ 3 (633) (Սեպտեմբեր 21), թիւ 4 (634) (Սեպտեմբեր 28), թիւ 5 (635) (Հոկտեմբեր 5), թիւ 6 (636) (Հոկտեմբեր 12), թիւ 7 (637) (Հոկտեմբեր 19), թիւ 8 (638) (Հոկտեմբեր 26), թիւ 9 (639) (Նոյեմբեր 2), թիւ 10 (640) (Նոյեմբեր 9), թիւ 11 (641) (Նոյեմբեր 16), թիւ 12 (642) (Նոյեմբեր 23), թիւ 13 (643) (Նոյեմբեր 30), թիւ 14 (644) (Դեկտեմբեր 7), թիւ 15 (645) (Դեկտեմբեր 14), թիւ 16 (646) (Դեկտեմբեր 21)։ <br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication///395208?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1907. ԾԱՂԻԿ։ ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ </b></a><b> Ի. տարի (Բ․ շրջան)</b>թիւ 17 (647) ( Յունուար 1), թիւ 18 (648) ( Յունուար 5), թիւ 19 (649) ( Յունուար 11), թիւ 20 (650) ( Յունուար 18), թիւ 21 (651) ( Յունուար 25), թիւ 22 (652) ( Փետրուար 1), թիւ 23 (653) ( Փետրուար 8), թիւ 24 (654) ( Փետրուար 15), թիւ 25 (655) ( Փետրուար 22), թիւ 26 (656) (Մարտ 1), թիւ 27 (657) (Մարտ 8), թիւ 28 (658) (Մարտ 15), թիւ 29 (659) (Մարտ 22), թիւ 30 (660) (Մարտ 29), թիւ 31 (661) (Ապրիլ 5), թիւ 32 (662) (Ապրիլ 12), թիւ 33 (663) (Ապրիլ 19), թիւ 34 (664) (Ապրիլ 26), թիւ 35 (665) (Մայիս 3), թիւ 36 (665) (Մայիս 10), թիւ 37 (666) (Մայիս 16), թիւ 38-39 (668) (Մայիս 23), թիւ 40-41 (669) (Մայիս 30), թիւ 42-43 (671) (Յունիս 6 ), թիւ 44-45 (673) (Յունիս 13 ),թիւ 46-47 (675) (Յունիս 20), թիւ 48-49 (677) (Յունիս 27)։

<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication///395377?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1907. ԾԱՂԻԿ ՏՂՈՑ ԲԱԺԻՆԸ </b></a><b> Ի․ տարի (Ա. Շրջան),</b> թիւ 8 (679) (Յուլիս 7), թիւ 9 (680) (Յուլիս 14), թիւ 10 (681) (Յուլիս 21), թիւ 11 (682) (Յուլիս 28), թիւ 12 (683) (Օգոտսոս 2), թիւ 13 (684) (Օգոտսոս 9), թիւ 14 (685) (Օգոտսոս 18), թիւ 15 (686) (Օգոտսոս 23), թիւ 16 (687) (Օգոտսոս 30), թիւ 17 (688) (Սեպտեմբեր 6), թիւ 19 (690) (Սեպտեմբեր 20), թիւ 20 (691) (Սեպտեմբեր 27), թիւ 21 (692) (Հոկտեմբեր 4), թիւ 22 (693) (Հոկտեմբեր 14), թիւ 23 (694) (Հոկտեմբեր 18), թիւ 24 (695) (Հոկտեմբեր 25), թիւ 25 (696) (Նոյեմբեր 1), թիւ 26 (697) (Նոյեմբեր 8), թիւ 27 (698) (Նոյեմբեր 15), թիւ 28 (699) (Նոյեմբեր 22), թիւ 29 (700) (Նոյեմբեր 29), թիւ 30 (701) (Դեկտեմբեր 6), թիւ 31 (702) (Դեկտեմբեր 13), թիւ 32 (703) (Դեկտեմբեր 20), թիւ 33 (704) (Դեկտեմբեր 27)։<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication///395469?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1907. ԾԱՂԻԿ ՏՂՈՑ ԲԱԺԻՆԸ </b></a><b> Ի․ տարի (Բ. Շրջան),</b> թիւ 38 (667) (Պրակ 1 ) (Մայիս 19), թիւ 39-40 (667) (Պրակ 2 ) (Մայիս 26), թիւ 41-42 (670) (Պրակ 3 ) (Յունիս 2), թիւ 43-44 (672) (Պրակ 4) (Յունիս 9), թիւ 45-46 (674) (Պրակ 5) (Յունիս 16), թիւ 47-48 (676) (Պրակ 6) (Յունիս 23), թիւ 49-50 (678) (Պրակ 7) (Յունիս 30)։

<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication///395413?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1908. ԾԱՂԻԿ ՏՂՈՑ ԲԱԺԻՆԸ </b></a><b> Ի․ տարի (Ա. Շրջան),</b> թիւ (705) (Յունուար 1), թիւ 34 (706) (Յունուար 3), թիւ 35 (707) (Յունուար 10), թիւ 36 (708) (Յունուար 17), թիւ 37 (709) (Յունուար 24), թիւ 38 (710) (Յունուար 31), թիւ 39 (711) (Փետրուար 7), թիւ 40 (712) (Փետրուար 14), թիւ 41 (713) (Փետրուար 21), թիւ 42 (714) (Փետրուար 28), թիւ 43 (715) (Մարտ 6), թիւ 44 (716) (Մարտ 13), թիւ 45 (717) (Մարտ 20), թիւ 46 (718) (Մարտ 27), թիւ 47 (719) (Ապրիլ 3), թիւ 48 (720) (Ապրիլ 10), թիւ 50 (722) (Ապրիլ 24), թիւ 51 (723) (Մայիս 1), թիւ 52 (724) (Մայիս 8)։<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication///395454?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1908. ԾԱՂԻԿ ՏՂՈՑ ԲԱԺԻՆԸ </b></a><b> Ի․ տարի (Բ․ Շրջան),</b>թիւ 1 (725) (Մայիս 15), թիւ 2 (726) (Մայիս 22), թիւ 3 (727) (Մայիս 29), թիւ (728) (Յունիս 1), թիւ 4 (729) (Յունիս 4), թիւ 5 (730) (Յունիս 12), թիւ 5 (730) (Յունիս 12), թիւ 7 (732) (Յունիս 26), թիւ 8 (733) (Յուլիս 3), թիւ 9 (735) (Յուլիս 10)։

1905-1907թթ.՝ կը շարունակուի «ԾԱՂԻԿ : ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ» անուամբ:
1907-1908թթ.՝ կը շարունակուի «ԾԱՂԻԿ ՏՂՈՑ ԲԱԺԻՆԸ» անուամբ:

T=24 տարի

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image