ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

Refine your search

Your search returned 93 results.

Sort
Results
ԼՐԱՏԱՐ ԱՐԾՈՒԻԿ ՏԱՐՕՆՈՅ : Թռուցեալ Թեւօք Վասպուրական Արծուոյն Ի Մամիկոնեան Աշխարհէն ․ Յիննակնեան Լերանց ․ ի Մշոյ Սուրբ Կարապետի Հրաշալի Ուխտէն : Խմբ.` Գարեգին Սրուանձտեանց.

by Սրուանձտեանց, Գարեգին, 1840-1892․ [խմբ.].

Material type: Continuing resource Continuing resource; Type of continuing resource: newspaper Language: Armenian Publication details: Մուշ : Ի Տպարանի Վ․ Արծուոյն, 1863-1865Online access: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online Availability: No items available.

ԽԷՅԱԼ ։ Տէր լրագրոյ՝ Թէոտոր Գասապ, Խմբագիր-Տնօրէն՝ Յ. Թընկըրեան։

by Թընկըրեան, Յ. Թ [խմբ․,] | Գասապ, Թէոտոր [տէր լրագրոյ].

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Armenian Publication details: Կ. Պօլիս ։ Ի ՏՊԱՐԱՆԻ ՄԷՏԻՖԱԼ տ՛Օրիոն ԼՐԱԳՐՈՅ 1875Online access: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online Availability: No items available.

ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ / Տէր եւ Տնօրէն՝ Անտօն Սաքաեան; խմբ.՝ Յ. Մ. Հաճեան; խմբ.՝ Գափամաճեան, Մ., Տնօրէն-Հրատարակիչ՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան, Խմբագրապետ՝ Ա. Ա. Սուրէնեան, Հրատարակիչ՝ Գրիգոր Պ. Գայսէրեան, Խմբագրապետ՝ Արշակ Չօպանեան, Տնօրէն-Խմբագիր՝ Երուանդ Գարթալեան, Խմբագրապետ՝ Մ. Սուլթանեան, Տնօրէն՝ Մարտիրոս Տէօքմէճեան, Խմբագրապետ՝ Ղ. Բոլատ, Տնօրէն՝ Ռ. Սագաեան, Տնօրէն՝ Բ. Հանէսեան, Խմբագիր՝ Միքայէլ Շամտանճեան, Խմբագիր՝ Արամ Անտոնեան, Խմբագիր՝ Հայկանոյշ Մառք, Խմբագիրներ՝ Երուանդ Թօլայեան, Գրիգոր Թորոսեան, Երուանդ Օտեան, Գրիգոր Համբիկեան

by Սագաեան, Անտօն Յ [տէր եւ տնօրէն] | Հաճեան, Յակոբ Մ., (Գաւառացի), 1828-1906 [խմբ.] | Գափամաճեան, Մինաս, 1842-1892 [խմբ.] | Փալագաշեան, Յովնան Գրիգորի, 1860-1950 [Տնօրէն-Հրատարակիչ] | Սուրէնեան, Աւետիս Արշակ [Խմբագապետ] | Գայսէրեան Գրիգոր Պ [Հրատարակիչ] | Գարթալեան Երուանդ [Տնօրէն-Խմբագիր] | Սուլթանեան Մ, Խմբագրապետ | Տէօքմէճեան Մարտիրոս [Տնօրէն] | Բոլատ Ղազար, 1861-1927 [Խմբագրապետ] | Սագաեան Ռ [Տնօրէն] | Հանէսեան Բ [Տնօրէն] | Շամտանճեան, Միքայէլ, 1874 - [Խմբագիր] | Թօլայեան Երուանդ, (ԿԱՎՌՕՇ), 1883-1937 [Խմբագիր] | Թորոսեան, Գրիգոր (ԲԱՆԱԳՈՂ, ԼՌՈՒԹԻՒՆԵԱՆ), (ԸՆԿԵՐ ԿԻԿՕ), (ԸՆԿԵՐ ԳՕԳՈՐ), 1884-1915 [Խմբագիր] | Օտեան, Երուանդ, 1869-1926 [Խմբագիր] | Համբիկեան, Գրիգոր [Խմբագիր].

Material type: Continuing resource Continuing resource; Type of continuing resource: periodical Language: Armenian Publication details: Կ. Պոլիս : Տպագրութիւն "Ճէրիտէի Շարգիյէ" լրագրոյ Տպագրութիւն Կ. Պիպէրեան, Տպագրութիւն Նշան Կ. Պէրպէրեան, Տպագրութիւն Միհրան Յ. Փափազեան, Տպագրութիւն "ԾԱՂԻԿ" լրագրոյ, Տպագրութիւն Սահակ Նիկողոսեան, Տպագրութիւն Ն. Ճ. Արամեան, Տպագրութիւն Նշան Կ. Պէրպէրեան եւ Մ. Գալփաքճեան, Տպագրութիւն Սարըեան, Տպագրութիւն Վ. Մինասեան, Տպագրութիւն Ա. Սագաեան, Տպագրութիւն Ռ. Սագաեան, 1886-1905, 1908-1911Other title: DZAGHIK.Online access: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online Availability: No items available.

ԾԱՂԻԿ ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ։ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ / Տէր եւ Տնօրէն՝ Անտօն Սաքաեան;

by Սագաեան, Անտօն Յ [տէր եւ տնօրէն].

Material type: Continuing resource Continuing resource; Type of continuing resource: periodical Language: Armenian Publication details: Կ. Պոլիս : 1900Other title: Journal "DZAGHIK".Online access: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online Availability: No items available.

ԾԻԱԾԱՆ ։ Լրագիր Ազգային, Քաղաքական, Ուսումնական ԵՒ Առեւտրական / Խմբագիր Տնօրէն՝ Կարապետ Չուխաճեան, Տէր եւ Տպագրապետ Յարութիւն Յ․ Մինասեան, խմբ․՝ Աւետիս Արշակ Սուրէնեան, Տնօրէն՝ Գրիգոր Ն․ Սուրէնեան․

by Չուխաճեան, Կարապետ [խմբ.] | Սուրէնեան, Աւետիս Արշակ [խմբ.] | Սուրէնեան, Գրիգոր Ն․ [Տնօրէն] | Մինասեան, Յարութիւն Յ․ [Պատասխանատու] | Կիւրճեան, Սահակ [խմբ.].

Material type: Continuing resource Continuing resource; Type of continuing resource: newspaper Language: Armenian Publication details: Կ. Պօլիս ։ Տպագրապետ Յարութիւն Յ․ Մինասեան. ՏՊԱԳ․ Ռ․ Յ․ Քիւրքճեան․ ՏՊԱԳՐՈ ԹԻՒՆ Տիգրան Կարապետեան․ տպ. "Պետրոս Ճէզվէճեան" 1866-1871Online access: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online Availability: No items available.

ԿՈՎԿԱՍ ։ Կազէթա Քաղաքական ԵՒ Բանասիրական, (ապայ՝ Լրագիր Քաղաքական եւ Բանասիրական) / Խմբ.՝ Յ. Կարենեան, Մ. Պատկանեան, Յ․ Արզանեանց.

by Կարենեանց, Յակոբ, 1818-1872 [խմբ.] | Պատկանեան, Միքայէլ Սերովբէի, 1814-1895 [խմբ.] | Արզանեանց, Յակոբ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Type of continuing resource: newspaper Language: Armenian Publication details: Ի Տփխիս ։ Ի Տպարանի Հոգևոր Դպրոցի Հայոց՝ ընծայելոյ յԱզնուական Գէորգայ Արծրունւոյ 1846-1847Online access: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online Availability: No items available.

ՀԱՄԲԱՒԱԲԵՐ ՌՈՒՍԻՈՅ : Խմբագրիչք՝ Մ․ եւ Զ․ Մսերեանց.

by Մսերեանց, Զարմայր Մսերի, 1836-1889 [խմբ.] | Մսերեանց, Մսեր, 1808-1873 [խմբ.].

Material type: Continuing resource Continuing resource; Type of continuing resource: newspaper Language: Armenian Publication details: Մոսքուա : տպ. Լազարեան ճեմարանի , 1861 - 1863; Մոսքուա : Ի Տպարանի Կայսերական Համալսարանին Մոսքուայ , 1863 (թիւ 43) - 1864․Online access: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online Availability: No items available.

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ։ Լրագիր Քաղաքական, Ազգային, Բանասիրական ԵՒ Առեւտրական / Հրատարակիչք լրագրիս՝ Յովհ. Պր. Տէր Կրպ. Չամուր, Մկրտիչ Աղաթօն ։

by Տէրոյենց, Յովհաննէս (Պատուելի Յովհաննէս Պրուսացի - Տէր Կարապետեան - Չամուռճենաց), 1801-1888 [խմբ.] | Աղաթօն, Մկրտիչ, 1818-1890 [խմբ.].

Material type: Continuing resource Continuing resource; Type of continuing resource: newspaper Language: Armenian Publication details: Կոստանդնուպօլիս ։ Ի տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիսեան (հասցէ՝ Ի Պզտիկ նոր խան, սկսած 1850 փետրվար 6՝ Ի Վէզիր Խանն), 1846-1852Online access: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online Availability: No items available.

ՀԱՅՐԵՆԱՍԷՐ ։ Լրագիր Քաղաքական, Ազգային ԵՒ Բանասիրական : Հրատարակիչ՝ Աբրահամ Մուրատեան.

by Մուրատեան, Աբրահամ Մուրատի, 1873 Հոկտ․ 21 - 1903 Սեպտ․ [խմբ.].

Material type: Continuing resource Continuing resource; Type of continuing resource: newspaper Language: Armenian Publication details: Նիկոմիդա ։ Ի Տպարանի Հայրենասիրի, 1850-1853Online access: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online Availability: No items available.

ՀԱՅՐԵՆԱՍԷՐ ։ Օրագիր Քաղաքական, Բանասիրական ԵՒ Առեւտրական : Խմբ.՝ Խաչատուր Յ. Մելիք Սելումեանց.

by Մելիք Սելումեանց, Խաչատուր Յ [խմբ.].

Material type: Continuing resource Continuing resource; Type of continuing resource: newspaper Language: Armenian Publication details: Ի Զմիւռնիա ։ Ի Տպարանի Արագածունեաց Ընկերութեան, 1843-1846Online access: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online Availability: No items available.

ՀԱՅՐԵՆԻՔ ։ Լրագիր Ազգային, Բանասիրական, Առեւտրական / Խմբ.՝ Ա. Վարդանեան, Խմբ․՝ Մ․ Յ․ Մէլիքեան, Տնօրէն՝ Ս․ Ղ. Պարտիզպանեան, Խմբ․՝ Բիւզանդ Մ․ Պօզաճեան, Տնօրէն՝ Վ․ Յ․ Մարգարեան, Խմբագրապետ՝ Արփիար Արփիարեան, Տէր եւ Տնօրէն՝ Յովհաննէս Շահնազար․

by Վարդանեան, Անդրանիկ [Խմբագիր, Տնօրէն եւ Տէր,] | Մէլիքեան, Մկրտիչ Յ․ [Խմբագիր] | Պարտիզպանեան, Սամուէլ Ղ [Տնօրէն] | Պօզաճեան, Բիւզանդ Մ․ [Խմբագիր] | Մարգարեան, Վ․ Յ․ [Տնօրէն] | Արփիարեան, Արփիար Փիլիպոսի, 21 Դեկտեմբեր 1851 - 12 Փետրուար 1908 [Խմբագրապետ] | Շահնազար, Յովհաննէս [Տէր եւ Տնօրէն].

Material type: Continuing resource Continuing resource; Type of continuing resource: newspaper Language: Armenian Publication details: Կ. Պօլիս ։ Տպագրիչ Օրագրոյս Ա․ Վարդանեան, Ի Տպարանի Յ․ Միւհէնտիսեան, Ի Տպարանի Ս․ Ղ․ Պարտիզպանեան եւ Ընկ․, Ի Տպարանի Տ․ Ճիվէլէկեան, Տպագրութիւն Մարգարեան, Տպագրութիւն Սահակ Նիկողոսեան, Տպագրութիւն Մ․ Սարըեան, Տպագրութիւն Թ․ Սանճագճեան, Տպագրութիւն «Հայրենիք» ի, 1870-1910Other title: .Online access: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online Availability: No items available.

ՀԱՅՐԵՆԻՔ ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ԹԵՐԹ : Շաբաթական Յաւելուած «Հայրենիք» օրաթերթի / Տնօրէն եւ Խմբագիր՝ Մ. Գափամաճեան; Արտօնատէր՝ Մ. Յ․ Մելիքեան,

by Գափամաճեան, Մինաս, 1842-1892 [խմբ.-տնօրեն] | Մէլիքեան, Մկրտիչ Յ․ [արտոնատեր].

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Armenian Publication details: Կ. Պօլիս : Տպագրութիւն Ս. Նիկողոսեան, Տպագրութիւն Կ․ Պիպէրեան, Տպագր․ Արամ Աշճեան, 1887Online access: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online Availability: No items available.

ՀՈՐԻԶՈՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ, ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ԵՒ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ / ՏԷՐ ԵՒ ԽՄԲԱԳՐԱՊԵՏ՝ Ս․ Գ. ԱՐԱՊԵԱՆ, ԽՄԲԱԳԻՐ-ՏՆՕՐԷՆ՝ Գ․ Մ․ ԷԶԱՃԵԱՆ․

by Էզաճեան, Գ. Մ․ [խմբ.] | Արապեան, Ս. Գ [խմբ.].

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Armenian Publication details: Կ. Պոլիս, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ՊԵՏՐՈՍ ՃԷԶՎԷՃԵԱՆ, 1870Online access: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online Availability: No items available.

ՄԱՄՈՒԼ ։ ԵԷՎՄԻ ՂԱԶԷԹԱ / ՄԻՒՏԻՐԻ ՄԷՍՈՒԼ՝ Գէորգ Յ. Այվազեան.

by Այվազեան, Գէորգ Յ [խմբ.-տնօրէն].

Material type: Continuing resource Continuing resource; Type of continuing resource: newspaper Language: Armenian Language: Turkish Publication details: Սթանպօլտա ։ Մաթպայսը Յովսէփ Գավաֆեան, Մաթպայսը Արամեան, Մաթպայսը Յարութիւն Պարոնեան, 1876-1877Other title: .Online access: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online Availability: No items available.

ՄԱՄՈՒԼ ։ Արձագանգ Հասարակական Կարծեաց ։ Հանդէս Շաբաթական / ՇԱՐԱԳԻՐ-ՏՆՕՐԷՆ՝ Գէորգ Յ. Այվազեան.

by Այվազեան, Գէորգ Յ [խմբ.-տնօրէն].

Material type: Continuing resource Continuing resource; Type of continuing resource: newspaper Language: Armenian Publication details: Կ. Պօլիս ։ Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան, Տպագրութիւն Յ. Գավաֆեան եւ Ընկ․ Յ․ Պարոնեան, Տպագրութիւն Յ. Գավաֆեան, Տպագրութիւն Ս. Ղ․ Պարտիզպանեան եւ Ընկ․, Տպագրութիւն Ս․ Միքայէլեան, Տպագրութիւն Յարութիւն Յ․ Պարոնեան, Տպագրութիւն Միքայէլ Կ․ Սարըեան, Տպագրութիւն Հայաստանեայց, Տպագրութիւն Կ․ Ա․ Պարոնեան, 1869-1882Online access: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online Availability: No items available.

ՄԱՍԻՍ ։ Լրագիր Ազգային, Քաղաքական, Տնտեսական ԵՒ Բանասիրական / Խմբագիր-Տնօրէն-Արտօնատէր՝ Կ. Ս․ Իւթիւճեան (Թիւ 3485, 18 Յուլիս 1883՝ Տէր եւ Տնօրէն։) .

by Իւթիւճեան, Կարապետ Սիմոնի, 1823- 27 Յունիս, 1904 [խմբ.-տնօրէն] | Արփիարեան, Արփիար Փիլիպոսի, 21 Դեկտեմբեր 1851 - 12 Փետրուար 1908 [խմբ.] | Տամատեան, Ստեփան [Պատասխանատու] | Ենովք Արմէն Սարգսի (Արմէնեան Ենովք), 1883-1968 [Տնօրէն-խմբագիր] | Զօհրապ, Գրիգոր, Յունիսի 26, 1861 - Ապրիլ, 1915 [Խմբագրապետ] | Շամտանճեան, Միքայէլ, 1874 - [Տնօրէն-Խմբագրապետ] | Արփիարեան, Տիգրան Փիլիպոսի, 1854-1914 [Տնօրէն-Խմբագիր] | Տոքթ․ Եդուարդ Մասիս [Պատասխանատու-Տնօրէն] | Հրատարակեալ ընդ վերատեսչութեամբ "ՈՒսումնական Խորհրդոյ Ազգային Կեդրոնական Վարչութեան" | Խմբագրութեամբ Միաբանից Դպրեվանուց Արմաշու.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Type of continuing resource: newspaper Language: Armenian Publication details: Կ. Պօլիս ։ Ի տպարանի Յ. Միւհէնտիսեան, (թիւ 1, 1852 - թիւ 153, 1854) ։ Ի տպարանի Մասիս լրագրոյ, [հասցէ՝ Կ․ Պօլիս, Չինիլի Խան, յետոյ՝ Ղալաթիա, Նօրօ Խան, յետոյ՝ Կ․ Պօլիս, Ճէլալ Պէյ Խան] ։ Տպագրութիւն Արեւելք լրագրոյ, [հասցէ՝ Ղալաթիա, Նորատունկեան Խան] ; Տպագրութիւն "Արեւելք եւ Մասիս լրագրաց" ; Փորագրիչ Սերվիչէն [հասցէ՝ Սուլթան Համամ Աղբիւրին քով] ; Տպագրութիւն եւ վիմագրութիւն Գ․ Պաղտատլեան ; Տպագրութիւն Ճիվէլէկեան [հասցէ՝ Պապը Ալի ճատտէսի, թիւ 20] ; Տպագրութիւն Յ․ Մատթէոսեան [հասցէ՝ Թիւ 27, Ֆինճանճըլար Եօգուշու] ; Տպագրութիւն Արեւելք Օրագրի ; Տպագր․ Յ․ Ասատուրեան ; Տպագրութիւն Սագաեան ; Տպագր․ Ճիհան ; 1852-1908Online access: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online Availability: No items available.

ՄԱՐՏ ։

by Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութիւն.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Type of continuing resource: newspaper Language: Armenian Publication details: Լոնդոն ։ Տպարան Հնչ. կուսակցութեան, 1897-1901Other title: Mard..Online access: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online Availability: No items available.

ՄԵՂՈՒ : Արտօնատէր, Խմբագիր եւ Պատասխ. Տնօրէն՝ Յ. Գ. Փալագաշեան

by Փալագաշեան, Յովնան Գրիգորի, 1860-1950 [Արտօնատէր, Խմբագիր եւ Պատասխանատու Տնօրէն].

Material type: Continuing resource Continuing resource; Type of continuing resource: newspaper Language: Armenian Publication details: Կ. Պոլիս ։ Տպագր. Յ. Գ. Փալագաշեան, 1927-1928Other title: Meghou /.Online access: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online Availability: No items available.

ՄԵՂՈՒ ։ ԵՐԳԻԾԱԹԵՐԹ Ազգային, Գիտական, Քաղաքական, Գրական / Խմբ.՝ Սիմոն Խորենի.

by Սիմոն Խորենի [խմբ.].

Material type: Continuing resource Continuing resource; Type of continuing resource: newspaper Language: Armenian Publication details: Պուքրէշ, Tipografia "Cartea Românească" 1925Online access: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online Availability: No items available.

ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր Քաղաքական, Բանասիրական ԵՒ Առեւտրական / Խմբագրիչ՝ Ստեփանոս քահանայ Մանդինեանց. Հրատարակիչ՝ Հ․ Էնֆիաճեանց, Խմբագիր՝ Պ․ Սիմէօնեանց․

by Մանդինեանց, Ստեփանոս Մանդինի քահանա, 1816-1886 [հրատարակիչ] | Սիմէօնեանց, Պետրոս, 1830-1911 [խմբ.] | Էնֆիաճեանց, Համբարձում [Հրատ․].

Material type: Continuing resource Continuing resource; Type of continuing resource: newspaper Language: Armenian Publication details: ՛Ի Թիֆլիզ ։ ՛Ի Տպարանի Ներսիսեան Հոգևոր Դպրոցի Հայոց Թիֆլիզոյ, ՛Ի Տպարանի Ներսիսեան Հոգևոր Դպրոցի Հայոց ընծայելոյ յԱզնուական Աղայ Գէորգայ Արծրունոյ, 1858 - 1861 (համար 35, օգոստոսի 26); ՛Ի Թիֆլիզ ։ ՛Ի Հայ Տպարանի Գ․ Մելքոմեանց եւ Հ․ Էնֆիաճեանց, ՛Ի Տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց, 1861 (համար 36, սեպտեմբերի 2) - 1881 (համար 150, օգոստոսի 2); ՛Ի Թիֆլիզ ։ Տպարան Մ․ Ռոտինեանցի եւ Ընկ․, 1881 (համար 151, օգոստոսի 4) - 1886Online access: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online Availability: No items available.

Pages